Головна / Наука / Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада

90Склад ради Д 26.001.13
Наказ МОН про створення: 
894
Дата початку повноважень:  10.10.2022
Дата закінчення повноважень:  10.10.2025
Контактний телефон:  521-35-78; 521-35-80; 521-35-28
Email ради:  D2600113@univ.net.ua
Факультет:  Економічний факультет
Спеціальність:  08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки  / 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством  / 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Голова ради:

 1. Ігнатюк Анжела Іванівна, д.е.н., професор, декан, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Заступник голови:

 1. Филюк Галина Михайлівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04.

Вчений секретар:

 1. Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01.

Члени ради:

 

 1. Баюра Дмитро Олександрович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;
 2. Вірченко Володимир Віталійович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;
 3. Гражевська Надія Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;
 4. Длугопольський Олександр Володимирович, д.е.н., професор, професор кафедри, Західноукраїнський національний університет, спеціальність 08.00.03;
 5. Жаліло Ярослав Анатолійович, д.е.н., старший науковий співробітник, заступник директора – керівник центру, Національний інститут стратегічних досліджень, спеціальність 08.00.01;
 6. Запухляк Іванна Богданівна, д.е.н., професор, директор інституту, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність 08.00.04;
 7. Затонацька Тетяна Георгіївна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;
 8. Купалова Галина Іванівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;
 9. Осецький Валерій Леонідович, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.01;
 10. Пащук Лідія Віталіївна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;
 11. Радіонова Ірина Федорівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.01;
 12. Ситницький Максим Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;
 13. Федорченко Андрій Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.04;
 14. Ходжаян Аліна Олександрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.03;
 15. Чубук Леся Петрівна, д.е.н., доцент, доцент кафедри, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність 08.00.04;
 16. Штулер Ірина Юріївна, д.е.н., професор, перший проректор, ВНЗ «Національна академія управління», спеціальність 08.00.03.

Голова спеціалізованої вченої ради Ігнатюк Анжела Іванівна –  доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, декан економічного факультету, відомий вчений в галузі економіки галузевих ринків, мережевої економіки, проблем розвитку конкурентних відносин та обмеження монополізму в умовах глобалізації, автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. одноосібної монографії, 5 підручників та 8 навчальних посібників з грифом МОН України (одноосібних та колективних), наукових статей у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних, стажувалася в Університеті Бат Спа (Велика Британія). Голова Постійної комісії Вченої ради з питань перспективного розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Галузевої експертної ради 05 Соціальні та поведінкові науки Національного агентства забезпечення якості освіти, член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова вченої ради економічного факультету, голова спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, вчений секретар координаційної ради Комплексної наукової програми “Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації” Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Є гарантом PhD програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 051 “Економіка”. Член редакційних колегій журналів “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка”, “Теоретичні та прикладні питання економіки”; член наукової редакційної колегії журналу “Studia Securitatis” (Romania); член організаційних комітетів міжнародних науково-практичних конференцій, конкурсів, семінарів, круглих столів, ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з дисципліни “Економічна теорія”, ІІ етапу Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та економічна політика”, які проводилися на економічному факультеті. Під її керівництвом захищено 6 кандидатських дисертацій, 1 докторську дисертацію.

Ігнатюк А.І. нагороджена відомчими та університетськими відзнаками: Подяками Київського міського голови, Почесними грамотами МОН України, Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти» (2016 р.).

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Филюк Галина Михайлівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, автор понад 140 публікацій, присвячених дослідженню питань конкурентоспроможності підприємств, інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств, розвитку конкуренції та регулювання рівня монополізації ринків, проблеми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, дослідження процесу трансформації ринкових структур у глобальній економіці. Під її керівництвом захищено 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій, у т.ч. – 1 за кордоном (Республіка Казахстан, Карагандинський економічний університет Казпотребсоюзу). Член Комісії УСПП з питань науки та ІТ, голова профспілкового бюро економічного факультету, член постійно діючої комісії з питань організації освітнього процесу Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка, голова редколегії збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні питання економіки» (категорія Б), член редколегії «Історія народного господарства та економічної думки України: збірник наукових праць» (категорія Б), «Актуальні питання підприємницької діяльності в Україні». Має Почесне звання «Заслужений економіст України» (2014 р.), нагороджена Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2018 р.), нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2021 р.). Має грамоту Первинної профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 р), Грамоту (2009 р. ) та Почесну грамоту Київської міської організації працівників освіти і науки України (2013 р.) Почесні грамоти і подяки МОН України, Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала Медаль «200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка» Національного центру «Мала академія наук України». Є Лауреатом премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003 р.).

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Томчук-Пономаренко Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівець з питань економічної теорії добробуту, рівня життя, людського розвитку, проблем соціально-класового структурування населення України, відносин власності, автор понад 60 навчально-методичних публікацій, 3 монографій у співавторстві, наукових статей у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз даних у тому числі  в іноземних виданнях. Член оргкомітету Всеукраїнських студентських олімпіад з начальної дисципліни «Економічна теорія»; член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» у 2018-2019 н.р.; член проєктної групи освітньої програми «Економіка та право» ОС «Магістр»,; член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» 2019 р.; заступник голови Організаційного комітету Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації “Економіка та економічна політика” 2021 р.; член проєктної групи освітньо–наукової програми «Економіка та економічна політика» ОС  магістр (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022 р.).

Координатор між Київським університетом імені Тараса Шевченка та  Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за проектом “Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього” з 2019 р.

З 2017 – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради Д 26.001.13 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Має подяки декана економічного факультету за сумлінну працю та високий професіоналізм, подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за підсумками Всеукраїнських студентських олімпіад, подяки МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність (2019 р).