Головна / Освітні програми / Master degree courses 2020 / Корпоративні фінанси

Корпоративні фінанси

Освітньо-професійна програм «Корпоративні фінанси»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Заочна форма навчання

 

Програма націлена на підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця у галузі фінансової індустрії. Акцент програми зроблено на вивченні сучасної теорії і практики функціонування бізнесу та фінансових ринків і водночас дозволяє розширити знання у суміжних сферах фінансів, тому її випускники мають широкий спектр можливостей для реалізації своїх професійних уподобань.

Програма має статус University Affiliation Program CFA Institute, USA (CFA Institute – глобальна асоціація фінансових аналітиків, що присвоює одне з найбільш престижних звань у галузі фінансових інвестицій і фінансової аналітики – Chartered Financial Analyst). Це надає можливість здобувачам оволодіти прогресивними методами управління фінансами відповідно до загальновизнаних у світі стандартів.

Особливості ОП:

  • співпадіння більше ніж на 70% навчальної програми «Корпоративні фінанси» і програми навчання CFA Institute (CFA Program Candidate Body of Knowledge);
  • студентам програми від CFA Institute надаються гранти для проходження всіх трьох рівнів іспиту на сертифікат фінансового аналітика – Chartered Financial Analyst (CFA®, рівні І-ІІІ) або The Certificate in Investment Performance Measurement (CIPM®) від CFA Institute, що є загальновизнаною в усьому світі професійною кваліфікацією;
  • можливість взяти участь у престижних міжнародних конкурсах від CFA Institute (CFA Institute Research Challenge, Ethics Challenge);
  • частина курсів викладається на англійській мові;
  • можливість безкоштовного навчання за різними програмами CFA Інституту в режимі онлайн, отримання Сертифікату та права на перезарахування кредитів з профільних дисциплін програми;
  • серед викладачів програми професіонали, що мають міжнародні сертифікати CFA, ACCA;
  • наявність практичної складової (виробнича практика – 6 кредитів ECTS).

 

Можливості майбутнього працевлаштування студентів 

Програма дозволяє її випускникам вибудовувати професійну кар’єру у провідних українських і міжнародних фінансових компаніях, інвестиційних фондах, рейтингових агентствах, консалтингових групах, аналітичних та фінансових підрозділах корпорацій і т.і. та обіймати різноманітні посади, зокрема: фінансового управляючого компанії; інвестиційного менеджера у компаніях, що управляють портфелем фінансових активів (пенсійні фонди, інвестиційні фонди, інвестиційні банки); фахівця в аналітичних департаментах інвестиційних компаній, у консалтингу для приватних і корпоративних клієнтів; спеціаліста з корпоративного управління та фінансової звітності тощо.

 

Контакти/зворотній зв’язок 

+38 (044) 521-32-85

 

Сертифікат акредитації