Головна / Departments / Department of Economic Cybernetics / Склад кафедри / Баженова Олена Володимирівна

Баженова Олена Володимирівна

Дата народження: 28 листопада

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Посада: Професор кафедри економічної кібернетики

Навчання:

 • 1996-2001 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кваліфікація магістра економічних наук за спеціальністю «Економічна кібернетика» (диплом з відзнакою).
 • 2002- 2005 – навчання в аспірантурі на кафедрі економічної кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Червень 2005 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економіко-математичне моделювання економічної безпеки України» за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
 • Жовтень 2018 – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Зовнішня стійкість економіки України: теорія і практика моделювання» за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Трудова діяльність:

 • – Липень 2021 – дотепер – професор кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2010 – 2021 рр. – доцент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2007 – 2010 рр. –відповідальна за міжнародні зв’язки на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2005- 2010 рр.– асистент кафедри економічної кібернетики економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 2019 – дотепер – експерт, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (спеціальність 051 – Економіка)

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • – з 2019 р. – гарант освітньо-професійної програми «Economics» підготовки фахівців з вищою освітою за першим (бакалаврським) рівнем (спеціальність 051 «Економіка», галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки)

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • – З 2021 року – експерт, Shota Rustaveli Georgian National Science Foundation
 • – З 2020 року – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.13 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (спеціальність 08.00.10 – статистика)
 • – З 2019 року – член спеціалізованої вченої ради Д26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці)
 • – 2014- 2018 рр. – вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д26.001.48 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • – Член редакційної колегії та експертної ради журналу «Globalization&Business» (Грузія)

 

Відомості про підвищення кваліфікації:

 •  Course «Macroeconomic Diagnostics», Institute for Capacity Development, IMF, квітень 2021
 •  Підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, березень 2021 р.
 •  Course “Moral Foundations of Politics” by Yale University, Coursera Certificate, травень 2020 р.
 •  Boot Camp “Train the Trainers”, the British Council Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme, Kyiv, Ukraine, березень 2020 р.
 •  Workshop on the strategic games methodology within Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE Project), Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic, лютий 2020 р.
 •  Conference on Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE Project), Poznan University of Economics and Business, Poland, січень 2020р.
 • – Онлайн та очний тренінги “Експерт з акредитації освітніх програм”, Національне агентство забезпечення якості вищої освіти (сертифікат про проходження онлайн-тренінгу виданий 5.10.2019)
 • – Навчання за курсом «Практичні аспекти формулювання та реалізації монетарної політики», Національний банк України, м.Київ, листопад 2019 року
 • – Тренінг “Data-Driven Analysis: Opportunities for Ukrainian Analysts”, Гаазький центр стратегічних досліджень, KSE StratBase Team, листопад 2019 року
 • – Семінар “Innovative Teaching and Learning Methods at Higher Education”,  Міністерство освіти і науки України, University of Tartu, YEP! Starter, березень 2019 р.
 • – Workshop «Application of DSGE models in Central Banking», Національний банк України, 15-16 листопада 2018 р.
 • – Intensive Course in Computable General Equilibrium (CGE) Modelling with General Algebraic Modeling System (GAMS) by USAID (The United States Agency on International Development) – Trade policy project, 16-20 січня 2017 р.
 • – Cambridge University Press, “CLIL: Teaching Economics through a medium of English Language”, вересень2014.

Напрями наукових інтересів:

 • – теоретичні і прикладні аспекти зовнішньої стійкості економіки,
 • – проблеми та перспективи економічного зростання країн,
 • – теорія та практика забезпечення економічної безпеки держави,
 • – проблеми акумулювання зовнішнього боргу України та дослідження його впливу на національну економіку,
 • – економетричне моделювання,
 • – DSGE моделювання

Oстанні публікації присвячено моделюванню впливу зовнішньоекономічних шоків на основні макроекономічні індикатори України, оцінюванню стійкості поточного рахунку в Україні та дослідженню впливу соціальних факторів та людського капіталу на міжкраїнні відмінності у доходах та дослідженню науково-технічної діяльності

Навчальні курси, що викладає:

 • – Вступ до університетських студій (англійською мовою)
 • – Математична оптимізація (англійською мовою)
 • – Моделювання соціально-економічної безпеки (англійською мовою)
 • – Моделювання макроекономічних процесів
 • – Прикладна економетрика

Основні наукові праці:

Баженова О.В. є автором понад 110 наукових публікацій, серед яких 5 підручників з грифом МОН України у співавторстві, три навчальних посібника (один – англійською мовою), 10 монографій (серед них одна – одноосібна, одна – англійською мовою) та 3 навчально-методичних комплекси (один – англійською мовою), та статті у провідних українських наукових журналах і публікації за кордоном, зокрема:

 1. Баженова О.В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : монографія. –Київ : Каравела, 2017. –392с.
 2. Bazhenova O., Bochi A., Povoroznyk V. (2018). Assessment of the sectoral impact of the EU-Ukraine Free Trade Agreement, Kyiv, Friedrich Ebert Stiftung, 60p.
 3. Oksana Zhylinska, Olena Bazhenova, Pavlo Kukhta, Alona Vikulova (2019). The investment priorities and security of national economic development in the context of globalization / in Security of the XXI century: National and Geopolitical aspects, Prague, 2019, pp.30-35.
 4. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство/ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І., Баженова О.В. та ін.; Заред. Гейця В.М.: монографія. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2006. – 240с.
 5. Черняк О.І. Економетрика: підручник / О.І.Черняк, О.В.Комашко, А.В.Ставицький, О.В.Баженова // Під редакцією О.І.Черняка. – К.: «Київський університет», 2010. – 359с.
 6. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. – кн.1 / Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Ковтун Н.В. та інші // Під редакцією В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2015. – 621с.
 7. Базилевич В.Д. Фондовий ринок: підручник: у 2 кн. – кн.2 / Базилевич В.Д., Шелудько В.М., Вірченко В.В. та інші // Під редакцією В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2016. – 686с.
 8. Базилевич В.Д. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун, О.В.Баженова та ін. // Під редакцією В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2011. – 1094с. – (Серія “Класичний університетський підручник”).
 9. Базилевич В.Д. Цінні папери: практикум: Навчальний посібник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун, О.В.Баженова та ін. // Під редакцією В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2013. – 791 с.
 10. Баженова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Моделювання макроекономічних процесів» – К.: ВПЦ „Київський університет”, 2007. – 90c.
 11. Баженова О.В. Навчально-методичний комплекс з курсу «Прикладна економетрика». – К.: Видавництво «Сталь», 2013. – 116с.
 12. Zhylinska, O.Bazhenova, O.Chornodid, I.Oliskevych, M. Terms of trade and industrialization: Case of economies with manufacturing exports. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration, 2020, 28(2). Scopus.
 13. Zhylinska O., Bazhenova O., Zatonatska T., Dluhopolskyi O., Bedianashvili G., Chornodid I. Innovation Processes and Economic Growth in the Context of European Integration. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration. 2020, 28(3). Scopus.
 14. Anton Filipenko, Olena Bazhenova, Roman Stakanov, Ihor Chornodid. Influence of Economic Sanctions: Empirical Evidence for Iran and Russia. In: Tsounis N., Vlachvei A. (eds) Advances in Longitudinal Data Methods in Applied Economic Research. ICOAE 2020. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham, 2021. P. 345-356. Springer
 15. Lukianenko Iryna, Oliskevych Marianna, Bazhenova Olena. Regimes Switching Modeling of Unemployment Rate in Eastern Europe. Ekonomický časopis, 68, č. 4 – 2020. – p.380 – 408. Scopus.
 16. Filipenko Anton, Bazhenova Olena, Stakanov Roman. Economic Sanctions: Theory, Policy, Mechanisms. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 6. No. 2. – 2020. – p.69-80. Web of Science.
 17. Баженова, О., Чорнодід, І., Ярмоленко Ю., Голубєв, О. (2021). Система раннього попередження щодо зовнішньої стійкості економіки (на прикладі України). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 4(39), 503–511. Web of Science.
 18. Giedratis V., Sofiienko A., Zatonatska T., Bazhenova O., Dluhopolskyi O. The impact of external public debt on the national economy`s key macroeconomic indicators (case of Ukraine). Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2020, 3(34), с. 219-229. Web of Science.
 19. Filipenko Anton, Bazhenova Olena, Korol Maryna, Stehnei Maryna. Dynamics and Structure of Main Indicators of the American Banking System. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Том 4, №35. – 2020. – c.44-58. Web of Science.
 20. Varnalii Z., Cheberyako O., Bazhenova O., Nikytenko D., Bilyk R. Strategic Priorities of Budget Policy of Ukraine in the Conditions of the Covid-19 Pandemic. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, Том 4, №35. – 2020. – c.170-179. Web of Science.
 21. Zatonatska T., Bazhenova O., Lavrentiev M. (2019). Influence of budgetary instruments on indicators of regional development, Financial and credit activity: problems of theory and practice, no. 28, pp.121-129. Web of Science.
 22. Zhylinska O., Chernyak O., Bazhenova O. (2019), The Role Of Innovations In Driving Economic Growth: Case Of Advanced Economies, Globalization And Business, N7, pp. 11-15. (Georgia).
 23. Баженова О.В., Черниш Ю.М. Акумулювання зовнішнього державного боргу України: сподівання на зростання економіки чи занепад (емпіричні аспекти). Бізнес-Інформ. 2017. №3. С. 237-242
 24. Баженова О.В., Черниш Ю.М. Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №5. С. 26-33
 25. Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тренди. Бізнес-Інформ. 2017. №5. С. 170-177
 26. Bazhenova O., Bazhenova Yu. Modelling the impact of external shocks on economy of Ukraine: DSGE approach. Ekonomika. 2016. Vol.95(1). P. 64-83
 27. Баженова О.В. Моделювання впливу системно значимих економік світу на динаміку макроекономічних показників України // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка серія “Економіка”. – 2015. – №167. – с.36-43.
 28. Vasylenko Yu., Bazhenova O. A causal macroeconomic model of devaluation and inflation impact on the economy of Ukraine. Ekonomika. 2014. Vol.93(1). P.57-73
 29. Баженова О.В. Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в Україні// Наукові записки НАУКМА. – 2015. – Т.172. – с.3–8.
 30. Баженова О.В. Концептуальні основи дослідження зовнішньої стійкості національної економіки// Теоретичні та прикладні питання економіки. 2014. –Випуск 2(29). – с.258-275.
 31. Баженова О.В. Теоретичні засади дослідження питань стійкості економіки // Вісник Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – №1(69). – с.6-14.
 32. Баженова О.В. Дослідження факторів динаміки економічного зростання: SVAR підхід // Наукові праці НДФІ. – 2014. – №3(68). – с.57-65.
 33. Баженова О.В. Аналіз підходів до оцінювання зовнішньої стійкості економіки // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. – К., 2014. – №6 (157). – с.34-40. 

Участь у науково-дослідних проектах:

 1. Науково-дослідний проект „Економічна безпека та управління ризиками в рамках побудови інноваційно-інвестиційної моделі економіки: фундаментальні закономірності та моделі” за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, 2007.
 2. Науково-дослідний проект „Розробка моделей системи економічної безпеки України та методики управління ризиками реалізації державної короткострокової програми економічного та соціального розвитку” за підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, 2008.
 3. Спільний українсько-угорський науково-дослідний проект «Комплексний підхід до моделювання та забезпечення економічної безпеки та управління ризиками в транзитивній економіці» за підтримки Міністерства освіти і науки України, 2009-2011.
 4. Проект «Оцінка галузевого впливу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС» за підтримки фонду Фрідріха Еберта, 2017-2018.
 5. The British Council Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme (з 18.06.2019)
 6. Project Central European Network for Sustainable and Innovative Economy (CENETSIE), 1.10.2019-30.09.2021, The Polish National Agency for Academic Exchange.
 7. Проєкт «Інноваційні механізми активізації розвитку науково-технічної діяльності в Україні» (01.01.2019-30.12.2021), номер державної реєстрації НДР: 0119U100324.

Нагороди:

 1. Грамота Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі (2019)
 2. Грамота декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за наукові досягнення та активну громадську роботу (2006)