Головна / Departments / Department of Economic Cybernetics / Склад кафедри / Харламова Ганна Олексіївна

Харламова Ганна Олексіївна

Посада: Професор

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Навчання:

 • – 2004 – з відзнакою закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримавши диплом магістра економічних наук.
 • – 2004 -2008 – навчання в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (економічний факультет, кафедра економічної кібернетики)
 • – 2008 – захист дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук (тема дисертації „Економіко-математичне моделювання інвестиційного потенціалу України в умовах глобалізації”)
 • – 2011 – друга вища освіта – закінчила Київський національний лінгвістичний університет, отримавши кваліфікацію філолога, перекладача англійської мови (диплом спеціаліста).
 • – 2021 – захист дисертації на здобуття ступеня доктора економічних наук (тема дисертації ” Економіко-математичне моделювання та прогнозування соціально-економічних систем національної безпеки України”)

Трудова діяльність:

 • – З вересня 2006 – асистент кафедри економічної кібернетики
 • – З грудня 2011 — доцент кафедри економічної кібернетики, відповідальний секретар “Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка”, локальний координатор Erasmus + Credit mobility (2015-2021).
 • з 2023 року – професор кафедри

Викладає дисципліни:

 • 2013 н.р. – до тепер – лекції та семінарські заняття з курсів „Економетрика”, “Прикладна економетрика”, “Вступ до спеціальності”, “Financial management”, “Soft skills”
 • 2007 – 2012 н.р. – лекції та семінарські заняття з курсів „Економетрика”, “Прикладна економетрика”, «Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Дослідження операцій в економіці”, “Вступ до спеціальності”.
 • 2006-2007 н.р. – семінарські заняття з курсів: „Економетрика” та „Прикладна економетрика”, „Інформатика та комп’ютерна техніка”, „Мікроекономічне моделювання”.
 • 2004 – 2006 н.р. – семінарські заняття з курсів: „Моделювання та аналіз економічних систем”, „Фінансове прогнозування”, „Актуарна математика”, „Інвестиції”, «Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Інформатика та комп’ютерна техніка”.

Наукові інтереси:

Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем, як то національна безпека, інвестиційна безпека, людський потенціал та міграційні процеси, екологічна безпека, енергетична безпека.

Учасник понад 300 Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, вебінарів, круглих столів, більше 30 NATO ASI School та NATO ARW (як ключовий лектор), учасник зустрічі консорціумів в рамках програми FP7 (2010), PfP (2015).

Є науковим керівником курсових та дипломних робіт студентів кафедри економічної кібернетики, зокрема за тематиками:
– моделювання процесів прямого іноземного інвестування в економіці України,
– оцінка та моделювання людського капіталу та міграційних процесів,
– економіко-математичне моделювання екологічної безпеки України,
– економіко-математичне моделювання енергетичної безпеки України,
– економіко-математичне моделювання національної безпеки України.

Нагороди та відзнаки:

 • – Медаль 1-го ступеня “Медаль народного вибору українським вченим з 1918 по 2018 рік” за наукові досягнення (Міжнародна академія рейтингових технологій і соціології “Золота фортуна” (урочисте засідання МАРТІС))
 • – Подяка МОН України (2018)
 • – Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017)
 • – Премія НАН України для молодих учених за цикл робіт «Оцінка інвестиційного потенціалу України» (2012)
 • – Премія НАН України для студентів вищих учбових закладів за наукову роботу „Аналіз інвестиційного клімату України: рейтингова оцінка” (2003).
 • – 1-ше місце на Всеукраїнській студентській Олімпіаді зі спеціальності економічна кібернетика (2004р.).
 • – Магістр року економічного факультету (2003).
 • – Грамота та премія Концерну “Правекс” за сумлінне ставлення до навчання, активну участь у науковій роботі та громадському житті Національного університету імені Тараса Шевченка (2003).
 • – Іменний стипендіат Концерну „Правекс” (2001-2002 н.р.).
 • – Переможець 12 Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів-конференцій за кращу наукову доповідь.
 • – Award for the best report at the NATO ASI “Order, robustness and instabilities in Complex System” (Geilo, Norway, 2009).

Стажування: 3-year initiative on THE ECONOMICS OF THE FIRM (which includes a series of summer schools and workshops), held by EERC (The European Economic Research Consortium), the Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA) 2015. Staff Exchange programme MEVLANA, Middle East Technical university (травень 2015).

Публікації:
Автор більше 250 публікацій, з них більше 100 наукових статей (в тому числі понад 30 статей англійською мовою із індексом цитування), більше 10 монографій, більше 5 навчальних посібники (1 з грифом МОН), понад 10 навчально-методичних комплекси (в т.ч. англомовні).

Н-індекс в Scopus =10, Н-індекс в Гугл Академія = 16, h (WoS) = 13.

Links:

http://scholar.google.com/citations?user=MSCQH24AAAAJ

http://www.researchgate.net/profile/Ganna_Kharlamova

Scopus – Author ID: 36069484800

http://orcid.org/0000-0003-3614-712X

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36069484800

https://ideas.repec.org/cgi-bin/htsearch?q=%22Ganna+Kharlamova%22

http://econpapers.repec.org/scripts/search.pl?ft=Ganna+Kharlamova

https://univ-kiev.academia.edu/GannaKharlamova

 • – Відзначена в топ-25 рейтингових авторів з економічної тематики в Україні за даними RePec.
 • – В складі дослідницької групи п’яти провідних університетів України стала ключовим співавтором видання «Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку», яке лише продовж 2017 року мало два видання загальним тиражем дві тисячі примірників та увійшло до п’яти найпопулярніших українських видань. Стала перекладачем та науковим редактором англійської версії цієї книги.
 • – В складі дослідницької групи п’яти провідних університетів України стала ключовим співавтором видання «Біла книга економічної політики України до 2030: національний і регіональний виміри».

Основні публікації за останні 5 років:
1) Kharlamova G.O. The Energy Component of the Environmental Security: Ukraine in the Mirror. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. №1(166). p. 72-79. 2) Харламова Г.О., Іскра А. Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. №6(171). p. 65-73

3) Kharlamova G.O., Nesterenko V. Ecological economics vs economic(al) ecology. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. №9(174). p. 83-98.

4) Kharlamova G.O. Knowledge-Based Migration And Mobility: The Economic ‘Gamble’ Of The Eastern Neighbourhood. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2016. №10(187). p. 48-51.

5) Харламова Г.О. Перспектива 2030 для України: безпека майбутнього. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. №1(190). p. 51-56.

6) Харламова Г.О. Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2017. №5(194). p. 58-66.

7) Харламова Г.О., Гуменна О.В. Креативність врятує: уроки для України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. №1(196). p. 76-84.

8) Kharlamova G.O., Stavytskyy A.V., Nate S. Estimation of Renewable Energy Sources Application in the Synergy with European Union Policy. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2018. №3(198). С. 54-65.

9) Харламова Г.О. Оцінка стабільності національної безпеки: нові рамки для аналізу. Економіст. 2019. № 2. С. 32-35

10) Чала Н., Харламова Г., Маркішев Д. Індекс суверенності держави як індикатор прийняття державно-управлінських рішень. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. №5(206). С. 33-40. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2667.2019/206-5/5.

11) Харламова Г.О., Лобойко С. Ефективне модельне рішення для ОТГ. Економіст. 2019. № 12. С. 5-8

12) Харламова Г.О. Рівень національної безпеки країни в системі сучасних геоекономічних загроз: аналіз, оцінка, прогноз. Київ: Аграр Медіа Груп, 2018. 380 с. (23,75 д.а.).

13) Харламова Г.О. Інвестиційна безпека України: рейтингова оцінка. Київ: Аграр Медіа Груп, 2017. 432 с. (25,11 д.а.).

14. Харламова Г.О., Ставицький А.В., Мельник Р.А. Financial Management: tutorial. Kyiv, 2021. – 182 p. ISBN 978-617-646-501-0
15. Харламова Г.О., Ставицький А.В. Технології ефективної особистої комунікації: тренінг (soft skills techniques: training). Навчально-методичний комплекс. Київ, 2022. – 35 p.
16. Лютий І.О., Петленко Ю.В., Харламова Г.О., Ставицький А.В., та ін. (8 авторів) Управління фінансами сектори оборони та безпеки України. Київ, 2022. – 209 p.

Проекти:

 • – Учасник робочої групи із роботи над проектами Стратегії економічної безпеки України та Стратегії національної безпеки України, в тому числі при розробці Плану заходів з їх реалізації, що проводилося Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (2020)
 • – Учасник проекту під грантом від Національного фонду досліджень України «Наука для безпеки людини та суспільства» (2020-2021) під назвою “Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19”
 • – Є учасником Tempus проекту «Improving the Efficiency of Student Services» 530534-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-SMGR (2013/2014) (soft skills activities),  в рамках якого розроблено новітній для України курс Soft Skills.
 • – Головний науковий співробітник та керівник науково-дослідницької тематики факультету (2016-2018 рр.): 16КФ040-04 «Стабільна оцінка стану безпеки: нова основа аналізу», 16КФ040-03 «Міграція та макроекономічний розвиток у країнах Східного партнерства (зокрема , Україна): Необхідні реформи”
 • – Голова Громадської ради при Міністерстві освіти України (робоча група з науки (фінансів та розвитку)), член робочих груп з вищої освіти (корупція, фінанси, розвиток), член робочої групи МОН з розробки законодавчих ініціатив щодо заснування дослідницького університету (2018-2019).
 • – Викладач англійської мови (рівень Intermediate; Upper-intermediate; Advanced, Speaking Club) для держслужбовців (СБУ, Служба охорони президента України; ВР Україна (Кабінет Міністрів)) в рамках НАТО гранту отриманого на ІПО Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Грант НАТО для надання освітніх послуг з вивчення англійської мови в рамках професійного розвитку НАТО-Україна у галузі безпеки та оборони цивільного персоналу (09 / 2015-11 / 2017)).
 • – Керівник проекту «British Council’s Higher Education Leadership Development Programme «Skils Plus Portal for Leadership» (2016-2018)».
 • – Учасник проекту “National Creative Entrepreneurship Development Center” within the Creative Spark program of the British Council (Wider Europe) (2019/2021).
 • – a 3-year initiative on The Economics Of The Firm (which includes a series of summer schools
 • – and workshops), held by EERC (The European Economic Research Consortium),
 • – the Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy (WEASA) 2015, 2016.
 • – Staff Exchange programme in scope of MEVLANA at the Economic Faculty of Middle East
 • – Technical university (May, 2015),
 • – Erasmus + Mobility exchange staff (teaching) (METU, Turkey, May 2017);
 • – Erasmus + Mobility exchange staff (teaching) (LBUS, Romania, May 2017),
 • – training for facilitators in Leadership foundation for HE (London, UK, British council grant) (Feb,2018).
 • – Team-coordinator in the British Council’s Higher Education Leadership Development Programme I stage (project “Skills Plus Portal for Leadership”) (2016-2018), coordinator of #KNULeaderHUB at the TSNUK; the facilitator in II stage of the British Council’s Higher Education Leadership Development Programme (2017/2018)
 • – expert CID, the trainer in “E-solutions for AHs” (CID, U-Lead)
 • – The co-director of NATO ARW (2012, Yerevan, Armenia)
 • – The member of Organizing Committee of NATO ASI (1997, Krakow, Poland),
 • – The member of Organizing Committee of more than 30 International and All-Ukrainian conferences and Contests
 • – The expert for the National Research Foundation of Ukraine (NRFU), for expert evaluation of projects submitted for participation in the competitive selection for grant support by NRFU NRFU Competition “Leading and Young Scientists Research Support”.
 • -Member of the working group on the draft Economic Security Strategy of Ukraine and the National Security Strategy of Ukraine, including the development of the Action Plan for their implementation, conducted by the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020)
 • – Participant of the working group in the preparation of the draft Strategy of Economic Security of Ukraine in the framework of the Committee on Economic Development of the Verkhovna Rada of Ukraine to implement paragraph 1 of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 25.09.2020 № 38878/1 / 1-20 (to the Decree of the President of Ukraine from September 14, 2020 № 392 “On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020” “On the National Security Strategy of Ukraine”) (2020-2021).
 • – Participant of the functional working group №2 “Strategic-analytical” on the implementation of the Strategy of economic development of Donetsk and Luhansk regions until 2030 (2020-2021)

Додатково:
Хореограф-тренер з спортивних бальних танців.
Вільне володіння англійською мовою (C2).
Асоційований член Асоціації перекладачів України.

Членство в редакційних радах та почесне рецензування:

 • – the Ukrainian Association of Translators, the American Studies Association in Ukraine, Global Nest in Ukraine.
 • – Regional Editor, Editorial Board Member for peer-reviewed Journal “International Journal of Strategic Business Alliances” (IJSBA)
 • – Member of Scientific Referees Board for “Studia Securitatis”
 • – Editorial Board Member for peer-reviewed Journals: “Applied Ecology and Environmental Sciences”, “International Journal of Environment” (IJE) (ISSN 2091-2854, online, published by Progressive Sustainable Developers Nepal (PSD-Nepal)), International Journal of “Environmental Protection and Policy” (SciencePG), “Revista Economica”, “Science Journal of Business and Management” (SciencePG), “Journal of Human Resource Management” (SciencePG), “International Journal of Sustainable Economies Management” (IJSEM), Journal of China-USA Business Review and Chinese Business Review, Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv.Economics.
 • – Member of advisory board for journal “Perspectives of Innovations, Economics and Business” (PIEB).
 • – Adjunct analytics-consultant for some Kyivan daily newspapers: “Segodnya” (“Today”), “Chas Kyivschyny” (“Kyivian region time”), “Gazeta po-kievsky” (“Kievian newspaper”), Ukrinform.
 • – Peer-Reviewer for: “Croatian Journal of Food Technology, Biotechnology and Nutrition”, “Economics & Sociology”, «Business and Economic Horizons», “Journal of Economics, Banking and Finance“ (SJI), “Journal of Human Resource Management” (SciencePG), “JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES”, “Journal of Business and Economics”, USA; „Organizations and Markets in Emerging Economies“ and some others peer-reviewed international journals.
 • – Research member of the Research Center in Political Science, International Relations and European Studies – as research unit of the Department of International Relations, Political Sciences and European Studies, „Lucian Blaga” University of Sibiu, Romania.