Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

051 ЕКОНОМІКА
ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

(денна форма навчання)

Орієнтація програми: освітньо-наукова академічна

Обсяг програми, термін навчання: 120 кредитів ЄКТС, 2 роки

Мета: підготовка висококваліфікованих професіоналів з міжнародної економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та проблеми функціонування міжнародної економічної системи,  що дає можливість широкого вибору кар’єрних траєкторій.

Фокус програми – випускники володіють навичками системного аналізу міжнародної економічної системи; унікальними навичками застосування авторських методик та інструментів стратегічного аналізу та дослідження міжнародних ринків; мають навички збору та обробки первинної інформації,  вміють планувати та розробляти стратегії міжнародної економічної діяльності, стратегії виходу на зарубіжні ринки, стратегії залучення іноземних інвестицій та ін.; здійснювати стратегічне і бізнес-планування, економічне обгрунтування міжнародних проектів.

Переваги освітньої програми:

 1. Змістовна орієнтація програми забезпечує формування компетентностей для дослідницької та практичної роботи як на макро-, так і на мікрорівні;
 2. Поєднання глибокої теоретичної та практичної підготовки, викладання дисциплін досвідченими практиками, програма передбачає виконання проектів науково-прикладного спрямування;
 3. Значна частка дисциплін викладається англійською мовою;
 4. Викладачі пройшли міжнародні стажування, мають міжнародні сертифікати, є авторами підручників та посібників;
 5. Ухил на використання сучасних інтерактивних методів викладання;
 6. Випускова кафедра має тісні міжнародні зв’язки та міжнародне співробітництво, постійно працює над розширенням можливостей для міжнародної академічної мобільності студентів;
 7.  Випускники програми мають конкурентні переваги за рахунок володіння навичками для дослідницької, аналітичної, консалтингової, керівної управлінської  діяльності в міжнародному бізнесі;
 8. Кафедра має тісні зв’язки з роботодавцями і рекомендує випускників для працевлаштування в міжнародні компанії;
 9. Передбачено отримання професійної кваліфікації;
 10. Можливість продовжити навчання на програмах PHD.

Придатність випускників до працевлаштування – робочі місця в підприємствах та установах різних видів економічної діяльності  та форм власності (ТНК, міжнародних компаніях, компаніях, що здійснюють ЗЕД, власному бізнесі), в міжнародних організаціях, в науково-дослідних центрах, державних регуляторних органах, в міжнародних торгово-промислових та інвестиційних компаніях, банках, в міжнародних консалтингових та аудиторських компаніях.

Випускники освітньої програми «Міжнародна економіка» працюють на посадах директорів, старших менеджерів та менеджерів, аналітиків

 •  – в міжнародних та вітчизняних компаніях (Nielsen, Philip Morris International, Nestle, Carlsberg, Fozzy Group, EasyBusiness, GENESIS, L’Oréal, Japan Tobacco, Imperial Tobacco, Агромат, Гленкор, Баядера, Іллічівський зерновий термінал, Good Wine, Укрконсалттрейд, FinPoint (агент Мінфіну України з розміщення єврооблігацій), та ін.)
 •  – в консалтингових ІТ-компаніях – LOHIKA, Група Altran.
 •  – у великій четвірці аудиторських та консалтингових компаній – PwC, Deloitte, Ernst & Young та KPMG;
 •  – в банках (Райффайзен Банк Аваль, Сітібанк, Правекс-банк та ін. ),
 •  – в установах і організаціях (Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, Міністерство інфраструктури, Головне управління економіки та інвестицій КМДА, НБУ, Торгово-промислова палата України та ін.), викладачами ЗВО, науковими співробітниками у науково-дослідних інститутах

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

Обов’язкові навчальні дисципліни

 1. Методологія та організація економічних наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
 2. Міжнародний фінансовий менеджмент
 3. Сучасні стратегії міжнародного цивілізаційного розвитку
 4. Комплексна дисципліна «Міжнародний менеджмент» (International Management)
 5. Глобалізація економіки та регіоналізм
 6. Стратегічне управління (Strategic Management)
 7. Комплексна дисципліна «Стратегічний аналіз міжнародних ринків»
 8. Міжнародні бізнес-комунікації
 9. Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики
 10. Прикладна економетрика
 11. Ринкова поведінка споживачів
 12. Професійна та корпоративна етика
 13. Управління персоналом
 14. Курсова робота «Дослідження з міжнародних ринків»
 15. Науково-дослідна практика
 16. Кваліфікаційна робота магістра

Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

Кластер Міжнародна інвестиційна діяльність Кластер Міжнародна торгівля
1. Міжнародна інвестиційна політика 1. Міжнародне торгове право і правила СОТ
2. Міжнародні фінансові ринки (англ.) 2. Креативні технології міжнародної реклами
3. Міжнародний трансфер технологій 3. Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (англ.)
4. Міжнародна банківська діяльність (англ.) 4. Бренд-менеджмент
5. Управління інвестиційним портфелем (англ.) 5. Фінансування зовнішньої торгівлі (англ.)
6. Advanced International Investment 6. Advanced International Trade