Мурована Тетяна Олександрівна

Дата народження: 17 вересня 1985 р.

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Електронна пошта: murovana.tetiana@gmail.com

Лауреат премії Президента України для молодих вчених

 

Навчання

 • 2002-2008 рр. – студентка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
 • 2008-2011 рр. – аспірантка економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Достроково захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аудит зобов’язань за податками і зборами».

Трудова діяльність

 • 2011-2018 рр. – асистент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • З 2018 р. по теперішній час – доцент українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Конкурси, нагороди:

 • 2016 р. – стала фіналісткою та здобула призове місце у конкурсі «Розробка державного логотипу для органічних харчових продуктів в Україні» (Міністерство аграрної політики та продовольства України).
 • 2018 р. – присуджено премію Президента України для молодих вчених (Указ Президента України № 419/2018 від 07.12.2018 р.).
 • 2020 р. – Лауреат Премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (премію присуджено розпорядженням Київського міського голови № 366 від 18.06.2020 р.).

Підвищення кваліфікації

 • 2009 р. – пройшла навчання в Міжнародному літньому університеті екологічних наук при Академії енергетики та навколишнього середовища м. Анхальт (Німеччина, м. Дессау-Рослау).
 • 2018 р. – закінчила англомовний курс підвищення рівня мовних компетентностей та отримала сертифікат про володіння англійською мовою на рівні С1 (Центр іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2018 р. – закінчила курс підвищення кваліфікації «SAP Business One» з питань логістики, фінансів, впровадження та підтримки програмного продукту (SAP Ukraine).
 • 2019 р. – пройшла стажування у Малопольській школі державного управління та Краківському економічному університеті (Польща, м. Краків).
 • 2019 р. – пройшла стажування на кафедрі товарознавства та техногенно-екологічної безпеки Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Університету державної фіскальної служби України.
 • 2021 р. – закінчила курс підвищення кваліфікації та розвитку педагогічних компетентностей викладачів «KNU Teach Week» (UGEN, НМЦОНП, відділ забезпечення якості освіти, сектор працевлаштування Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2021 р. – закінчила курс тренінгів з опанування сучасними інструментами та програмами Інтерактивної візуалізації даних (Центр інноваційного розвитку «ICenter» Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • 2021 р. – взяла участь у тренінгу «Importance of strategic trade control and CBRN challenges» (Український науково-технологічний центр).

Викладає курси:

«Основи підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці», «Організація і технологія в торгівлі», «Організація торгових операцій», «Startup», «Стратегічне управління в підприємництві», «Environmental accounting», «Теоретичні засади екологічної економіки та політики сталого розвитку», «Екологічна економіка» та ін.

Наукові інтереси

Стратегічне управління та розвиток підприємницької діяльності, організація та перспективи розвитку торгівельних та транспортно-логістичних підприємств, облік і звітність в умовах реалізації політики сталого розвитку.

Основні наукові праці

Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі:

Монографії, навчальні посібники:

 1. Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності: [монографія] / за заг. ред. Л.Г. Ловінської. – К.: ДННУ «Акад. фін. управління», 2013. – 294 с.
 2. Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами: моногр. / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: ДП «НВЦ Пріоритети», 2014. – 308 с.
 3. Теорія економічного аналізу: практикум / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2014. – 638 с.
 4. Екологічна економіка: практикум / За ред. Г.І. Купалової. – К.: Освіта України, 2017. – 273 с.
 5. Основи «зеленої» економіки: навчальний посібник / Гацька Л.П., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Мурована Т.О. – К.: Освіта України, 2019. – 271 с.
 6. Підприємництво: навч.посіб./ за заг.ред. д.е.н., проф. Г.І. Купалової. – К.: Компринт, 2020. – 400 с.
 7. Осецький В.Л., Мурована Т.О. Підприємницькі університети як драйвери соціально-економічного розвитку міст та територій // Осецький В.Л., Мурована Т.О. / Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації : кол. моногр. / За ред. Л.М. Ільїч. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. – 532 с. – С. 227-242.

 

Навчально-методичні комплекси:

 1. Організація і технологія торгівлі: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика» / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – К.: ЦП Компринт, 2018. – 51 с.
 2. Обліково-аналітичне забезпечення «зеленого» підприємництва: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Облік і оподаткування» освіт. прогр. «Облік і аудит» / Т.О. Мурована. – К.: Освіта України, 2018. – 53 с.
 3. Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітнього ступеня «Магістр», спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освіт. прогр. «Екологічне підприємництво» / Базилевич В.Д., Купалова Г.І., Гацька Л.П. та ін. – К. : ЦП Компринт, 2018. – 63 с.
 4. Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної бакалаврської кваліфікаційної роботи студентами освітнього ступеня «Бакалавр», спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освіт. прогр. «Екологічне підприємництво, торгівля та логістика» / Купалова Г.І., Гацька Л.П., Мурована Т.О. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 64 с.
 5. Методичні рекомендації щодо написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Організація і технологія торгівлі» для студентів 3 курсу спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освіт. прогр. «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» / Купалова Г.І., Мурована Т.О. – К.: ЦП Компринт, 2019. – 42 с.
 6. Основи підприємницької діяльності в торгівлі та логістиці: навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Торгівля, логістика та екологічне підприємництво» / Т.О. Мурована. – К.: ЦП Компринт, 2020. – 52 с.
 7. Environmental accounting : Methodological and learning handbook for students of Environmental Entrepreneurship majoring in Business, Trade and Exchange Activities / T. Murovana, M. Petrovsky. – K.: Comprint, 2020. – 48 p.
 8. Екологічний облік : навч.-метод. комплекс для студ. спец. «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освіт. прогр. «Екологічне підприємництво» / Т.О. Мурована, М.В. Петровський. – К.: Компринт, 2020. – 49 с.
 9. Екологічне підприємництво і політика сталого розвитку : навч.-метод. комплекс для студ. спец. 051 «Економіка» освіт. прогр. «Економіка та економічна політика» за освіт. cтуп. «магістр» / Т.О. Мурована. – К.: Компринт, 2021. – 42 с.
 10. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту кваліфікаційної роботи студентами другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Економічна безпека підприємництва» (заочна форма) / Купалова Г.І., Гура В.Л., Мурована Т.О. – К.: ЦП «Компринт», 2021. – 83 с.

Наукові публікації:

 1. Matvienko T.O. Problems in accounting of taxes-and-duties liabilities / T.O. Matvienko // ActualProblems of Economics. – 2010. – № 2. – P. 234-240 (Scopus, Web of Science).
 2. Bazylevych V. Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine / Bazylevych V., Kupalova G., Goncharenko N., Murovana T., Grynchuk Y.// Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Volume 15. – Issue № 3. – P. 64-75 (Scopus).
 3. Мурована Т.О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії / Т.О. Мурована // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 7. – С. 15-19 (Index Copernicus).
 4. Murovana T. Ukrainian energetics on the road to green growth / Tetiana Murovana // World Science. – 2018. – № 5 (33). – Vol. 2. – С. 37-41 (Index Copernicus).
 5. Hatska L.P. The problems and prospects of the development of international trade in Ukraine / L.P. Hatska, T.B. Kharchenko, T.O. Murovana // Бізнес Інформ. – 2018. – № 10. – С. 57-62 (Index Copernicus).
 6. Мурована Т.О. Інвестування у енергоефективність економіки як стратегічний курс розвитку держави / Т.О. Мурована // Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління, матеріали І міжнародного економічного форуму / За заг. ред. проф. А.І. Ігнатюк. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – Вип. І. – Частина І.– С. 84.
 7. Liubkina O. Financial instruments of stimulating innovative activities of enterprises and their improvements / Liubkina O., Murovana T., Magomedova A., Siskos E., Akimova L. // Marketing andManagement of Innovations. – 2019. – № 4. – P. 336-352 (Web of Science).
 8. Мурована Т.О. Сучасні підходи до оподаткування та управління підприємствами в умовах сталого розвитку / Т.О. Мурована // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2019. – № 12. – С. 9-16 (Index Copernicus).
 9. Мурована Т. Особливості проведення маркетингових досліджень у роздрібній торгівлі / Мурована Т., Харченко Т., Авраменко Н. // Економічний дискурс. – 2019. Випуск 4. – С. 114-122 (Index Copernicus).
 10. 10. Murovana T. Retail market research stages / T. Murovana // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали VІII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / За ред. Г.І. Купалової. – К.: ЦП Компринт, 2020. – С. 20-22.
 11. Желібо Є.П. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Желібо Є.П., Гацька Л.П., Мурована Т.О. // Ефективна економіка. – 2020. – № 3. – Режим доступу: www.doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.1 (Index Copernicus).
 12. 12. Мурована Т.О. Управління бізнес-процесами в контексті стратегічного розвитку підприємств / Мурована Т.О., Антонюк Я.Ю // Економіка та держава. – 2020. – № 3. – С. 100-103 (Index Copernicus).
 13. Murovana T. Modern approaches to enterprise business process management / T. Murovana Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IXМіжнародної науково-практичної конференції молодих учених / За ред. Г.І.Купалової. – К. : ЦП Компринт, 2021. – C. 39-42.
 14. Ignatyuk A. FinTech as an innovation challenge: from big data to sustainable development / Ignatyuk A., Liubkina O., Murovana T., Magomedova A. // E3S Web Conf. 166 (2020) 13027. – Режим доступу: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613027 (Scopus).
 15. 15. Pavlova, V. Crisis phenomena as an incentive to intensify e-commerce of the enterprise / Pavlova, V., Murovana, T., Sarai, N., etc. // Journal of Theoretical and Applied Information Technology. – 2021. – 99 (19). – P. 4646–4657 (Scopus).