Міжнародні зв’язки

Викладачі кафедри постійно працюють над вдосконаленням та опануванням новітніх методів і методик викладання, набувають досвіду науково-дослідної діяльності, розширюють наукові контакти під час міжнародних стажувань та участі у проєктах Відділу академічної мобільності Університету.

Програми мобільності та міжнародного стажування викладачів сприяють:  інтернаціоналізації вищої освіти для навчання та підготовки фахівців міжнародного рівня, а також підвищення престижу та статусу Університету на міжнародній арені; розвитку інформаційно-освітнього середовища Університету, обміну інформаційно-педагогічними технологіями, що відповідають системі відкритої освіти.

В рамках проекту реалізації академічної мобільності за програмою Erasmus+ на базі Університету Jan Kochanowski у місті Кельце (Польща) у червні 2022 року, канд. екон. наук, доцентом кафедри Оленою Іванівною Іваненко було прочитано лекції англійською мовою для студентів 2 курсу спеціальності «Фінанси та бухгалтерський облік» та студентів 1 курсу спеціальності «Економіка» факультету права та соціальних наук.

У червні-липні 2020 року Олена Іванівна Іваненко за підтримки Центру польської освіти проходила програму онлайн стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ I – IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» на базі Університету Collegium Civitas у місті Варшава (Польща).

За підтримки Малопольської школи публічного адміністрування канд. екон. наук, доцент кафедри Світлана Олександрівна Шибіріна у травні 2020 року проходила програму онлайн стажування для педагогічних і науково-педагогічних працівників з України «Нові та інноваційні методики навчання» на базі Університету Економіки у Кракові (Польщ). Під час стажування було прослухано три модуля від провідних лекторів та польських колег, а саме: мобільність в освіті; європейська та польська система вищої освіти; освіта та дослідження в перехідному періоді, нові та інноваційні методи навчання.

Канд. екон. наук, доцент кафедри Тетяна Євгеніївна Трубнік у 2019 році пройшла науково-педагогічного стажування за програмою «Організація навчального процесу,  інноваційні технології, міжнародна та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University» на базі Вищої школи Бізнесу – Національного університету Луї м. Новий Сонч (Польща).

У травні 2019 року завідувач кафедри, д-р екон. наук, професор Наталія Василівна Ковтун відвідувала Рижський університет Страдіна. Метою поїздки було вивчення досвіду реалізації магістерської програми «Health economics» та дослідницької діяльності щодо обговорення питання подальшої співпраці в рамках відкриття кафедрою нової магістерської програми «Економіка охорони здоров’я та статистика». В рамках візиту було прочитано лекцію англійською мовою на тему: «Development in statistics for clinical trials: data imputation problems», на медичному факультеті для спеціалістів відділення статистики, спеціалістів фармацевтичного факультету, фахівців математичного відділу Латвійського університету, а також для представників фармацевтичних компаній, які займаються клінічними дослідженнями.

Налагодженню міжнародної співпраці, ознайомленню з новинками науково-методичної і навчально-виховної діяльності студентів також сприяють тренінги та вебінари. Один із таких тренінгів на тему «Розробка клінічних випробувань та ціннісних пропозицій» («Designing Clinical Trials and value propositions»)  було проведено завідувачем кафедри, д-ром екон. наук, професором Наталією Василівною Ковтун у лютому 2020 року. Захід відбувся за участі Міжнародного інституту народонаселення, Мумбай (Індія). Крім того, відбулась зустріч з деканом School of Health System Studies професором Анілом Кумаром,  щодо можливості викладання курсу з «Біостатистика», для студентів та представників фармацефтичних компаній.

У березні 2019 року кафедра разом з Міжнародною асоціацію з економіки охорони здоров’я (International Health Economics Association) провели вебінар з Економіки охорони здоров’я (англійською мовою), який проводив директор Інституту наукових досліджень та інформації в економіці охорони здоров’я професор Зейнеп на тему: «Вимірювання ефективності системи охорони здоров’я».

Участь в міжнародних статистичних конгресах, конференціях сприяє сучасному баченню та розумінню місії статистики в умовах глобалізації, впровадженню результатів наукових досліджень в області статистики у навчальний процес.

Зокрема, канд. екон. наук, доцент кафедри Тетяна Михайлівна Моторина є членом міжнародного статистичного інституту. Активно приймає участь у сесіях Міжнародного статистичного інституту (ISI) та сателітних конференціях Міжнародної асоціації статистичної освіти  (IASE):

–  62th ISI World Statistics Congress, 18-23 July 2019, Kuala Lumpur, Malaysia;

–  IASE 2017 Satellite Conference. Teaching Statistics in a Data Rich World. 11 – 14 July 2017, Rabat, Morocco;

–  60th ISI World Statistics Congress, 26-31 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil;

– IASE 2015 Satellite Conference Advances in statistics education: developments, experiences, and assessments 22 – 24 July 2015, Rio de Janeiro, Brazil.

У рамках наукової співпраці у квітні 2015 року до складу атестаційної комісії із захисту дисертації на економічному факультеті Стокгольмського університету (Швеція) як члена комісії було запрошено канд. екон. наук, доцента кафедри Тетяну Михайлівну Моторину. Тема кандидатської дисертації (PhD) докторанта Керін Стал інституту статистики зазначеного університету була присвячена: «Identifying Influential Observations in Nonlinear Regression – a focus on parameter estimates and the score test» (Ідентифікація впливу спостережень в нелінійної регресії).

Таке співробітництво є корисним з точки зору обміну досвідом, налагодження наукових зв’язків, а також популяризації університету та освітніх програм у світі.