Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

(денна форма навчання)

 

Опис

МІСІЯ ОП «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» – наблизити Україну до світу, а світ до України шляхом забезпечення країни високодуховними, патріотично налаштованими професіоналами, здатними досягати сталого економічного розвитку і стійкої міжнародної конкурентоспроможності.

 

МЕТА ОП «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА» – підготовка  фахівців, здатних виявляти тенденції та закономірності функціонування міжнародної економіки та приймати проактивні управлінські рішення для суб’єктів міжнародного бізнесу в умовах підвищеної турбулентності глобального бізнес-середовища, адже саме це визначає конкурентні переваги випускників на національному і міжнародному рівнях.

УНІКАЛЬНІСТЬ ОП полягає у синергетичному поєднанні фундаментальної теоретичної підготовки з міжнародної економіки з навичками вирішення практичних завдань у високо конкурентному міжнародному бізнес-середовищі.

ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ:

  • програма оптимально структурована з точки зору співвідношення між дисциплінами, що формують знання, та дисциплінами, що сприяють розвитку вмінь та навичок щодо ідентифікації проблем міжнародного бізнесу та прийняття управлінських рішень для їх вирішення на різних рівнях міжнародної економічної системи;
  • при реалізації ОП використовуються інтерактивні та інноваційні методики викладання: авторські кейси, тренінги, рольові ігри, виїзні заняття на об’єктах реального бізнесу, здійснення реальних польових ринкових досліджень;
  • запрошення на системній основі до аудиторних занять лідерів бізнесу, провідних зарубіжних та вітчизняних вчених;
  • високий рівень володіння англійською мовою на основі вивчення окремих дисциплін англійською мовою, участі у закордонних стажуваннях, самостійної роботи з англомовними джерелами економічної інформації;
  • фахові дисципліни забезпечені авторськими підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Випускники ОП працюють на посадах економістів, менеджерів, аналітиків, експертів у міжнародних та вітчизняних компаніях різних галузей та секторів, у фінансових установах та інвестиційних компаніях, у тому числі міжнародних, у підрозділах міжнародних організацй, у державних установах, у міжнародних консалтингових та аудиторських компаніях, є засновниками успішних стартапів.

Кафедра має тісні зв’язки з роботодавцями і рекомендує випускників для працевлаштування у міжнародних компаніях.

ПРИКЛАДИ УСПІШНОЇ КАР’ЄРИ ВИПУСКНИКІВ: Д.Швець – CEO компанії Reface, Н.Пластовець – Manager it Commercial Systems (Philip Morris International), В.Варський – Senior Consultant (SIMON-KUCHER&PARTNERS, Luxembourg), Д. Ливч – Голова правління EasyBusiness, асоційований партнер міжнародної консалтингової компанії CIVITTA,  Л.Дунаєва – Senior Research Analyst (CBRE Ukraine), Д. Чуприна – ринковий аналітик компанії  NielsenUkraine, О. Кравченко – експерт з аналізу великих даних міжнародної ІТ-компанії Lohika.

Сертифікат акредитації

Контакти  – Кузьома Олена Юріївна (olenakuzioma@knu.ua)