Головна / Освітні програми / ОС Магістр / Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

051 ЕКОНОМІКА
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

(заочна форма навчання)

Орієнтація програми: освітньо-професійна

Обсяг програми, термін навчання: 120 кредитів ЄКТС, 2 роки

Кластери: «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Комерційна діяльність на міжнародних ринках»

Освітня програма «Міжнародна економіка»  націлена на формування у здобувача сучасних знань у галузі міжнародної економіки, а також широкого професійного кругозору у багатьох суміжних сферах. Системні теоретичні знання економічних процесів макрорівня міжнародної економіки дозволяють забезпечити кар’єрне зростання в державних органах, підрозділах міжнародних організацій, а формування аналітичних компетентностей упродовж опанування матеріалу дисциплін освітньої програми дозволяють забезпечити кар’єрне зростання в міжнародному бізнесі.

Фокус програми:  оволодіння сучасними методами збору та обробки економічної інформації для дослідження міжнародних ринків, здійснення стратегічного аналізу міжнародного бізнес-середовища, розробки стратегій міжнародної економічної діяльності, економічного обгрунтування міжнародних проектів.

Необхідні для сучасного фахівця компетентності формуються упродовж інноваційних методів навчання та викладання:

 • використання у навчальному процесі проектного підходу при формування практичних завдань дисциплін;
 • використання у навчальному процесі інтерактивних методів викладання;
 • використання у навчальному процесі тренінгових дисциплін;
 • врахування професійної зорієнтованості студентів при організації виробничої практики та при підготовці випускної кваліфікаційної роботи магістра;
 • залучення до викладання дисциплін викладачів, які мають практичний досвід у сфері бізнесу;
 • залучення до навчального процесу викладачів, які пройшли міжнародні стажування.

 

Переваги освітньої програми:

 • дозволяє набути компетентностей аналітичного рівня здобувачам вищої освіти, які вже мають практичний досвід роботи;
 • задовольняє попит ринку праці на фахівців з міжнародного бізнесу;
 • дозволяє оволодіти професійною термінологією в сфері міжнародного бізнесу завдяки викладанню англійською мовою низки професійно зорієнтованих дисциплін;
 • на ринку праці, в тому числі міжнародному, випускники програми мають конкурентні переваги за рахунок володіння навичками:
 • стратегічного управління в міжнародному бізнесі;
 • аналітичної роботи;
 • консалтингової діяльності.

 

Випускники освітньої програми «Міжнародна економіка» реалізують отримані протягом навчання компетентності упродовж побудови кар’єрних траєкторій:

 • на підприємствах та в установах різних видів економічної діяльності та форм власності;
 • в міжнародних консалтингових та аудиторських компаніях;
 • в державних регуляторних органах;
 • в міжнародних організаціях;
 • в аналітичних центрах;
 • в міжнародних компаніях;
 • в фінансових установах

 

Навчальні дисципліни, що вивчаються

 1. Обов’язкові навчальні дисципліни

Організація та методика наукових досліджень (з основами інтелектуальної власності)
Професійна та корпоративна етика
Міжнародна економічна політика та регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Прикладна економетрика
Міжнародний фінансовий менеджмент
Міжнародні стратегії економічного розвитку
Комплексна дисципліна «Міжнародний менеджмент» (International Management)
Управлінське консультування в міжнародному бізнесі
Стратегічне управління (Strategic Management)
Комплексна дисципліна «Стратегічний аналіз міжнародних ринків»
Міжнародні бізнес-комунікації

 1. Вибіркові дисципліни (дисципліни за вибором студента)

Міжнародна інвестиційна політика

Міжнародні фінансові ринки

Міжнародний трансфер технологій

Міжнародна банківська діяльність (International Banking)

Бренд-менеджмент

Креативні рекламні технології (Creative Advertising Technique)

Фінансування зовнішньої торгівлі (Trade Financе)

Інноваційні стратегії в міжнародному бізнесі (Innovation Strategies in International Business)

Сертифікат