Головна / Departments / Department of Finance / Склад кафедри / Лютий Ігор Олексійович

Лютий Ігор Олексійович

Посада: професор, завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Почесне звання: заслужений економіст України

Дата та місце народження: 27 травня 1960 року

Навчання:

 • 1983 – закінчив економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1988 – кандидат економічних наук (зі спеціальності 08.00.01 – політична економія).
 • 1999 – присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту
 • 2000 – доктор економічних наук (за спеціальністю 08.01.01. – економічна теорія)
 • 2002 – присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів грошового обігу та кредиту

Трудова діяльність:

 • 1983- 1985 рр – асистент кафедри політичної економії Київського інженерно-будівельного інституту;
 • з 1985 року – аспірант, а з 1989 року – асистент кафедри політичної економії гуманітарних факультетів Київського університету імені Тараса Шевченка;
 • з 1993 року – доцент, а з 1994 року – докторант кафедри економічної теорії Київського університету імені Тараса Шевченка;
 • з 1997 року – доцент, а з червня 2001 року – професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2003- 2008 рр. – завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 1 лютого 2008 по грудень 2008 року – в.о. декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 2009- 2015 р – поєднує посади завідувача кафедри та проректора з науково-педагогічної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 2016 р. – дотепер – завідувач кафедри фінансів Київського національного університету.

Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 36 років (з 1983 року).

Стажування:

 • Інститут політичної освіти наукових закладів (м Лейпциг, Німеччина), 1991 р.,
 • Лейпцігський університет (Німеччина), 1992 р.,
 • Бізнес-школа Норд університету (Норвегія), 2016 р.,
 • Університет Мангейму (Німеччина), 2017 р.

Кандидатська дисертація:

Социалистическое обобществление и развитие коллективных форм и организации оплаты труда, 1988 р.

Докторська дисертація:

Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні, 2000р.

Викладає курси:

«Бюджетування», «Фінансова політика в умовах глобалізації», «Гроші та кредит».

Наукові інтереси:
Фінансова система та фінансова політика держави, банківська система,проблеми теорії і практики розвитку системи грошово-кредитних відносин та особливості реалізації механізму грошово-кредитної політики в Україні. Лютий І.О. є засновником наукової школи «Теоретико-методологічні засади фінансової та грошово-кредитної політики в Україні». За ініціативою професора. Лютого І.О. налагоджено плідні зв’язки з науковими центрами, провідними вітчизняними та закордонними навчальними закладами, в т.ч. з Інститутом законодавства ВРУ, Інститутом економіки НАН України, Центром наукових досліджень НБУ та державними фінансовими установами. Керівник міжнародних проектів за грантовими угодами ««Норвезько-українське співробітництво в галузі економіки публічного сектору: фінанси, бюджетування і бухгалтерський облік» (2016 – 2019 рр.) та з фондом «Volkswagen Foundation»: «Передача технологій у постсоціалістичних економіках» по реалізації гранту між Університетом Манхейму (Німеччина) та Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (2016 – 2018 рр.).
Наукові розробки та практичні пропозиції знайшли відображення у ряді важливих для економіки України програм, законопроектів таких як: «Про банки та банківську діяльність» та «Про Державний борг»; проектів Законів про державний бюджет, пропозиції щодо удосконалення бюджетного законодавства; матеріалів засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Розроблено теоретико-методологічні засади грошово-кредитної політики центрального банку. Досліджено особливості механізму реалізації грошово-кредитної політики Національного банку України. Обґрунтовано концептуальні засади фінансової політики держави та суперечності її реалізації в умовах трансформації економіки України. Розроблено теоретичні основи концепції розбудови банківської системи України.

Громадська діяльність та членство:

 • Член вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Член експертної ради ВАК України, член експертної ради ДАК України,
 • Член науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з економіки і підприємництва
 • Член науково-методичної комісії з економіки та управління класичних університетів
 • Член Спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Д 26.001.12)
 • Член Вченої ради економічного факультету
 • Член Координаційної ради з виконання комплексної наукової програми “Наукові проблеми державотворення України” Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Членом Координаційної ради з наукової термінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Член редколегії ряду наукових фахових видань: “Вісник Київського університету”, “Банківська справа” , “Вісник Чернівецького університету”, “Світ фінансів”, “Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України”, “Фінанси і кредит” (Москва), Економіка (Вільнюс))

Міжнародне співробітництво:

 • Встановлено наукові зв’язки з провідними Європейськими та Східними науковими установами, що дозволяє проводити спільні зустрічі, круглі столи та наукові семінари з актуальних фінансових питань:
 • Факультет права та економіки Університетом Софія Антіполіс, (м. Ніцца, Франція). У 2008 та 2009 роках за ініціативою професора Лютого І.О. на базі даного Університету було організовано та проведено дві Міжнародні науково-практичні конференції та випущено монографію «Глобалізаційні процеси та їх вплив на національні фінансові системи».
 • Університет Ебергарда Карла (м. Тюбінген, Німеччина)
 • Інститут економіки Академії наук Азербайджанської республіки, Азербайджанський Державний економічний університет (м. Баку, Азербайджан). Результатом співпраці є публікація спільної розробки – навчального посібника: Лютый И.А., Кулиев Р.А. Инвестиционная деятельность.- Баку: 2008. –395 с. –21,9 д.а.

Нагороди:

 • Відмінник освіти України (2005)
 • Нагороджений нагрудним знаком “Петра Могили” (2008)
 • Нагороджений почесними грамотами і подяками МОН України

Основні публікації:
Лютий І.О. є автором більш ніж 150 наукових та близько 24 навчально-методичних праць, серед яких 3 монографії, 7 підручників та навчальних посібників, під його керівництвом захищено 4 докторські та 32 кандидатські дисертації.

 1. Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України. 2-ге видання [монографія]/ [Лютий І.О., Зражевська Н.В., Рожко О.Д.]; за ред. І.О. Лютого – К.: ЦУЛ, 2008. – 360 с.
 2. Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку: [монографія]/ [Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М.]; за ред. І.О. Лютого – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 576 с.
 3. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. 2-ге видання: [монографія]/ [Лютий І.О., Грищенко Т.В., Любкіна О.В., Білик О.П., Рак Р.В., Буй Т.Г., Мошенський С.З., Нічосова Т.В., Прімєрова О.К.]; за ред. І.О. Лютого; – К.: ЦУЛ, 2008. 432 с.
 4. Інвестиційна діяльність комерційних банків: Монографія. / Лютий І.О., Пікус Р.В., Приказюк Н.В., К.І. Старовойт-Білоник – Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010. – 388 с.
 5. Національні фінансові системи в умовах глобалізації: [монографія] / [Лютий І.О., Павленко А.Ф., Оболенська Т.Є. та ін.]; за заг. ред. І.О. Лютого. – Івано-Франківськ: Галицька Академія, 2008. – 308 с.
 6. Податки на споживання в економіці України: [монографія]/ Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. – К.: Знання, 2005. – 335с.
 7. Банківська справа: підручник / за заг. ред. І.О.Лютого – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 384 с.
 8. Гроші та кредит: Підручник / Лютий І.О., Любкіна О.В., Рожко О.Д./ – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2010. – 559 с.
 9. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2 видання, 2010. – 776с.
 10. Лютый И.А., Кулиев Руфат Акташи оглы. Инвестиционная деятельность. – Баку, 2009. – 400 с.
 11. Лютий І.О., Дрига А.Б., Петренко М.О. Податки на споживання в економіці України. – К.: Знання, 2005. – 335 с.
 12. Лютий І.О., Савич В.І., Калівошко О.М. Іпотека: навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ПВНЗ «Галицька академія», 2010.– 599 с.
 13. Лютий І.О., Солодка О.О. Банківський маркетинг –К.: Знання, 2005.-392 с.
  Податкова система: навч. посіб. / [Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін]; За ред. І.О.Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.
 14. Лютий І.О. Важливий крок у дослідженні інвестування економічного зростання в Україні // Фінанси України. – 2007. – № 8. – с. 155-158.
 15. Лютий І.О. Податкова політика України на сучасному етапі // Фінанси України. – 2008. – № 9. – с. 123-127.
 16. Лютий І.О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 13-19.
 17. Лютий І.О., Дрозд Н.В. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України // Фінанси України. – № 8. – 2010. – С. 63-72.
 18. Лютий І.О., Нічосова Т.В. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій // Фінанси України. – 2008. – № 6. – с. 1-10
 19. Фінансово-економічна грамотність : підручник : [у 2 частинах] – Ч. 2 : Банківська система України, загальні поняття про облік, аудит та економічний аналіз в умовах ринкової економіки / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К.: Видавничий дім «КОНДОР», 2018. –– 440 c.
 20. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С. Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ : Видавництво Ліра-К. – 2017. – 720 с.