Методичні документи

Опис програми

Освітньо-наукова програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна), редакція 2022 року

Освітньо-наукова програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна) нова редакція, 2020 р.(зі змінами згідно Стандарту вищої освіти) 

Освітньо-наукова програма «Економічна кібернетика» на здобуття освітнього ступеня магістр (денна), редакція 2018 року

Навчальні плани

Навчальний план 2023

Навчальний план, редакція 2021 року (зміни обумовлені пропозиціями стейхолдерів щодо заміни вибіркових компонентів та розширення прав здобувачів у виборі дисциплін).

Навчальний план, редакція 2018 року

Анотації вибіркових дисциплін*

*Згідно з п.п. 2.2.2 -2.2.7 «Положення про порядок реалізації студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка права на вільний вибір дисциплін» здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умов погодження із деканом факультету – з програм іншого рівня.

Рецензії на програму

Рецензія Міністерство фінансів

Рецензія Вітлінський В.В.

Рецензія Vodafone

Рецензія Лондар С.

Рецензія Ніколайчук С

Рецензія Чубукова О.Ю.

 

Програма комплексного підсумкового іспиту

Методичні рекомендації щодо написання дипломних робіт

Виробнича практика

Пропозиції

Травень-червень 2021 року

– Додати дисципліну на вибір “Моделювання бізнес-процесів” з акцентом на можливість використання на практиці.

– Підвищити рівень інформатизації у виставленні оцінок та проведення консультацій з викладачами.

– Додати вибіркові дисципліни англійською мовою

Відгуки та пропозиції надсилайте: a.stavytskyy@knu.ua

Обговорення та внесення змін до програми!

Запрошуємо всіх зацікавлених у розвитку освітньо-наукової програми «Економічна кібернетика» на магістерському рівні надсилати свої відгуки і пропозиції:

гаранту ОНП магістратури: a.stavytskyy@knu.ua