Тематика наукових досліджень

ТЕМИ ДЛЯ ПРОГРАМИ DOCTOR PF PHILOSOPHER

 • Облік і контроль в бюджетних установах і організаціях (за видами установ та організацій та за видами об’єктів обліку)
 • Облік і аудит в банках (за видами об’єктів обліку і господарських операцій)
 • Внутрішній контроль та аналіз в банках
 • Облік і аналіз витрат і доходів (в розрізі підприємств і організацій різних видів діяльності)
 • Облік і аналіз активів, капіталу і зобов’язань (в розрізі деталізованих об’єктів  обліку та видів діяльності)
 • Облік і контроль розрахунків (за податками і платежами, з контрагентами)
 • Облік, оподаткування і звітність господарських товариств (акціонерних товариств, холдингових компаній)
 • Консолідована фінансова звітність
 • Нефінансова звітність
 • Обліково-аналітичне забезпечення діяльності неприбуткових організацій (в цілому та за видами – об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, благодійних організацій, професійних спілок, недержавних пенсійних фондів  та інших)
 • Облік і оподаткування в будівельних організаціях
 • Облік і оподаткування підприємств транспорту (за видами діяльності)
 • Облік, оподаткування і аналіз сільськогосподарської діяльності (в розрізі об’єктів обліку або видів діяльності)
 • Облік і оподаткування  управителів житла (постачальників житлово-комунальних послуг)
 • Облік, оподаткування і контроль підприємств сфери послуг (за видами економічної діяльності)
 • Обліково-аналітичне забезпечення туристичноїї діяльності (діяльності готелів, торговельної діяльності, видавничої діяльності, рекламної діяльності, діяльності в сфері розваг тощо)
 • Облік, контроль і аналіз фінансової діяльності підприємств (інвестиційної діяльності)
 • Облік і аналіз фінансових інструментів (в цілому і за видами)
 • Обліково-аналітичне забезпечення трансфертного ціноутворення, тарифоутворення (для підприємств різних видів діяльності)
 • Інформаційні технології в обліку (аудиті, аналізі, контролі)
 • Аудит оподаткування
 •  Аудит фінансової звітності
 • Облік і контроль нових об’єктів обліку та видів діяльності (інтелектуального капіталу, природоохоронної діяльності, соціально-відповідальної діяльності , криптоактивів тощо)
 • Методика побудови інтегрованої системи обліку та звітності.
 • Впровадження МСФЗ для малих та середніх підприємств України
 • Обліково-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності банку (підприємства, організації)
 • Облік в умовах діджиталізації; впровадження інформаційних систем і технологій в обліку, оподаткуванні, контролі, аудиті.