Іваненко Олена Іванівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: e_ivanenko@ukr.net

Навчання:

1987-1991 рр. Київський торговельно-економічний інститут. Спеціальність – «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Пройдені курси:

 1. «Фінансовий аналітик», свідоцтво про підвищення кваліфікації від 14.08.2015 р. 12СПК №918265.

Стажування:

 1. Департамент статистики торгівлі Державної служби статистики України, 09.2017р. по 31.12.2017р., Довідка Державної служби статистики України від 12.01.2018р. №17.1-63/14-18.
 2. Онлайн стажування на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава, Польща, з 23 червня по 15 липня 2020 року за програмою: «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі», сертифікат: CERTIFICATE NR 54/2020, Warsaw07.2020

Трудова діяльність:

 • – 1991-1993 інженер 1 категорії лабораторії обліку та аудиту економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
 • – 1993 – 2009 асистент кафедри обліку та аудиту економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
 • – 2009 – 2016 асистент кафедри статистики та демографії економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
 • – 2016 – 2021 доцент кафедри статистики та демографії економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка;
 • – З 2021 року доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. 

Громадська діяльність:

 • – Виконує обов’язки відповідального по кафедрі за інформаційне забезпечення роботи кафедри. Виконує обов’язки куратора академічних груп студентів денної форми навчання: ОС «Магістр», ОП «Економічна аналітика та статистика».
 • – Брала участь у відбірковій комісії за ОС «Магістр» економічного факультету під час Вступної компанії 2016, 2017, 2018 та 2021 рр.
 • – Відповідальна за науково-дослідну практику студентів ОС «Магістр» денної форми навчання економічного факультету освітньої програми «Економічна аналітика та статистика» КНУ імені Тараса Шевченка.
 • – Перебувала у складі організаційного комітету галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з дисципліни «Економічна аналітика та статистика» у 2018-2019, 2019-2020 та 2020-2021 н.р., а також у складі організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика» у 2019-2020 н.р.
 • – Брала участь у складі організаційного комітету секції 6: «Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості», в рамках Міжнародного Форуму EFBM–2019 «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» (Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху).
 • – Є членом трудового колективу економічного факультету від кафедри. Виконує обов’язки Голови Ради ветеранів економічного факультету.
 • – Є членом Профспілкової організації КНУ імені Тараса Шевченка від економічного факультету, а також членом трудового колективу КНУ імені Тараса Шевченка від економічного факультету.
 • – Є Членом Вченої ради економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
 • – У 2020 та 2021 рр. працювала у складі центральної Виборчої комісії з проведення виборів ректора КНУ імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр”: Статистичний аналіз фінансів підприємств, Статистика для економістів, Основи економіко-аналітичної діяльності державної служби, Публічне управління в економічній сфері

Для ОП “Магістр”: Статистичний аналіз видів економічної діяльності, Професійна та корпоративна етика, Статистичні методи в управлінських рішеннях

 Наукові інтереси:

 • – Обліково-аналітичне та статистичне забезпечення оцінювання підприємств за видами економічної діяльності.
 • – Статистичні методи управління ефективністю операцій.

Звання, нагороди та відзнаки:

 • – Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, 2018 р.
 • – Подяка ректора КНУ імені Тараса Шевченка, 2019 р.

Основні наукові праці:

 1. Ivanenko O. Use of open sources of information in the interests of intelligence and ensuring information security. Ivanenko, Olena. [ed.] Zoran Cekerevac. 1, Belgrade – Toronto: MESTE, January 15, 2021, MEST Journal, Vol. 9, pp. 37-45.
 2. Іваненко О.І. Журавель М.А. Аналітичне оцінювання соціально-економічного рівня розвитку Причорноморського регіону. Одеса: Причорноморські економічні студії. – 2021. – Вип. 63.
 3. Іваненко О.І. Шибіріна С.О. Економіко-статистичне оцінювання структури економіки регіону. Фаховий Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. Серія: “Економічні науки”. – Київ. Випуск №4(48)., Т.1.–2021 р. – с. 47-53
 4. Іваненко О.І. Сагайдак Ю.А. Аналітичне оцінювання рівня розвитку та збалансованості зовнішньої торгівлі товарами. Міжнародний науковий журнал “Механізм регулювання економіки”. – 2020. – № 1 – С.141-151.
 5. Ivanenko O. Multidimensional Assessment as a Method of Research of the Travel Market Services in Ukraine. International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2018. – №4(16). – Warsaw: RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center. – С. 67-72.
 6. Іваненко О.І. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України. Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Випуск 4(169). – С. 27-32.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Основи економіко-аналітичної діяльності державної служби: навчальний посібник/ О. І. Іваненко – Київ:НПП Інтерсервіс, 2015. – 129 с.
 2. Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій) : навчальний посібник / за ред. Л. Г. Мельника та Б. Л. Ковальова. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 180 с.
 3. Економіка і бізнес: підручник / за ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника; д.е.н., проф. О. І. Карінцевої. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 316 с.
 4. Сучасні тренди економічного розвитку: Досвід ЄС та практика України: підручник / за редакцією д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. Суми: ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2021, 432 с.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Іваненко О.І. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності туристичного підприємства на ринку туристичних послуг. Конкурентоспроможність національної економіки: матеріали XV міжнар. наук. практ. конф. – 26-27 березня 2015 р. [Електронний ресурс]. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 243-246.
 2. Ivanenko O. Positioning tourism enterprise in the travel market of Ukraine. Statistics of the XXI Century: New Challenges, New Opportunities. Proceedings of the international scientific conference. – 27-29 may 2015. Kyiv:Taras Shevchenko national university of Kyiv, 2015. – Р. 15-18.
 3. Ivanenko O. Tourism Satellite Account: Methodological Framework. Statistics of the XXI Century: New challenges, New Opportunities: Proceedings of The International Scientific Conference. – Kyiv: 2017. –Р.17–19.
 4. Іваненко О.І., Короткова Д.С. Тенденції українського експорту соняшникової олії. Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем. Зб. матеріалів XV Міжнародної науково-практ. конф. з нагоди дня працівників статистики. – Київ: 2017. – С.37-42.
 5. Іваненко О.І. Оцінка міжнародних туристичних потоків. Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку. Зб. тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава: 2018. – Ч. 2. – С. 56. – Режим доступу: http://www.economics.in.ua/2018/04/2_23.html
 6. Іваненко О.І., Короткова Д.С. Оцінка туристичних ресурсів і якості інфраструктури туризму адміністративних одиниць. Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні. Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: 2018. – С. 202-204.
 7. Іваненко О.І. Аналітичне оцінювання рівня розвитку та збалансованості зовнішньої торгівлі товарами. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління: матеріали І Міжнародного економічного форуму. Вип. 1. – Ч.2. Київ: 2019. – С. 51.
 8. Іваненко О.І. Міжнародний туризм в умовах глобальної кризи. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: 2020. – С. 68-69.
 9. Іваненко О.І. Статистичне оцінювання структури економіки регіону. Науковий пошук у сфері обробки та аналізу статистичних даних: Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир:2020. – С. 50-53.
 10. Ivanenko O. Use of Open Sources of Information in the interests of Intelligence and Ensuring information security of the Country. International Scientific MultiConference on Management, Law, Economics, and ITMANAGEMENT 2020” – Belgrade: 2020. – С. 254-255.
 11. Іваненко О.І. Шибіріна С.О. Cтатистичний аналіз структури економіки регіонів України за видами економічної діяльності. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2021. – Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості – 105 с.