Головна / Кафедри / Кафедра міжнародної економіки / Склад кафедри / Нагачевська Тетяна Володимирівна

Нагачевська Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: 5ntv@ukr.net

Навчання:

 • У1983-88 рр. – Київський університет ім. Тараса Шевченка, економічний факультет, диплом з відзнакою, спеціальність – політична економія, кваліфікація – економіст, викладач
 • 1991-95 рр. – аспірантура, Київський університет імені Тараса Шевченка, економічний факультет. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інновації як фактор економічного розвитку» (1995р.).

Пройдені курси:

 • Сертифікат Національної ради з економічної освіти США.
 • Сертифікати ITU (Міжнародного союзу електрозв’язку) «Бізнес-орієнтовані плани розвитку», «Менеджмент персоналу».
 • Сертифікат Києво-Могилянської бізнес-школи «Управлінський облік»
 • Курс підвищення кваліфікації без відриву від виробництва за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти» на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, березнь 2021 р.

Стажування:

 • Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Онлайн тренінг 02-06.10.19р., Сертифікат від 06.10.2019р. б/н., очний тренінг 02-03.12.19р., Експерт з акредитації освітніх програм.
 • Науково-дослідний сектор «Центр економічних досліджень» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 01-31 жовтня 2018 р., Наказ від 21.06.2018 р. №571-32.

Трудова діяльність:

 • 1988-1991 рр. – Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського, асистент кафедри політекономії
 • 1995-1998 рр. – Київський університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри економічної теорії та управління народним господарством
 • 1995-2000 рр. – ТОВ «Поллікорп», Президент, керівник консультаційно-фінансової групи ВАТ «Укртелеком», член тендерних комітетів, член Спостережної Ради ВАТ «Телекомінвест»
 • 1998-2006 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри міжнародної економіки
 • 1999-2000рр. – проект TAСIS «Вдосконалення системи фінансового менеджменту та бізнес-планування в окремих підрозділах телекомунікацій України»
 • 1999-2000рр. – радник з економічних питань Голови Держкомітету зв’язку та інформатизації України
 • 2003-2019рр. – Телесистеми України, начальник відділу бізнес-планування та економічного аналізу
 • З 2006 р. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
 • З 2014 р. – Бізнес-школа “КНУ МВА”, викладач
 • 1998-2006 рр. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, асистент кафедри міжнародної економіки

Громадська діяльність:

 • 2013-2017 рр. – відповідальна за наукову роботу по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу
  червень-жовтень 2017р. – виконувала обов’язки завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу
 • З 2017 р. – заступник завідувача кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладає курси:

Блок-1 (Бакалаврат)

 • Міжнародні інвестиції
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Зовнішньоекономічна діяльність
 • Стратегічне бізнес-планування

Блок-2 (Магістратура)

 • Міжнародна торгівля та інвестиції
 • Бізнес-планування
 • Методологія та організація економічних наукових досліджень

Наукові інтереси:
міжнародна економічна діяльність, міжнародні інвестиції, міжнародні фінанси, механізми залучення коштів на міжнародних фінансових ринках, міжнародний трансфер технологій, сучасні технології бізнес-планування, економічне обгрунтування маркетингових проектів, оцінка економічної ефективності експортно-імпортних операцій, міжнародні аспекти розвитку телекомунікацій та ІТ-сектору

Автор 70 наукових та навчально-методичних праць

Основні наукові праці:

 1. Starostina A., Bilovodska O., Nagachevska T., Derbenova Y., Pashchuk L. (2021) EU-Ukraine Economic Relations In Context Of Desintegration Processes, Informatization And Innovative Development. Journal of Information Technology Management. 2021. Vol.13. Special Issue. P. 1-19. https://jitm.ut.ac.ir/article_82598.html. Scopus
 2. Nagachevska, T., Apostol, M., Fedun, I., Kuzioma, O., Prygara, O. Mechanisms for Attracting Foreign Investment in the Agrarian Sector of Ukraine (2021) Lecture Notes in Networks and Systems, 194, pp. 960-976. Conference Paper EID: 2-s2.0-85104426132 DOI: 10.1007/978-3-030-69221-6_74 CiteScore 2019 = 0.4 International Conference on Business and Technology, ICBT 2020; Istanbul; Turkey; 14 November 2020 through 15 November 2020 Scopus
 3. Starostina A.O., Nagachevska T.V., Soroka M.M. Development of the mechanism of international strategic economic partnership for Ukrainian automotive industry // Economic Herald of State Higher Educational Institution «Ukrainian State University of Chemical Technology, 2020, №2 – p.35-48.
 4. Нагачевська Т.В. Технології економічної оцінки маркетингових проектів. // Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток [Текст]: матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. до 90-річ. заснув. ХНТУСГ/ Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2020.- 267 с.– с.  159-162.
 5. Нагачевська Т.В. Міжнародний досвід формування та просування інвестиційного бренду держави. // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку: тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. (м. Київ, 9 квітня 2020 р.): КНУТД, 2020. − 200 с.- с.52-55.
 6. Старостіна А.О., Нагачевська Т.В. Практичні аспекти міжнародного стратегічного економічного партнерства в контексті інноваційного розвитку // МатеріалиIV Міжнародного форуму з економічних та гуманітарних питань (до 90-річчя Українського державного хіміко-технологічного університету) 3-4 листопада  2020 року
 7. Tetiana W. Nagachevskaya, Lyudmila Feliksowa. Napriamky formuwannia miznarodnoji konkurentospromoznosti IT-sektoru Ukrajiny // Cyberbezpieczenstwo wyzwaniem XXI wieku / red. nauk. dr hab. Tomasz Dębowski.// – ArchaeGraph, Wrocław, 2018. – 204 c. – с. 121-137.
 8. Инвестиционная привлекательность сектора телекоммуникаций стран СНГ в условиях глобализации. – ИННОВАЦИИ В НАУКЕ. №10 (23): – Новосибирск: Изд. «СибАК», 2013, с.158-169. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibac.info/conf/innovation/xxvi/34715.
 9. Перспективы выхода украинских компаний на мировой рынок IPO. Zarzadzanie i marketing. Zeszyty naukowe Politechnika Rzeszowska, 2012. – №285-19(4-2012), с. 121-132. (Index Copernicus)
 10. Особливості конкурентних стратегій на міжнародному ринку автотранспортних послуг. Systemy i srodki transportu samochodowego : Monografia. / pod redakcja naukowa Kazimierza Lejdy, Politechnika Rzeszowska. – Rzeszow, 2012.–nr 3. – с. 361-370.
 11. Економічна оцінка доцільності та ефективності зовнішньоекономічних операцій // Systemy i srodki transportu samochodowego: Збірка наукових статей / за ред. К. Лейди. – Sakon’10. – Rzeszow-Przeclaw, 2010. – с.295-299.
 12. Нагачевська Т. В. Інвестиційні фактори конкурентоспроможності економіки України. // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць./ За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ», 2018. – Випуск 1 (36). – 241 с. – с.169-179.
 13. Пригара О.Ю., Нагачевська Т.В. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства¬ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2018. – № 5 (200). – с. 33-41. (Index Copernicus)
 14. Нагачевська Т. В. Формування конкурентних переваг підприємств ІТ-сектору України на міжнародних ринках // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць / За заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., проф. Филюк Г.М. – К.: ТОВ «ЦП «КОМПРИНТ». – 2017. – Вип. 1(34). – с.155–166.
 15. Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу/ Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – Вип. 8 (173).- с. 49-59. (Index Copernicus)
 16. T.V.Nagachevska, V.S.Zakharchenko. Financing mechanisms for investment projects in the agricultural sector of Ukraine’s economy involving angel investors // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №6 (159), с. 37-42. (Index Copernicus)
 17. Міжнародна економіка: термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. /За заг. ред. А.О. Старостіної. –К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с.
 18. Syllabus of discipline «International trade and investments» for undergraduate students of the area of study 0305 «Economics and Entrepreneurship», specialization «International Economics» / Compiled by: Associate Professor V.I. Sereda, Associate Professor T.V. Nagachevska – К.: Publishing Center «Kyiv University», 2016.
 19. Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с. (Теми 4, 9, 16).
 20. Основи ціноутворення: Підручник / За ред. Олійник Д.І., Кириченка О.А. та Денисенка М.П. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. – 384 с. (у співавторстві).
 21. Міжнародна передача технологій. Розділ 5. // Міжнародна економіка: Підручник [А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; за ред. А.П. Румянцева]. – 3-є вид., випр. і доп. – К., Знання, 2006. – с.162-214.
 22. 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Т.В. Нагачевська / За заг. ред. А.О. Старостіної. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2019. – 304 с.
 23. Prygara O. Yu., Nagachevska T. V. Model of innovative development of a modern enterprise//Management of modern socio-economic systems. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – pp. 224 – 240.

Наукові конференції та круглі столи

 1. EFBM 2019. I Міжнародний економічний форум «Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління». Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Київ. 21-24 травня 2019 р.
 2. Дискусійна платформа «Євроінтеграційний ресурс розвитку глобального підприємництва». Київ, 17 травня 2019 р.
 3. ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність національної економіки», 4-5 жовтня 2018 р.
 4. Miedzynarodowa Konferencja Naukowa «Bezpieczenstwo w cyberprzestrzeni wyzwaniem XXI wieku – teoria i praktyka». Instytut studiow miedzynarodowych. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 2016.