Головна / Освітні програми / ОС Бакалавр / Economics (англійська мова навчання)

Economics (англійська мова навчання)

«ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА (МОВА НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКА/УКРАЇНСЬКА) /ECONOMICS»  є програмою підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» першого (бакалаврського) рівня, яка розроблена з урахуванням кращого зарубіжного досвіду та потреб ринку праці.

Освітня програма є складовою пулу освітніх програм галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та розвиває традиції підготовки здобувачів вищої освіти у напрямку запровадження англомовних освітніх програм та активізації інтеграції у міжнародне освітнє середовище.

 

– особливості ОП

 

  • Вдале поєднання фундаментальної економічної та математичної підготовки
  • Високий рівень володіння англійською мовою, що забезпечується завдяки вивченню дисциплін англійською мовою та самостійній роботі з англомовними джерелами
  • Регулярне залучення професіоналів-практиків до викладання на освітній програмі, у тому числі з НБУ, IFC, FOZZY GROUP тощо
  • Можливість продовження освіти на англомовній магістерській програмі «Economics and Politics»
  • Можливість академічної мобільності та стажування закордоном

 

– можливості майбутнього працевлаштування студентів

Після завершення навчання випускники можуть працювати у міжнародних та вітчизняних компаніях, державних інституціях, оскільки в процесі навчання вони набувають компетентностей, які дозволяють вирішувати практичні економічні проблеми як на мікро- та макрорівні. Крім того, оволодіння математичними методами дослідження дозволяє випускникам працювати в аналітичних центрах, державних інституціях та здійснювати аналіз та моделювання різних аспектів економічної політики.

 

 

– контакти/зворотній зв’язок (мова про тих осіб, які б могли компетентно відповісти на питання здобувачів, якщо такі виникають)

Для більш детальної інформації звертайтеся до гаранта ОПП «Економіка (мова навчання англійська/українська) /Economics», д.е.н., проф. Олени БАЖЕНОВОЇ:

Email: olenabazhenova@knu.ua

 

Сертифікат акредитації