Головна / Departments / Department of Business Economics / Склад кафедри / Филюк Галина Михайлівна

Филюк Галина Михайлівна

Кафедра: Кафедра економіки підприємства

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Вчене звання: Професор

Почесне звання: Заслужений економіст України

Scopus ID: 57202011000

Researcher ID:

ORCID ID: 0000-0001-8671-5709

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=pjU2ldsAAAAJ&hl=ru

Біографія:

 • – Филюк Г.М. народилася 08 лютого 1969 р. Українка. У 1995 р. закінчила з відзнакою факультет економіки, менеджменту і права Київського державного торговельно-економічного університету за спеціальністю «економіст підприємства».
 • – До початку наукової карєри працювала економістом по цінах ВРП «Солотвинського лісокомбінату (Івано-Франківська обл.), а також старшим старшим державним податковим ревізором-інспектором І рангу Богородчанської державної податкової інспекції ((Івано-Франківська обл.).
 • – 1997-1998 рр. працювала викладачем економічних дисциплін Коломийського економіко-правового коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.
 • – 1998-2000 рр. – аспірантка кафедри економічної теорії Київського державного торговельно-економічного університету.
 • – У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Природні монополії та їх регулювання втрансформаційній економіці». 2001-2004 рр. – асистент, а з 2004-2006 рр. – доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичної та прикладної економіки.
 • – 2006-2009 рр. – докторант, а з 2011 р. – професорка кафедри теоретичної та прикладної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2010 р. – захистила докторську дисертацію на тему «Трансформація ринкових структур в умовах глобалізації».
 • – З травня 2011 р. по січень 2012 р. – виконуюча обов’язків завідувача кафедри теоретичної та прикладної економіки, з січня 2012 р. – по теперішній час є завідувачкою кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • – 2013 р. – отримала вчене звання професора кафедри економіки підприємства.
 • – 2015/2016 н.р. визнана кращим викладачем економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нагороди:

 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України».
 • Почесна грамота і подяки МОН України.
 • Медаль «200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка» Національного центру «Мала академія наук України».
 • Лауреат премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Почесна грамота Київської міської організації працівників освіти і науки України.
 • Почесна грамота, грамота Первинної профспілкової організації Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Курси, які викладаються:

 • Мікроекономіка
 • Управління витратами підприємства
 • Мікроекономічний аналіз ринкового середовища
 • Управління бізнес-операціями.

Наукові інтереси:

актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств; інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств; проблеми та перспективи ефективного розвитку енергетичних підприємств та підприємств АПК; бізнес-моделювання підприємств; розвиток конкуренції та регулювання рівня монополізації ринків; проблеми регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в Україні; дослідження процесу трансформації ринкових структур у глобальній економіці.

Стажування:

 • Варшавський університет прикладних наук, м. Варшава, Польща (травень, 2016 р.);
 • Шуменський університет, м. Шумен, Болгарія (2017 р.). 

Громадська діяльність:

 • Експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.
 • Член Комісії УСПП з питань науки та ІТ.
 • Член наукової ради Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики Антимонопольного комітету України
 • Голова профспілкового бюро економічного факультету.
 • Член постійно діючої комісії з питань організації освітнього процесу Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Член редколегії ряду наукових фахових видань: «Вісник Київського університету», «Теоретичні та прикладні питання економіки», «Історія народного господарства та економічної думки України», «Актуальні питання підприємницької діяльності в Україні».
 • Академік – дійсний член Міжнародної академії соціально-економічних наук (Грузія, м. Тбілісі)

Має понад 135 наукових та методичних публікацій, серед них:

 1. Филюк Г.М. Економіка підприємства: тренінг-курс / Г.М. Филюк, О.В. Піменова, Т. В. Кравченко, А.М. Магомедова // К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський Університет», 2017. – 280 с.
 2. Филюк Г.М. Экономика предприятия. Практикум. // Л.А. Мартинюк, Г.М. Филюк, Н.В. Андреюк // К. : Издательско-полиграфиче-ский центр «Киевский универ-ситет», 2017. – 356 с.
 3. Филюк Г.М. Конкуренція і монополія в епоху глобалізації: Монографія. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 404 с.
 4. Филюк Г. М. Природні монополії: монографія // Базилевич В.Д., Филюк Г.М.– К.: Видавництво «Знання», 2006. – 367 с.
 5. Fyliuk, H., Technological modernization of energy companies as basis for their sustainable development / Fyliuk, H., Kuznetsova, M./ International Journal of Energy Economics and Policy. (2018). 8 (3). 160-167. (Scopus).Classification: Q49 https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/6294
 6. Fylyuk G.M. State support as a priority of institutional guarantee of agribusiness development: analysis of German experiences./ G.M. Fylyuk, K.V. Akulenko //National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 3. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 460 p.
 7. Fylyuk H.M. Problems of Invest-ment Maintenance of Agricultural Enter-prises and the Ways of its Solution / H.M.Fylyuk,O.V.Pimenova // Strategic Priori-ties for develop-ing Ukraine and Georgia: innova-tion and partner-ship: Monograph – Batumi. 2018. – P.53-64.
 8. Fyliuk, H., Methodological principles of evaluation of investment attractiveness of the enterprise / Fyliuk, К. Akulenko // Baltic Journal of Economic Studies – 2018 – Vol. 4 – P. 387-395 https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-387-395 (Web of Science).
 9. Fyliuk, H., The Interrelation between Economic Growth and National Economic Competitiveness: The Case of Ukraine / Fyliuk, I. Honchar, V. Kolosha // Journal of Competitiveness, 2019, 11(3), р. 53–69. https://doi.org/10.7441/joc.2019.03.04 (Web of Science).
 10. Fyliuk, H. Model of Аssessment of Competitiveness and Sustainable Development of Ukrainian Agricultural Enterprises / O. Pimenova, H.Fyliuk, S. Pimenov // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure DevelopmenteISSN 2345-0355. 2020. Vol. 42. No. 3: 330-338 Article DOI: https://doi.org/10.15544/mts.2020.33 https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/1215/1418(Web of Science).
 11. Филюк Г.М. Методичні засади оцінювання взаємовідносин підприємства з заінтересованими особами в процесі розробки бізнес-моделі / Г.М. Филюк, О.В. Піменова, С.А. Піменов // Менеджмент організацій і адміністрування: теорія та практика: колект. монографія / за ред. проф. Н. С. Скопенко, проф. О. І. Драган. – К.: Кафедра, 2020. – 404 с.
 12. Филюк Г.М. Проблеми розвитку української електроенергетики та шляхи їх розв’язання //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ «Київський університет» – 2016. – №4 (181). – С. 6–11.