Про кафедру

Українсько-німецька кафедра екологічного менеджменту та підприємництва створена на економічному факультеті у листопаді 2009 р. за ініціативи тогочасних: віце-президента НАН України, академіка НАН України В.М. Геєця, засновника Школи бізнесу та інформаційних технологій (ВіТS) – лауреата “International Universities”, м. Ізерлон, Німеччина, доктора, члена Європейської академії наук і мистецтв, Почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дитріха Вальтера,  декана економічного факультету, професора В.Д. Базилевича ( 2003-2017 рр.).

Відкриття українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва за участю надзвичайного і Повноважного Посла
Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ганса-Юргена Гаймзьота. 

Це перша в Україні кафедра зі статусом українсько-німецької, яка створена з метою підготовки студентів економіко-екологічного профілю. Першою завідувачкою кафедри (2009-2022 рр.) була докторка економічних наук, професорка, Почесна професорка  Карагандинського університету (Казахстан), заслужена працівниця освіти України, директорка Німецько-українського центру економіко-екологічної освіти, науки, підприємництва та культури Галина Іванівна Купалова. Професорка Купалова Г.І. є авторкою понад 320 наукових праць, присвячених проблемам екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, економіки та організації торгівлі, соціальної політики, ринку праці.  Є заступницею голови науково-методичної підкомісії зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експерткою з проведення акредитації  освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Членкиня двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських дисертацій, була головою разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. Є членкинею редколегій 3-х наукових фахових журналів.

Згідно до наказу ректора №83-32 від 06.02.2020 р., з метою оптимізації організаційної структури економічного факультету, підвищення якості навчального процесу і підготовки висококваліфікованих фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» до кафедри екологічного менеджменту і підприємництва була приєднана кафедра підприємництва. Кафедра підприємництва була створена на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка у грудні 2009 р., виокремившись з кафедри економіки підприємства (на той час – теоретичної та прикладної економіки) з метою цілеспрямованого запровадження у навчальний процес класичного університету концепції поєднання теоретичної підготовки та формування підприємницького світогляду з практичними навичками у майбутніх фахівців. Кафедру підприємництва очолювала (2009-2020 рр.) д.е.н., професорка Мазур І.І., яка є авторкою понад 140 наукових праць, присвячених дослідженню підприємництва, біржової діяльності, детінізації економіки, економічної безпеки, емоційного інтелекту в підприємництві тощо. Розвиток кафедри відбувався відповідно до сучасної політики, стратегії держави, спрямованих на удосконалення та адаптацію національної системи вищої освіти до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію в європейське співтовариство.

Нині на кафедрі екологічного менеджменту та підприємництва працюють 17 штатних викладачів, з яких 4 докторки економічних наук, професорки, докторка технічних наук, професорка, 11 кандидатів економічних наук, з них 9 доцентів, 2 асистенти.

Програма розвитку кафедри