Кот Людмила Леонідівна

Науковий ступінь та звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

Електронна адреса: lyuda.kot@gmail.com

 

Освіта:

 • 1994 – 1999 рр. –  студентка економічного факультету Білоцерківського державного аграрного університету. Отримала диплом з відзнакою зі спеціальності “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
 • 2000 – 2003 рр. – навчання в аспірантурі накафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2003 р. – захист кандидатської дисертації на тему “Кредит в умовах ринкової трансформації економіки”.

Трудова діяльність:

 • 2000 – 2001 рр. – Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль», управління по роботі з клієнтами;
 • 2004 – 2013 рр. – Національний банк України, Департамент методології банківського регулювання і нагляду, відділ регулювання кредитних і ринкових ризиків;
 • 2013 – 2018 рр. – асистент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • 2018 – 2020 рр. – доцент кафедри підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • з 2020 р. – доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Підвищення кваліфікації

 • 24-28.11.2014 р. – Міжнародний навчальний курс з Соціального підприємництва SE-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Соціального підприємництва SE-03-A.
 • 09-13.11.2015 р. – Міжнародний навчальний курс з Інноваційного менеджменту IM-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Інноваційного менеджменту IM-03-A.
 • 07-16.11.2016 р.  – МіжнароднийнавчальнийкурсзService Vision Management SV-03-A. Сертифікат з Міжнародного навчального курсу з Service Vision Management SV-03-A.
 • 18.11.2016 р. – Закінчення школи соціального підприємця (Social Entrepreneur School IBS) та отримання диплому соціального підприємця (Diploma of Social Entrepreneur School IBS).
 • Стажування у Спілці підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (строком з 1.02.2017 р. по 30.06.2017 р.) з відривом від виробництва.
 • Проходження курсів англійської мови My Class British Council та отримання сертифікату International English Language Testing System (IELTS) Academic CEFR Level  В2 від 23.06.2017 р.
 • Наукове стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації на тему «Інноваційні методи викладання» в Економічному університеті у м. Краків (Польща) протягом 28.02 – 02.03.2018 р.

Наукові інтереси

Кредит і кредитні відносини, ризики підприємницької діяльності, інноваційно-інвестиційний розвиток підприємницької діяльності, розвиток стартапіндустрії в Україні, соціальне підприємництво, проблеми інтелектуальної власності та комерціалізації наукових розробок.

 Викладає курси

«Основи підприємницької діяльності», «Основи біржової діяльності», «Підприємництво в умовах невизначеності», «Соціальне підприємництво», «Startup» (англ. мовою), «Кредитні відносини та кредитні зобов’язання».

Основні наукові публікації

Опублікувала більше 40 наукових праць, в тому числі:

монографії, навчальні посібники:

 1. Кот Л. Л. Банківський кредит у трансформаційній економіці: Питання теорії, методології, практики. – К.: Знання України, 2003. – 93 с.
 2. Підприємництво: практикум: навч.посіб. / Ігнатович Н.І., Євтушевська О.В., Кириленко Л.М. та ін.. – Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2016. – 256 с.

навчально-методичні комплекси:

 1. Комерціалізація наукових розробок: навчально-методичний комплекс/ І.І. Мазур, В.Л. Гура, О.В. Євтушевська, Л.Л. Кот. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – 43 с.
 2. Економічна теорія: навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для студентів спеціальності «Правознавство» / І.І. Мазур, Л.М. Кириленко, Л.Л. Кот. – К.: Видавництво п/п «Механіка», 2016. – 46 с.
 3. Кот Л.Л. Соціальне підприємництво. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання дисципліни для магістрів освітньої програми «Прикладна економіка» / Упорядник Л.Л. Кот. – К.: видавництво п/п «Механіка» – 2017.- 31 с.
 4. Kot L.L. Social entrepreneurship. Educational and methodological package for teaching the course for students taking Master’s in Applied Economics/ compiled by: L. L. Kot – К., 2017. – 31 p.
 5. Кот Л.Л. Основи підприємницької діяльності: Методичні вказівки до написання курсових робіт для студентів денної форми навчання спеціальності «Підприємництво та біржова діяльність» / упорядники І.І. Мазур, О.В. Богуславський, В.Л. Гура, О.В. Євтушевська, Л.Л. Кот. – К., 2017. – 28 с.
 6. Кот Л.Л. Основи біржової діяльності. Навчально-методичний комплекс/ Упорядник Л.Л. Кот. – К.: видавництво п/п «Механіка» – 2019. – 45 с.

Наукові статті:

 1. Кот Л. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В. Гура, Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія Економіка. – 2013. – № 148. – с. 53-55.
 2. Кот Л.Л. Ризики інноваційної діяльності підприємств / Л.Л. Кот // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2013. – № 23 (1). – с. 410-418.
 3. I.Mazur, L.Kot Problems of research and development commercialization in Ukraine// Economic annals – XXI. –2014. – № 5-6. – с.25-28. (Scopus)
 4. КотЛ.Л. Допитанняпроприродуісутністьсоціальногопідприємництва/ Л.Л. Кот// ВісникКиївськогонаціональногоуніверситетуіменіТарасаШевченкаСеріяЕкономіка. – 2014. – № 165. – с.25-30.
 5. Кот Л.Економічний аналіз права як засіб підвищення ефективності правового регулювання суспільних відносин// Підприємництво, господарство і право. – 2015. – Випуск 232. – с.36-39.
 6. L. Kot, State aid as effective mechanism of state regulation and support of small and medium entrepreneurship// Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, 2016; 2 (179): pp.29-32 DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2016/179-2/4
 7. Кот Л. Л. Вплив соціального підприємництва на розвиток економіки// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мале та середнє підприємництво:  проблеми  і перспективи розвитку в Україні». – 17-28 листопада 2016. // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/scince/conferences/2016/Entrepreneurship/SMEissues.pdf
 8. Кот Л.Л. Основні підходи до вимірювання впливу соціального підприємництва та його значення для розвитку економіки//Znanstvena misel journal. – 2017. -№6. – с. 37-40.
 9. Кот Л.Л. Особливості використання державної допомоги для розвитку соціального підприємництва// Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління., матеріали І Міжнародного економічного форуму / За заг.ред.проф. А.І. Ігнатюк: К., ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип.І. Частина ІІ – 145 с. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. –С.129).
 10. Kot L.L. Social responsibility of business as an motivation tool //III International Scientific Conference The Modern Trends in the Development of business Social Responsibility: Conference Proceedind, June 28, 2019. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. – p. 33-35.
 11. Nataliia Butenko, Liudmyla Kot Methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of partnership relations// Baltic Journal of Economic Studies  Vol 5, No 4 (2019). – р.42-49. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-4-42-49 (Web of Science).
 12. Nataliia Kuznietsova, Liudmyla Kot, Oleksii KotRisks of innovative activity: economic and legal analysis// Baltic Journal of Economic StudiesVol 6, No 1 (2020) р.67-73. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-1-67-73 (Web of Science).