Головна / Студенту / Практика та стажування

Практика та стажування

Однією з компонет переважної більшості освітніх програм економічного факультету є практика. Практичній підготовці студентів на економічному факультеті приділяється першочергова увага. Навчальними планами передбачено проходження здобувачами освіти 3 видів практик – виробничої (ОС «Бакалавр»): матеріалиасистентськоїматеріали та науково-дослідної (ОС «Магістр» денна форма навчання) або виробничої /переддипломної (ОС «Магістр» заочної форми навчання): матеріали. Мета практичної підготовки – доповнити отримані знання вивченням сучасного досвіду та набути практичних навичок управління економічними процесами на базі суб’єктів господарювання.