Гудзинська Людмила Юріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Навчання:
2000 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит», Національний аграрний університет
1997-2000 рр. – аспірантка економічного факультету Національного аграрного університету
1990-1992 рр. – студентка педагогічного факультету Української сільськогосподарської академії
1982-1988 рр. – студентка Української сільськогосподарської академії

Трудова діяльність:
З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З 2016 р. – доцент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2009 р. до 2016 р. – доцент кафедри банківської справи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2008-2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2000-2008 рр. – доцент кафедри статистики і аналізу господарської діяльності НАУ
1993-2000 рр. – асистент кафедри статистики і аналізу господарської діяльності НАУ після закінчення вищого начального закладу працювала в інституті Аграрної економіки ім. О.Г. Шліхтера

Навчальні дисципліни:

«Основи експертної оцінки майна», «Маркетинг фінансових послуг», «Іпотечне кредитування», «Фінансові інститути та ринки», «Бенчмаркінг фінансових ринків»,  «Ринок фінансових послуг», «Страховий маркетинг», «Фінансова аналітика»

Нагороди та відзнаки:
Подяка за багаторічну сумлінну працю до 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та з нагоди створення 70-річчя створення економічного факультету

Стажування та участь у проектах:

 • 2019 р.Національний банк України, Київ, Україна
 • 2018 р.Національний банк України, Київ, Україна
 • 2017 р.Національний банк України, Київ, Україна
 • 2016 р. –  Особливості впровадження дистанційного навчання в Україні, Київ, Україна
 • 2013 р. – Microsoft Technology Enriched Instruction, Київ, Україна
 • 2011 р.– АБ «Укргазбанк», Київ, Україна
 • 1997р.– Institut für Landwirtschaftliche Betriebslehre, Universität Hohenheim, Stuttgart, Deutschland
 • 1994 –1995 рр. – “Accounting and auditing training in Ukraine”, Tacis Programme (FUK011), Kiev, Ukraine, Edinburgh, the United Kingdom
 • 2021 р. – НБУ, Київ, Україна
 • 2020 р. – НБУ, Київ, Україна

Наукові інтереси: Банківська справа, банківські операції, світовий досвід функціонування банківських систем, банківський маркетинг, Фінансовий ринок

Публікації:

Автор більш ніж 60 наукових та навчально-методичних праць.

Підручники, навчальні посібники, практикуми, навчально-методичні комплекси:

 1. Гудзинська Л.Ю. Банківський маркетинг : курс лекцій / Л.Ю.Гудзинська // Лекції для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Банківська справа» Київ: «ЦП «КОМПРИНТ»», 2014. – 117 с.
 2. Гудзинська Л.Ю. Методичні рекомендації до написання і захисту курсової роботи з дисципліни «Банківські операції» студентами напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Л.Ю. Гудзинська. – Київ: «ЦП «КОМПРИНТ»», 2013. – 41 с.
 3. Гудзинська Л.Ю. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму підготовки 6.030508-«Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання / Л.Ю. Гудзинська, Н.І. Версаль. – Київ: «ЦП «КОМПРИНТ»». – 2012. – 50 с.
 4. Ринок фінансових послуг: підручник / кол. авторів;за ред.. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019, 757 с. (Гудзинська Л.Ю. (розділ 7))
 5. Гудзинская Л.Ю., Олейник И.В. Банковский маркетинг: учебное пособие / Л.Ю. Гудзинская, И.В. Олейник. – К., 2019 – 152 с.

 Статті:

 1. Гудзинська Л.Ю. Інстутиційне забезпечення ринку кредитних історій: стан та перспективи законодавчого врегулювання / Л.Ю. Гудзинська // Финансовые услуги. №2 (8), 2018. – С. 7-13.
 2. Гудзинська Л.Ю., Гудзинська Ю.С.,   Забезпечення фінансової стійкості банківської системи: пошук альтернативи /Л.Ю. Гудзинська, Ю.С. Гудзинська //TransformationsinContemporarySociety: EconomicAspects.
 3. Monograph. Opole: Theacademyof  ManagementandAdministrationinOpole, 2017; ISBN978-83-62683-96-3; pp.348,illus., tabs., bibls.- С.282-287
 4. Гудзинська Л.Ю. Спрощені процедури капіталізації та реорганізації банків:
  перспективи запровадження в Україні / Л.Ю. Гудзинська // Финансовые услуги. – 2017.- Вип. 1.- С.21-27
 5. Гудзинська Л.Ю. Забезпечення фінансової стійкості банківської системи: пошук альтернативи / Л.Ю.
 6. Гудзинська, Ю.С. Гудзинська / Transformations in Contemporary Society: Economic Aspects. Monograph. Opole The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. – p. 282-287.
 7. Гудзинська Л.Ю. Перспективи іпотеки в контексті реформування оподаткування нерухомості в Україні: оцінка ризиків / Л.Ю. Гудзинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – № 11(164). – 2014. – С. 22 – 27.
 8. Гудзинська Л.Ю. Економіко-правові аспекти запровадження фінансових векселів / Л.Ю. Гудзинська // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України», 24 жовтня 2013 р. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/conference/finance/wtpdfsu_2013.pdf
 9. Гудзинська Л.Ю. Фінанси домогосподарств в забезпеченні економічного росту: оцінка ефективності / Л.Ю.Гудзинська // Матеріали науково-практичної конференції «Фінанси інституційних секторів економіки України: стан, тенденції розвитку, практика реформування», 18 грудня 2013 р.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Економічний факультет, НДС «Центр економічних досліджень».
 10. Гудзинська Л.Ю. Санаційний банк: проблеми законодавчого регулювання / Л.Ю. Гудзинська // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможність національної економіки», 19 квітня 2013 р. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/konf_KNE13/docs/conf_materials.pdf
 11. Гудзинська Л.Ю. Економіко-правова оцінка запровадження фінансових векселів в Україні / Л.Ю.Гудзинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – № 147.– 2013. – С. 30-33.
 12. Гудзинська Л.Ю. Державний земельний банк : кредитна функція та ризики її реалізації / Л.Ю.Гудзинська, Ю.С.Гудзинська // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» 25-26 жовтня 2012 р.: Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wtpdfsu_2012
 13. Гудзинська Л.Ю. Державний земельний банк: оцінка ризиків стратегічного розвитку сільськогосподарських товаровиробників / Л.Ю. Гудзинська, Ю.С. Гудзинська // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту : Серія «Економіка і управління». – Вип. 19. – Частина 1. – ДЕТУТ, 2012. – С. 364 – 373.
 14. Гудзинська Л.Ю. Удосконалення інституційного забезпечення врегулювання проблемної заборгованості банків / Л.Ю.Гудзинська // Збірник наукових праць Кримського інституту економіки та господарського права, 2013 р.
 15. Гудзинська Л.Ю. Фінансова інклюзія в Україні: пріоритети розвитку / Л.Ю, Гудзинська // Финансовые услуги. – 2019.- Вип. 2-3.- С.7-15
 16. Національна економічна діяльність і міжнародні економічні відносини: сучасний стан та тенденції розвитку : колективна монографія / Кол. Авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 251 с. (Національний банк як регулятор ринку небанківських фінансових послуг / 135 – 140 с.)
 17. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє : монографія / колектив авторів. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416 с. (Рожко О.Д., Гуудзинська Л.Ю. С. 241-259.)

Підручники

 1. Гудзинская Л.Ю., Олейник И.В. Банковский маркетинг: учебное пособие/Л.Ю.Гудзинская, И.В. Олейник .- К., 2019. – 152 с.
 2. Ринок фінансових послуг: підручник / кол. Авторів; за ред. Н.В. Приказюк: К:ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 3. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутне: монографія/ колектив авторів. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416 с.