Мазуренко Ольга Костянтинівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання:  доцент

Посада: доцент

Контактна пошта: mazurenko@knu.ua

 

Навчання:

 • 1981-1986 рр.  Київський автомобільно-дорожній інститут. Спеціальність – «Економіка та організація автомобільного транспорту».
 • 1990-1992 аспірантура Київського національного економічного університету. Спеціальність – 08.00.10 «Статистика».

 Стажування  

 • 2014 р. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет» Інститут післядипломної освіти у сфері розробки дистанційних курсів»
 • 2016 р. Міністерство освіти і науки України ДВНЗ «Київський національний економічний університет»  Інститут підвищення кваліфікації «Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету»
 • 2021 р. Інститут модернізації змісту освіти.

Трудова діяльність:

 • – 1993 –  2019 рр. –  кафедра статистики Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
 •  – посади:  асистент, старший викладач, доцент, професор.
 • – 2019 р. по т. ч. доцент кафедри статистики, інформаційно-аналітичних систем і демографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Громадська діяльність:

 • 2017-2019 рр. входила до складу експертної ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
 • 2019 по т.ч. – входить до складу навчально-методичної комісії Економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси:

для ОР бакалавр:

«Статистика», «Кількісний аналіз емпіричних даних», «Фінансова статистика»

для ОР магістр:

«Прикладна статистика в фінансовій сфері», «Статистика/поглиблений рівень»

Наукові інтереси:

Статистичне моделювання та прогнозування соціально – економічних процесів, багатовимірне оцінювання суспільних явищ та процесів, інформаційно-комунікаційні технології

Звання, нагороди та відзнаки:

 1. Почесна грамота Вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (2006 р.)
 2. Почесна грамота Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (2011р.)
 3. Почесна грамота Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (2015р.)

Основні наукові праці:

 1. Мазуренко О.К., Заворуева О.С Інформаційно −методичне забезпечення діяльності туристичної галузі в сучасних умовах. Економічний аналіз: збірник наукових праць.  Тернопіль : Видав.-поліграф. центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Т. 25 – № 1. – С. 45-50.   2.
 2. Мазуренко О.К., Радіонова І.Ф. Статистична верифікація оцінювання стабільності публічного сектора національної економіки. Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 49. – К., 2018. – С.39-49. Index Copernicus
 3. Мазуренко О.К. ТехнологіїBlockchain в інформаційному забезпеченні логістичних послуг. Бізнес Інформ. 2019. – №12.-  С. 255-261.
 4. Мазуренко О.К., Трубник Т.Є. Метод shift-share як інструмент аналізу динаміки галузевої структури економіки. Статистика України. – 2019.- №4.(87).- С. 36-47.
 5. 4. Mazurenko O.,Yerina A. The Impact of socio-transformation processes on consumer sentiment of Ukraine`s population. Norwegian Journal of development of the international Science. № 43/2020, Vol. 2, p. 48-54.(index copernicus
 6. Мазуренко О.К Оцінювання розвитку цифрової економіки в країнах Балтії та східної Європи за методологією DESI . Scientific Collection «InterConf», (52): with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «International Scientific Discussion: Problems, Tasks and Prospects» (April 21-22, 2021) at Brighton, Great Britain . С 74-80. Index Copernicus

Навчальні підручники, посібники:

 1. Економічна статистика: підручник: у 2 ч. – Ч. 1. Макроекономічна стаистика . Підручник К.: КНЕУ, 2013. з грифом МОН України (лист № 1/11-11061 від 08.07.2013)
 2. Статистика: структурно – логічні схеми та задачі. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2007 з грифом МОН України (Лист МОН України №14/18.-Г-97 від 22.05.2006 р.)
 3. Статистика державних фінансів . Навчальний посібник К.: КНЕУ, 2004. з грифом МОН України (Лист МОН України №14/18.2-774 від 24.04.2004 р.)
 4. Економічна статистика. Практикум. К.: ТОВ «УВПК «УксОб» 2002
 5. Статистика. Навчально-методичний посібник. К.: КНЕУ, 2002. з грифом МОН України (Лист МОН України №14/18.2-896 від 23.04.2002 р.)

Монографії, монографічні статті:

Мазуренко О.К., Горна М.О.Теоретико-методологічні засади аналізу діяльності фондів соціального страхування. Монографія. Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС» до науково-дослідної роботи «Соціальні та економічні трансформації ринку: регіональний та галузевий аспект»  № 0115U000972, 2017.

Наукові конференції та круглі столи:

 1. Мазуренко О.К., Ерін Д.Л. Ринок широкосмугового звязку у світі: статистичний аспект. Матеріали Всеукр. науково-практичної конференції «Модернізація України: проблеми та технології успішності (питання екноміки, права, соціології, освіти і культури)». К.; МАУП. 2015
 2. Мазуренко О.К., Чичун Л.О. Позиціонування України у загальному рейтингу продовольчої безпеки.Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики і обліку в умовах глобалізації загострення енергетичних проблем»: Матеріали УІ міжнародноїх науково-практичної конференції. Дніпро . Д: ЛІРА. 2016
 3. Мазуренко О.КCompetentitive profile of Ukraine in the international energy rankings. Statistic of the XXI Centure^ New Chalenges, New Opportunities. Proceedings of the international scientific confierence. Kyiv. Taras Shevchenco national university ofKyiv, 2017
 4. Мазуренко О.КGoogle  Trends як додаткове джерело інформації для вступних компаній у закладах вищої освіти. Збірник матерілів. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці. Матеріали ХУІІ міжнародної науково-практичної конференції з нагоди дня працівників статистики. К. 2019
 5. Мазуренко О.К , Гріф В.В. Візуальна аналітика як ефективний засіб аналізу діяльності банків. Нові джерела та методи поширення даних у статистиці: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Дня працівників статистики. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2020
 6. Мазуренко О.К Цифрова інклюзивність людського капіталу: статистичний аспект. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали ІІ Міжнародного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк: – К., 2021. – Статистика ХХІ століття: нові виклики, нові можливості– 105 с.