Відгуки стейкхолдерів

Віктор ГОЛОВІЙ, здобувач освіти за ОНП “Менеджмент”