Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Менеджмент організацій

Менеджмент організацій

073 МЕНЕДЖМЕНТ

ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

(денна форма навчання)

 

Освітньо-професійна програма  побудована на інноваційному поєднанні фундаментального теоретичного і практичного фокусу за глобальними мегатрендами розвитку менеджменту, як предметної сфери так і професійної практики через опанування здобувачами сучасного інструментарію менеджменту за його функціональними сферами,  що уможливлює різноманіття траєкторій реалізації випускниками набутих компетентностей  на менеджерських посадах у міжнародних та в українських бізнес-організаціях практично усіх видів економічної діяльності за чинним КВЕД.

ПЕРЕВАГИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

  • ОП входить до ТОП 3 спеціальностей в Україні за пріоритетом на вступ до бакалаврату та є складовою диверсифікованого портфеля ОП за спеціальністю 073 за трьома рівнями освіти «бакалавр»–«магістр»–«доктор філософії».
  • Розвиток soft skills через індивідуалізацію процесу навчання та застосування практико-орієнтованих технологій навчання (інтерактивні форми навчання, турніри, тренінги, групові дискусії, розв’язання ситуаційних завдань, кейсів тощо);
  • Формування і розвиток у студентів hard&softskills  через авторські розробки та інноваційні методики у викладанні курсів «Організація командної роботи», «Організаційне проектування», «Самоменеджмент», «Тайм-менеджмент», «Креативні стратегії реклами», «HR-management».
  • Участь здобувачів у різноманітних наукових заходах (олімпіади, конкурси наукових робіт, конференціях, форумах), підвищення рівня знань з англ. мови від British Council, відвідування майстер-класів і тренінгів від London Metropolitan University;
  • Здобувачі освіти проходять виробничу практику на реальних підприємствах різних ВЕД із можливістю подальшого працевлаштування.
  • Залучення в освітній процес роботодавців, які досягли високого рівня розвитку власних бізнес-структур та професіоналів-практиків, зокрема з кола випускників ОП до проведення лекцій, майстер-класів, тренінгів;
  • У 2021р. двоє випускників бакалаврської програми відзначені у рейтинку Forbes  “30 до 30”.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:

  • адміністративні служби органів державної влади та самоврядування; економічні установи, організації, підприємства; банківські установи; митні органи; страхові, інвестиційні, пенсійні  компанії і організації;
  • відділах та департаментах: стратегічного управління, фінансово – інвестиційного моніторингу, відділу маркетингу, реклами та зв’язків з громадкістю, HR-відділах, зовнішньо-економічних операцій, організаційних комунікацій, ДіР підрозділах;
  • як менеджери: з адміністративної роботи, адміністратор, офіс-менеджер, менеджер з логістики, менеджер з маркетингу, HR-менеджер (менеджер з персоналу), менеджер з постачання, менеджер зі зв’язків з громадськістю, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, фахівець з стратегічного управління,  менеджер проектів та програм, клієнт менеджер, GR-менеджер, спеціаліст по корпоративній культурі, менеджер з оптимізації бізнес-процесів.

 

Контакти: гарант ОП Тетяна Овчаренко, к.е.н., доцент tetyana_ovcharenko@knu.ua

 

Сертифікат акредитації