Шибіріна Світлана Олександрівна

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Контактна пошта: sshybirina@knu.ua

 

Навчання:

 • – 2006-2008 рр. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність – «Облік і аудит».
 • – 2008-2011 рр. аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність – 08.00.10 «Статистика». Дисертація на тему «Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості».

Пройдені курси:

 • 2015 р. Короткострокове навчання за програмою «Фінансовий аналітик», Київський університет ринкових відносин

Стажування:

 • – 2021 р. Курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU TEACH WEEK», від компанії «UGEN», Науково-методичного центру організації навчального процесу та Сектору працевлаштування Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2020 р. Мжнародне онлайн стажування «New and Innovative Teaching Methods», Malopolska School of Public Administration, University of Economics in Krakow.
 • – 2017 р. Стажування, Департамент обстежень домогосподарств, Державна статистична служби України.
 • – 2013 р. Стажування, Департамент структурної статистики та статистики фінансів підприємств, Державна статистична служби України. 

Трудова діяльність:

 • – 2011-2021 рр. асистент кафедри статистики та демографії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 • – 2021 р. – по теперішній час доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії, економічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • – 2021 р. Керівник центру Дія.Бізнес для студентів і майбутніх підприємців у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • – 2019-2021 рр. участь у складі журі ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (відділення економіки, секція: мікро- та макроекономіка).
 • – 2019-2021 рр. участь у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика».
 • – 2018-2021 рр. участь у складі організаційного комітету галузевої конкурсної комісії ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з дисципліни «Економічна аналітика та статистика».
 • – 2021 р. участь у складі організаційного комітету VI міжнародної науково-практичної конференції: «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості», в рамках ІІ Міжнародного форуму EFBM 2021 «Зміни. Адаптація. Нова економіка».
 • – 2018-2021 рр. координатор Консультаційного центру для абітурієнтів на економічному факультеті.
 • – 2019 р. участь у складі організаційного комітету секції 6: «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості», в рамках Міжнародного Форуму EFBM–2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» (Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху).
 • – 2016 р. – по теперішній час делегат від кафедри конференції трудового колективу економічного факультету.
 • – 2015-2016 рр. заступник відповідального секретаря відбіркової комісії за ОКР-«Бакалавр» на економічному факультеті.

Викладає курси:

Статистика для економістів, Бізнес статистика, Бізнес-статистика (тренінгові дисципліна), Міжнародна статистика, Статистичний аналіз фінансів підприємств.

Наукові інтереси:

Цифрові навички та компетентності студентів; кількісної оцінка соціально-економічних явищ і процесів, які відбуваються в бізнесі з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень; статистичний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів.

Звання, нагороди та відзнаки:

 • – Травень 2019 р. – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.
 • – Вересень 2016 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю, високий професіоналізм.
 • – Вересень 2016 р. – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм.
 • – Вересень 2014 р. – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну працю.
 • – Вересень 2013 р. – Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток економічного факультету.

Основні наукові праці:

 1. Гончар Г.П., Чорновол А.О., Шибіріна С.О. Вплив пандемії на валютний ринок України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал № 20 (48). – Острог: Вид-во НаУО, березень 2021. – С. 102-111
 2. Дорошенко Т.М., Шибіріна С.О. Аналіз експортного потенціалу України в контексті євроінтеграції. Науково-практичний журнал «Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку». № 24. – К.: 2021. – С. 44-54
 3. Іваненко О. І., Шибіріна С.О. Економіко-статистичне оцінювання структури економіки регіону. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2021. – №4 (48). Режим доступу: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2021-4-7186

Навчально-методичні комплекси:

 1. Шибіріна С.О. Бізнес статистика: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 Економіка, освітньої програми «Економічна аналітика та статистика», освітнього ступеня «Бакалавр» / Упорядник С.О. Шибіріна. – К., 2021. – 115 с.
 2. Іваненко О.І., Шибіріна С.О. Статистичний аналіз видів економічної діяльності: Навчально-методичний комплекс (програма курсу, плани лабораторних занять, завдання для самостійної роботи і система оцінки знань студентів спеціальності 051 Економіка, освітньої програми «Економічна аналітика та статистика») / О.І. Іваненко, С.О. Шибіріна. – Київ: Інтерсервіс, 2021. – 182 с.

Монографії, монографічні статті:

 1. Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості: монографія [Н.В. Ковтун та [ін.] ; К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С.
 2. Problem spoteczno-ekonomiczne w relacjach miedzynarodowych. Analiza modelowa razwoju regionow. Poland. Katowice. – 2014. – P. 118-132.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Статистичний аналіз структури економіки регіонів України за видами економічної діяльності / О. Іваненко, С. Шибіріна // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2021. – Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості – 105 с. – С. 26-28.
 2. Formation and Self-Development of the Students’ Digital Competencies Within the Lifelong Learning System / Tamila Berezhna, Svitlana Zaiets, Svitlana Shybirina // ICTERI-2021: 17TH International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Application. Access mode: https://easychair.org/smart-slide/slide/F58m#
 3. Challenges of University Education in the XXI Century / S. Shybirina, I. Didenko // 3rd International Scientific Conference “Economic and Social-focused Issues of Modern World”. Bratislava, Slovakia: School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, November 17-18, 2020. – 184-186.
 4. Statistical Assessment of the Development Public Transport System / S. Shybirina, Y. Ovsiannykova // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. Частина ІІ. – С. 73-74.
 5. Svitlana Shybirina. Statistical opportunities of the Target2-securities for “Pan-Europpean Domestic” securities settlement marketplace // Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities. Proceedings of the international scientific conference. Kyiv: Taras Shevchenko national university of Kyiv, 2017.– Р.42-44.
 6. Шибіріна С.О. Особливості використання статистичних класифікацій та групувань ринку нерухомості для структурно-динамічного аналізу. Монографія / Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін. // Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості /– К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 479 с.