Кузьома Олена Юріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: kuzioma@gmail.com

Навчання:

 • 2000:- захист кандидатської дисертації на тему: «Монетарні відносини в європейському економічному просторі»
 • 1996-2000: навчання в аспірантурі кафедри міжнародної економіки Київського університету імені Тараса Шевченка
 • 1991-1996: навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Диплом спеціаліста (з відзнакою) за спеціальністю “Економічна теорія”

Пройдені курси:

 • Курс підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти», березнь 2021р. з обсягом навчального часу 30 академ.год./ 1 кредит ЄКТС
 • Науково-дослідний сектор «Центр економічних досліджень» Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 жовтня 2018 р. по 31 жовтня 2018 р.

Трудова діяльність:

 • з 2006: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 1999-2006: асистент кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Громадська діяльність:  

 • з 2020 р. член Громадської організації «Об’єднання маркетологів України»

Викладає курси:
“Міжнародна економіка” для студентів різних освітніх програм українською та російською мовами
Модуль “Валютна політика країн світу” для студентів 4 курсу ОП “Міжнародна економіка”

Наукові інтереси:
– розвиток міжнародних валютно-фінансових відносин;
– функціонування європейського валютного союзу;
– проблеми міжнародної економічної системи;
– глобалізація економічних відносин

Основні публікації:

46 публікацій наукового та навчально-методичного характеру

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Nagachevska, T., Apostol, M., Fedun, I., Kuzioma, O., Prygara, O. Mechanisms for Attracting Foreign Investment in the Agrarian Sector of Ukraine (2021) Lecture Notes in Networks and Systems, 194, pp. 960-976. Conference Paper EID: 2-s2.0-85104426132 DOI: 10.1007/978-3-030-69221-6_74 CiteScore 2019 = 0.4 International Conference on Business and Technology, ICBT 2020; Istanbul; Turkey; 14 November 2020 through 15 November 2020 Scopus
 2. Глобальные трансформации международной экономической системы. Коллективная монографія [Текст] / А.А. Старостина, И.А. Павлинов, Л.К. Скодорова и др. – Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. – (р.2.2. Глобализационные вызовы странам с переходной экономикой – с. 159-193).

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. проф. В.Д. Базилевича, проф. В.Л. Осецького. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА». – 2018. – 536 с. (р.2.6. Досвід країн Центральної та Східної Європи в реалізації євроінтеграційної стратегії України – с. 295-329).
 2. Кузьома О.Ю. Динаміка міграційних потоків та трансформація міграційної політики в процесі реалізації євроінтеграційних пріоритетів України [Електронний ресурс] // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року. – К.: «Прінт Сервіс», 2018. – с. 112-116. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/05/ced_conference18_materials.pdf/
 3. Кузьома О. Ю. Стан платіжного балансу України: ризики для валютної стабільності [Електронний ресурс] // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 25-26 вересня 2018 р. / за заг. ред. І.О. Лютого; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2018. – с. 169-176. – Режим доступу: http://econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/09/wtpdfsu_conference18_materials.pdf/

Навчальні підручники, посібники:

 1. Кузёма Е.Ю. Международная экономика: Практикум [Текст] / Е.Ю. Кузёма, О.В. Булкот, Е.В. Комендант. – К.: ИПЦ «Киевский университет». – 2018. – 143 с.
 2. Міжнародна економіка: термінологічний словник / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, О.Ю. Кузьома та ін. / За заг. ред. проф. А.О. Старостіної. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 250 с.
 3. Міжнародна економіка: Практикум. Навч. посібник / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, І.Я. Софіщенко та ін. / За заг. ред. проф. А.О. Старостіної – К.: НВП «Інтерсервіс», 2015.- 416 с.
 4. Міжнародна економіка: Підручник / А.П. Румянцев, Г.Н. Климко, В.В. Рокоча та ін.; за ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 479 с.

Монографії, монографічні статті:

 1. Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: монографія / за ред. проф. В.Д. Базилевича, проф. В.Л. Осецького. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА». – 2018. – 536 с. (р.2.6. Досвід країн Центральної та Східної Європи в реалізації євроінтеграційної стратегії України – с. 295-329).Глобальные трансформации международной экономической системы.
 2. Коллективная монографія [Текст] / А.А. Старостина, И.А. Павлинов, Л.К. Скодорова и др. – Киевский нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Приднестр. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Рыбниц. филиал – Тирасполь: Изд-во Приднестр. ун-та, 2015. – 348 с. – (р.2.2. Глобализационные вызовы странам с переходной экономикой – с. 159-193).

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління: І Міжнародний економічний форум, 20-24 травня 2019 р.
 2. Конкурентоспроможність національної економіки: ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 жовтня 2018 р.
 3. Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: Науково-практична конференція, 25-26 вересня 2018 р.