Критерії поселення

Поселення до гуртожитку №10 відбувається згодно наступних критеріїв:

  1. Першочергове право на поселення мають студенти ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр”, що мають пільгу згідно Додатку №3 визначених Наказом Ректора № 454-32  “Про поселення в студентські гуртожитки Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2022-2023 навчальному році” від 30.08.2022р.
  2. Перевага при поселенні надається студентам першого курсу ОС “Бакалавр”.
  3. Черга на поселення формується за рейтинговим списком з урахуванням потреби кожної освітньої програми, окремо ОС “Бакалавр” та окремо ОС “Магістр”.
  4. За наявності вільних ліжко-місць поселяються студенти 2,3,4 курсів ОС “Бакалавр” та 2 курсу ОС “Магістр”.