ГОРНА МАРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

Контактна пошта:maryna.horna@knu.ua

Google Scholar

 

Навчання:

 • 1993-1998 рр.  Київський національний економічний університет. Спеціальність – «Економічна статистика».
 • 2010-2013 рр. аспірантура ДВНЗ «Київський національний екномічний університет імені Вадима Гетьмана». Спеціальність – 08.00.10 «Статистика».
 • First Cambridge Education Center, Certificate of Completion B2.1 June 2020

 Стажування:  

 • 2016 р. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Інститут підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету».
 • 2017 р. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Інститут післядипломної освіти «Дистанційні технології в освітньому просторі університету».
 • 2021 р. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Інститут післядипломної освіти «Вступ у Дата Сайнс».
 • 2022 р. III Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників “Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності“.

Науково-педагогічна робота:

 • 2010-2020 рр. –  кафедра статистики ДВНЗ «Київський національний екномічний університет імені Вадима Гетьмана», посади:  асистент, старший викладач, доцент.
 • 2020-2022 рр. – науковий співробітник ДНУ «Інститут освітньої аналітики».
 • 2020-2023 рр. –  доцент кафедри математичного моделювання та статистики Київського національного екномічного університету імені Вадима Гетьмана (за сумісництвом).
 • 2023 р. по т. ч. асистент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • куратор академічної групи ОП «Економічна аналітика та статистика» Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • участь у робочій групі ДНУ «Інститут освітньої аналітики» та експертної групи МОН з впровадження SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) в Україні 2021 р.
 • участь у робочій групі ДНУ «Інститут освітньої аналітики» для дослідження якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3 в Україні 2021 р. (організовує Український інститут розвитку освіти у партнерстві з Командою підтримки реформ МОН, Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» та за підтримки ЮНІСЕФ в Україні).
 • виконання завдань із формування вибірки закладів освіти / учасників міжнародного порівняльного дослідженні PISA-2022.

Викладає курси:

для ОР бакалавр: «Statistics», «Статистика для економістів», «Організація статистичних обстежень», «Статистичний аналіз кон`юнктури товарних ринків»

для ОР магістр: «Статистичні експерименти», «Statistic Methods in Politica Economy»

Наукові інтереси:

Статистичний аналіз та візуалізація з R Studio , соціальна статистика, цілі сталого розвитку, статистика освіти, інформаційно-комунікаційні технології

Звання, нагороди та відзнаки:

 1. Почесна грамота ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (2018р.)

Основні наукові праці:

 1. Maryna Horna, Yaroslava Ishchuk,Tamara Khalilova “Conditions and Factors Forming Investment Attractivenes of Eastern Europe Countries” // International Economic Policy. №2(27) (2017): 131-150  Index Copernicus
 2. Іщук Я.В., Горна М.О. Статистичний аналiз впливу корупциї на інклюзивний розвиток держави / Іщук Я. В., Горна М. О. // Формування ринкових відносин в Україні №3 (226) / 2020 Index Copernicus
 3. Горна М.О., Іщук Я.В. Використання статистичних методів для аналізу упровадження реформ нової української школи / Журнал «Статистика України» Державна служба статистики України, Київ, № 4 / 2021 Index Copernicus
 4. Лондар С. Л., Горна М. О. Розвиток міжнародної статистики освіти для забезпечення моніторингу досягнення 4-ї цілі сталого розвитку. Освітня аналітика України. 2021. № 2. Index Copernicus
 5. Горна М. О., Пронь Н. Б. Навчання під час війни: забезпечення безперервності освітнього процесу в Україні та за її межами. Освітня аналітика України. 2022. № 2.  Index Copernicus
 6. Іщук Я.В., Горна М.О.  Статистика освіти України в контексті євроінтеграції. Освітня аналітика України. 2022. № 4.  Index Copernicus
 7. Maryna Horna, Yaroslava Ishchuk. Using statistical methods to analyze education. Збірник наукових праць “Вчені записки”, КНЕУ. 2022.
 8. Osypova, O., Horna, M., Vashchaiev, S., Ishchuk, Y., & Pomazun, O. (2023). Convergence of food consumption across Ukrainian regions: approach using spatial panel data models. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 9(1), 28-43. https://doi.org/10.51599/are.2023.09.01.02 Scopus, Web of Science Core Collection
 9. Горна М.О. (2023). Статистика притягнення до адміністративної відповідальності як складова інформаційного забезпечення реалізації державної політики. Інвестиції: практика та досвід, № 5 (2023), 51-59. Index Copernicus

Навчальні підручники, посібники:

 1. Курс дистанційного навчання «Статистика» з R для спеціалізації «Економічна кібернетика» Ващаєв С. С., Горна М.О.   (на платформі MOODLE), 2021 р.
 2. Основи статистичного моделювання: навч. посібник / за загальною редакцією С.В. Чугаєвської, Н.В. Ковтун. Житомир: Видавництво ПП “Рута”, 2022. 604 с. Розділ 8. Моделювання індексних систем ISBN 978-617-581-536-6
 3. Курс дистанційного навчання «Соціальна статистика» Горна М.О. (на платформі MOODLE), 2022 р.

Монографії, монографічні статті:

 1. Мазуренко О.К., Горна М.О.Теоретико-методологічні засади аналізу діяльності фондів соціального страхування. Монографія. Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС» до науково-дослідної роботи «Соціальні та економічні трансформації ринку: регіональний та галузевий аспект»  № 0115U000972, 2017.
 2. Горна М.О., Іщук Я.В. Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія. / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О.К. Єлісєєва. – Д : ЛІРА, 2018.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Horna M., Ishchuk Ya. A Statistical Analysis Digital Economy and Corruption. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 119-121.
 2. Іщук Я. В., Горна М. О. Аналіз інформаційної бази для оцінювання екологічної безпеки держави. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020. С.87-92.
 3. Горна М.О. Вибіркові обстеження в освіті// ІІІ Міжнародна науково-практичноа конференція «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення», 28 жовтня 2021 р. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» , Київ.
 4. Horna M., Ishchuk Y. Statistical analysis of human development and corruption // The materials of the  international scientific and practical conference “Scientific debates and prospective orientations of scientific development”/ 5 February 2021, Paris, French Republic, Volume 3 p.127-128
 5. Osypova O., Horna M. Modeling of Regional Inequality in Terms of Consumption of Basic Food Products in Ukraine // Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку: матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2021.
 6. Горна М.О., Осипова О.І. «Міграційні процеси, ризики захисту та потреби біженців з України» XX міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня працівників статистики «Сучасна статистика: проблеми та перспективи розвитку», Київ, 5 грудня 2022 р.
 7. Горна М.О., Іщук Я.В. «Адапатація  законодавства України у  сфері статистики освіти до  законодавства  Європейського Союзу». Освіта України в  умовах воєнного  стану: управління,  цифровізація,  євроінтеграційні  аспекти: збірник  тез доповідей ІV  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (наукове  електронне  видання), 25 жовт.  2022 р. Київ: ДНУ  «Інститут освітньої  аналітики», 2022.
 8. Horna M. Problems of assessment and analysis models of social tension in regional systems. Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем. Матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції 6-7 квітня 2023 р. – Мультимедійне наук. електрон. вид. – Братислава – Харків, ВШЕМ – ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2023.
 9. Осипова О.І., Горна М.О. «Тестування наявності β-конвергенції за допомогою просторових економетричних моделей: огляд емпіричний досліджень». ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні підходи до креативного управління економічними процесами», 13-14 квітня 2023 року, Київ, НАУ.