Гончар Ігор Анатолійович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: igonchar@knu.ua

Навчання:

 • – 1995-2000 рр.  Київський національний економічний університет. Спеціальність – «Статистика».
 • – 2000-2004 аспірант Київського національного економічного університету. Спеціальність – 08.00.10 «Статистика». Дисертація на тему «Статистичне моделювання смертності населення в Україні».

Стажування:

 • – 2012 р. Державна статистична служба України.
 • – 2016 р. Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи.
 • – 2021 р. Інститут модернізації змісту освіти.

Трудова діяльність:

 • – 2001 – 2009 рр. працював  на кафедрі статистики Київського національного економічного університету на посадах:  асистента, старшого викладача, доцента.
 • – 2009 – 2010 р. працював на посаді доцента кафедри обліку, аудиту і статистики Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
 • – 2010 р. по т. ч. працює на посаді доцента кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • – 2016 по т.ч. – координатор наукового гуртка для студентів «Статистика».
 • – 2017 по т.ч. -популяризація статистичної освіти через YouTube канал «Статистика & Аналітика даних».
 • – 2018 р. – фундатор нового освітньо-науквого напряму вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка:
 • – запровадження нових ОП на бакалаврському та магістерському рівнях   «Економічна аналітика та статистика»;
 • – відкриття нового Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика»;
 • – започаткування Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціалізації «Економічна аналітика та статистика».
 • – 2018 по т.ч. – входить до складу Експертної ради Державної служби статистики України.

Викладає курси:

для ОР бакалавр: «Статистика», «Багатовимірні статистичні методи та моделі», «Статистичні системи в бізнесі», «Демографія», «Демографія та соціальна статистика».

для ОР магістр: «Прикладна статистика в фінансовій сфері», «Статистичні експерименти».

Наукові інтереси:

Багатовимірне статистичне оцінювання та моделювання соціально – економічних та демографічних процесів.

Звання, нагороди та відзнаки:

 • – Почесна грамота Вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (2006 р.)
 • – Грамота Національної академії статистики, обліку та аудиту (2013 р.)
 • – Подяка ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015 р.)
 • – Подяка декана економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2017 р.)
 • – Грамота ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019 р.)

Основні наукові праці:

За період науково-педагогічної діяльності опубліковано 60 наукових праць,  присвячені питанням статистичного аналізу соціально-демографічних та економічних процесів. Останні публікації:

 1. Yerina A.M., Honchar I.A., Zaiets, S.V. Statistical Indicators of Cybersecurity Development in the Context of Digital Transformation of Economy and Society. Science and innovation- Kyiv. V. 17, № 3. 2021. P. 3-13 (Web of Science, Scopus).
 2. Гончар І.А. Вплив пандемії 2020 року на смертність. Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах-К. Випуск № 1. 2021. – С 54-56
 3. Fyliuk H., Honchar I., Kolosha V. The Interrelation Between Economic Growth And National Economic Competitiveness: The Case Of Ukraine. Journal of Competitiveness. Univ Tomase Bati & Zline, Czech Republic. V: 11 # 3, 2019. 53-69 p. (Web of Science).
 4. Гончар І.А., Заєць С.В. Студентська олімпіада як форма підготовки до професійної діяльності аналітика-статистика. Статистика України. Випуск №2. К.: Статистика України, 2019 р. С. 31-41.
 5. Гончар І.А., Коротич Є.Г. Багатовимірне оцінювання привабливості країн світу: статистичний аспект. Логос. Мистецтво наукової думки. №3, 2019.- С.17-20.
 6. Гончар І.А., Ященко Я. Багатовимірне статистичне оцінювання впливу процесу народжуваності на формування демографічного потенціалу країни. Економічний аналіз. Том 29, №1, 2019. – С. 13-20.
 7. Гончар І.А., Пальян З.О. Статистичний аналіз розвитку ринку електроавтомобілів в Україні: проблеми, шляхи вирішення. Статистика України. Випуск №2. К.: Статистика України, 2018р. С.13-21.
 8. Гончар І.А. Мамчур І.І. Багатовимірний статистичний аналіз чинників демографічних процесів в Україні. Економічний аналіз. Том 27, №4, 2017. – С. 29-37. 

Навчальні підручники, посібники, матеріали:

 1. Гончар І.А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Багатовимірний статистичний аналіз» [Електронний ресурс]: НМК. КНУ, 2021. 36 с.
 2. Пальян З.О., Гончар І.А. Навчально-методичний комплекс з курсу «Статистика» [Електронний ресурс]: НМК. КНУ, 2021. 90 с.
 3. Гончар І.А. Відеоілюстрації лекцій дисципліни статистика для економістів на YouTube каналі «Статистика & Аналітика даних». [Електронний ресурс]: 2021.
 4. Єріна А.М., Захожай В.Б., Манцуров І.Г., Гончар І.А., Мазуренко О.К. Статистика: структурно-логічні схеми та задачі /Навчальний посібник/ Пальян З.О. – К.: КНЕУ, 2007.
 5. В.Б. Захожай, А.М. Єріна, І.А. Гончар та інші.  Статистика:  Опорний конспек лекцій.–К. МАУП, 2006.

Монографії, монографічні статті:

 1. Гончар І.А., Пальян З.О. Ринок електромобілів в Україні: статистичний аналіз і класифікація. Інформаційно-методичне забезпечення функціонування соціально-економічних систем різного рівня: колективна монографія. –Д.: Ліра, 2018. – 308с. Розділ в колективній монографії, С.69-80.
 2. Гончар І.А. Проблеми статистичного оцінювання якості вищої освіти в Україні. Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості / Н.В. Ковтун Н.В., З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – 479 с. Розділ в колективній монографії, С. 232 – 257.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Гончар. І.А. Вплив пандемії Covid-19 на смертність населення України у 2020 році. Міжнародний науковий онлайн-семінар EuroMOMO: Оцінювання впливу Covid-19 на смертність в країнах Європи. Організований Представництвом Світового банку в Україні. 1 березня 2021 року.
 2. Гончар І.А. Багатовимірні статистичні дослідження суспільних процесів: статистичний аспект. XVІІІ міжнародна науково-практична конференція «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці». м. Київ. 5 грудня 2020 року.
 3. Гончар І.А., Красножон М.О. Статистичне оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України. VIІІ міжнародна науково-практична конференція. м. Дніпро. 12-13 березня 2020 р.
 4. Гончар І.А. Багатовимірні статистичні оцінки – новий погляд на аналітичні можливості. XVІІ міжнародна науково-практична конференція «Нові джерела та методи поширення даних у статистиці». м. Київ, 5 грудня 2019 року.
 5. Гончар І.А. Статистичне забезпечення формування освітніх бізнес – моделей. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. І Міжнародний економічний форум. Київ. 21 травня 2019 р.