Про кафедру

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ КАФЕДРИ

Кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту здійснює підготовку фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» за трьома освітніми рівнями:

I РІВЕНЬ – БАКАЛАВР

Освітня програма «Фінансовий бізнес» – гарант програми к.е.н., доцент Т.П. Моташко

Освітня програма «Фінанси і кредит» – гарант програми к.е.н., професор Р.В. Пікус

ІI РІВЕНЬ – МАГІСТР

Освітня програма «Фінансові інститути та ризик-менеджмент» – гарант програми д.е.н., доцент Н.І. Версаль

Освітня програма «Фінансові інститути та ризик-менеджмент» – гарант програми к.е.н., доцент О.М. Лобова

ІІI РІВЕНЬ – PHD

Освітня програма «Фінанси, банківська справа і страхування» – гарант програми д.е.н., професор Н.В. Приказюк

 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КАФЕДРИ:

  • Фінансовий ризик-менеджмент: макро- та мікрорівень. Сучасні практики інвестиційного ризик-менеджменту
  • Ринки фінансових послуг
  • Фінансові інститути
  • Фінансові ринки та аналітика
  • Сучасні бізнес-процеси фінансових установ
  • Фінансові технології
  • Банківська справа
  • Страхування

  

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

 В ювілейний для Київського національного університету імені Тараса Шевченка рік (175 років), в ювілейний для економічного факультету рік (65 років) за ініціативи члена-кореспондента НАН України, д.е.н., професора В.Д. Базилевича, декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2003-2017 років вперше серед кафедр економічного факультету і вперше в Україні з’явилася спеціалізована кафедра страхування та ризик-менеджменту.

Цій події передували понад 10 років наукових та освітніх пошуків, плідної співпраці викладачів, науковців, представників національної страхової спільноти.

У квітні 2016 року кафедра страхування та ризик-менеджменту була перейменована в кафедру страхування, банківської справи та ризик-менеджменту.

Першим завідувачем кафедри протягом 6 років була к.е.н., професор Р.В. Пікус. З січня 2016 року обов’язки завідувача кафедри виконує д.е.н., професор Н.В. Приказюк.

Поява кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту має на меті реалізацію нової парадигми підготовки фахівців на економічному факультеті, яка ґрунтується на поєднанні сучасних освітніх технологій з найкращими традиціями класичного університету.

Діяльність кафедри орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців – економістів і менеджерів, що мають глибокі знання у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Цієї мети можна досягти лише шляхом посилення науково-дослідницької та професійної спрямованості навчання, а також за рахунок відповідності змісту освітніх програм кращим світовим практикам та потребам роботодавців.

Ефективність роботи кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту забезпечує її науково-педагогічний склад. Викладачі кафедри мають багаторічний досвід науково-практичної діяльності як у провідних закладах освіти, так і у регуляторах фінансових ринків, провідних фінансових і нефінансових корпораціях. Набутий викладачами досвід, науковий світогляд, висока професійність знайшли відображення в авторських методиках викладання дисциплін кафедри.

Серед викладачів кафедри – відомі фахівці, коло наукових і практичних інтересів яких безпосередньо пов’язане з розбудовою ринку фінансових послуг, страхової та банківської систем, а також системи ризик-менеджменту фінансового сектору економіки. На кафедрі працює чимала когорта молодих талановитих науковців.

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ НА 2024-2029 РР

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

КОНТАКТИ:

03022, Україна
м. Київ
вул. Васильківська, 90-а, кімн. 223/2
Тел: (38044) 521-33-96
kaf.insurance.knu@gmail.com
Facebook сторінка