Опитування стейкхолдерів

Здобувачі освіти

Аналіз опитування здобувачів освіти ОП «Бізнес-адміністрування і консультування» (2021 р.)

Аналіз опитування здобувачів освіти ОП «Бізнес-адміністрування і консультування» щодо навантаження (2021 р.)

Аналіз опитування здобувачів освіти спеціальностей 051 Економіка та 075 Маркетинг (2020 р.)

ПРОТОКОЛ засідання Круглого столу каф. міжн. економіки та маркетингу та студентів спеціальності 075 «Маркетинг» на тему: «Компетентності та ПРН в проекті нових ОП з маркетингу» (від 25.10.2018)

Welcome speech of Italian students to future applicants to a Double Master Degree between UniMC, Italy and KNU Shevchenko, Ukraine (07.07.2017)

Звернення до абітурієнтів координатора та італійських студентів магістерської програми подвійного диплому між КНУ імені Тараса Шевченка та Університетом Мачерата, Італія (29.06.2017)

СЕРТИФІКАТИ про проведення виїзної презентації програми подвійного дипломування та відкритої лекції в Університеті Мачерата, Італія (30.10.2013)

  Ринок праці

Аналіз опитування роботодавців (2023 р.)

Аналіз опитування роботодавців (2021 р.)

ЗВІТ про проведення міжн. науково-практичної конференції «Сучасні тенденції та суперечності розвитку світової економіки та міжн. бізнесу» в рамках Міжн. бізнес-форуму EFBM’2021 (29.09.2021)

Рецензії та ОП «Бізнес-адміністрування і консультування» від представників ринку праці та ГО «Об’єднання маркетологів України» (січень-лютий 2020р.)

Аналіз опитування роботодавців (2020 р.)

ПРОТОКОЛ спільного засідання викладачів каф. міжн. економіки та маркетингу, керівництва компанії «Markin Media Group» і магістрів ОП «Маркетинг» та «Бізнес-адміністрування і консультування» (10.02.2020)

ПРОТОКОЛ засідання Круглого столу каф. міжн. економіки та маркетингу з учасниками Міжн. бізнес-форуму EFBM’2019 на тему: «Шляхи посилення якості вищої освіти за спеціальностями 051 Економіка та 075 Маркетинг: європейський досвід та вимоги ринку праці» (22.05.2019)

 Академічна спільнота

Рецензії та ОП «Бізнес-адміністрування і консультування» від представників української та міжнародної академічної спільноти (грудень 2021 – січень 2022р.)

Аналіз опитування викладачів каф. міжн. економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка (2021р.)

ПРОТОКОЛ міжуніверситетської робочої наради з питань впровадження програм подвійного дипломування між КНУ імені Тараса Шевченка та НУ фізичного виховання та спорту України (22.07.2020)

ПРОТОКОЛ засідання Круглого столу КНУ імені Тараса Шевченка за участі представників Університету Кальярі (Італія) на тему: «Забезпечення якості університетської освіти: європейський досвід та українські реалії» (05.03.2020)

ВІДЗИВ на магістерські програми «Маркетинг» та «Бізнес-адміністрування і консультування» від члена комісії з забезпечення якості освіти Університета Кальярі (Італія) проф. Джанлуки Гатто (19.02.2020)

Рецензії та ОП «Бізнес-адміністрування і консультування» від представників української та міжнародної академічної спільноти (січень-лютий 2020р.)

ПРОТОКОЛ виїзних перемовин між Школою економіки Університету «Тор Вергата» (м.Рим, Італія) та каф. міжн. економіки та маркетингу КНУ імені Тараса Шевченка (04.11.2013)