Головна / Departments / Department of Finance / Склад кафедри / Погрібна Наталія Володимирівна

Погрібна Наталія Володимирівна

Посада: доцент кафедри фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Дата та місце народження: 22 березня, м. Кіровоград, Україна

e–mail: nataliapohribna@knu.ua

Навчання:

 • 2008 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет, магістр економічних наук за спеціальністю «Фінанси».
 • 2011 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит).
 • 2016 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спеціаліст («мова і література» – англійська мова).

Трудова діяльність:

 • 2011 – 2018 рр. асистент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 року доцент кафедри фінансів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кандидатська дисертація:

Ринок фінансового капіталу України в умовах фінансової глобалізації – 2011 р.

Викладає навчальні дисципліни:
Globalization and International Financial System, GlobalizationandNationalFinancialSystem, Fixed Income Securities, Етичні та професійні стандарти у фінансовому бізнесі, Професійна та корпоративна етика, Боргові фінансові інструменти.

Наукові інтереси:

 • Міжнародний фінансовий ринок
 • Міжнародна фінансова стабільність
 • Теорії фінансової глобалізації
 • Професійна етика фінансиста

Стажування та міжнародні проекти:

 • ДП «Вуглесинтезгаз» (2017 рік), Manheim University (Німеччина) (2017 рік, 2018 рік).
 • Учасник міжнародного наукового проекту NUPSEE між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Університетом Нурланда (Норвегія) CPEA-2015/10005
 • Відповідальний координатор за Міжінституційною Угодою про започаткування кредитної мобільності в рамках Еразмус+ на 2014-2021 рр. з Університетом Нурланда (Норвегія)

Основні публікації (в тому числі за останні 5 років):

 1. Petlenko Yu., Pohribna N.Green energy financing to promote the energy security in Ukraine// Moderní aspekty vědy: X. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. – p. 78-87.
 2. Pysmenna M., Pohribna N., Kalnytska M.Assessment system of the public procurement efficiency, Baltic Journal of Economic Studies, 2020. Vol 5, No 5. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-5-136-144 (Web of Science. Core Collection) р. 136-144.
 3. Zhykhor O., Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N.Public Environmental Protection Project Management Practices in Ukraine, Advances in Intelligent Systems and Computing. 2020. Vol. 1113. Pp. 405-416. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5 (Scopus)
 4. Zhykhor O.,  Ryeznikov , Iafinovych O., Pohribna N., Miedviedkova N. Project Management in Universities Under the Global Pandemic: A Focus on Finance, Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – 2020. 2021. vol 188. Springer, рр. 667-679. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66717-7_57  (Scopus)
 5. Drozd I., Pysmenna M., Pohribna N., Zdyrko N., Kulish A. Audit Assessment of the Effectiveness of Public Procurement Procedures. Independent Journal of Management & Production. N. 12(3). P. s085-s107. DOI: https://doi.org/10.14807/ijmp.v12i3.1522 (Web of Science)
 6. Petlenko Yu., Pohribna N., Biliavska O. The new approach to budgeting in modern universities / The scientific heritage.  3, No 66 (66). 2021. Р. 3-6. DOI: 10.24412/9215-0365-2021-66-3-3-6
 7. Petlenko Yu., Pohribna N. Green bonds to finance the decarbonization projects  / The scientific heritage.  4, No 70 (70). 2021. Р. 3-6. DOI: 10.24412/9215-0365-2021-70-4-3-6
 8. Petlenko Yu., Pohribna N., Chervinska T., Kapustian O., Pysmenna M. Financial incentives to develop the green infrastructure and energy / The scientific heritage.  5, No 71 (71). 2021. Р. 10-12. doi: 10.24412/9215-0365-2021-71-5-10-12
 9. Pohibna N.V. Features of application of budgeting models in modern conditions / N.V. Pohribna, N.M. Yuvzhenko// Innovative solutions in modern science. Dubai: UAE. – № 7(26). – 2018. – p. 5-16.
 10. Pohibna N.V. Features of applying results-oriented budgeting in Ukraine / N.V. Pohribna, M.S. Pysmenna, N.M. Yuvzhenko// Monograph – Scientific development and achievements / SCIEMCEE Publishing London, London. – Vol. 2.- 2018. – P. -161-170.
 11. Implementation of the responsibility principle in the system of financial control of public procurement / I.K. Drozd, M.S. Pysmenna, N.V. Pohribna // НауковийвісникПолісся. – № 2 (13). Ч. 2. – c. 78-82
 12. Погрібна Н.В. Professional ethics in the corporate sector of Ukraine / Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – c. 206-210
 13. Management of public environmental expenditures in Ukraine / Дибцина Є., Погрібна Н.В., Яфінович О.Б./ Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – c. 112-117
 14. Погрібна Н.В. Міжнародна практика державного аудиту ефективності податкових пільг та субсидій / Н.В. Погрібна // Незалежний аудитор. – № 22(ІV). – 2017. – С. 40-47.
 15. Pohibna N.V. The concept of environmental accounting in Ukraine // Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень». – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. – С. 70-72.
 16. Pohribna N. Issues of harmonizing the accounting system of Ukraine to the international standards // International science and innovation festival 2017/ The way to European integration/ European Integration and Perspectives of Innovative Development, European University, 2017, Tbilisi
 17. Дрозд Н.В. Застосування заходів фіскальної консолідації в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 2 (167) – 2015. – С. 55-60.
 18. Bourmsitrov A., Lyutiy I., Drozd N. The needs for new specialists and the model for the Norwegian-Ukrainian cooperation in the field of public sector economy education // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. XII Міжнар. наук.-практ. конференції, 29–30 жовтня 2015
 19. Дрозд Н.В. Деструктивний вплив неформального сектора економічної діяльності / Н.В. Дрозд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Економіка. – Вип. 154. – 2014. – С. 49-52.
 20. Drozd N. Ukraine’s economic performance under global financial instability // Warsaw East European Conference “Triumphs and Failures. Poland and the Region after 1989: 25 Years Later” – 2014. p. 16
 21. Дрозд Н.В. Impact of global financial instability on economic performance / Н.В. Дрозд // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 2014, Vol. 3, p. 43-48
 22. Drozd I. Accounting and reporting reform in the public sector of Ukraine / Drozd I., Drozd N., Zaiets N. // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2014 № 78 (134), С. 67-87