Черняк Євген Олександрович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Контактна пошта: chernyakyevgen@gmail.com

Навчання:

 • 2012-2015: навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2006- 2012: навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Міжнародна економіка».

Пройдені курси:

 • 2017: стажування за програмою академічної мобільності Еразмус+ в університеті Томаша Баті, м.Злін, Чеська Республіка.

Стажування:

 • Квітень 2017 р. – стажування за програмою академічної мобільності Еразмус+, Чеська Республіка, м.Злін, університеті Томаша Баті

Трудова діяльність: 

 • З 2015 року працює на посаді асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу.
 • З липня 2020 р. – доцент кафедри міжнародної економіки та
  маркетингу

Громадська діяльність:

 • 2019 р.: Член Громадської організації «Об’єднання Маркетологів України»

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
«Міжнародна економіка», «Економіка зарубіжних країн», «Міжнародні організації», «Методи кількісних досліджень ринку», «Методи якісних досліджень ринку», «Маркетинг».

Для ОП “Магістр” викладаються курси:
«Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства».

Наукові інтереси:

Міжнародна міграція робочої сили, управління національною конкурентоспроможністю.

Основні публікації:

Автор 45 наукових праць

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Chernyak Y. Increase of internal migration in Ukraine: advantages and disadvantages for national enterprises, influence on country’s competitiveness // Regional Innovations. – 2015. – N3.-P.26. Режим доступу до журналу: http://irn.center/conference-offer/
 2. Chernyak O., Chernyak Y., Fareniuk Y. Forecasting of Global New Investment in Renewable Energy // CEUR Workshop Proceedings,2017, vol.2030, р.272-278.
 3. Chernyak O., Chernyak Y.,Yakymchuk B. The modern approaches to modelling the balance of payment crisis // Regional Innovations.-2017.-№3.-Р.9.
 4. Chernyak O., Chernyak Y. Modern trends of the international labor force migration // SHS Web of Conferences 65, 09001 (2019) 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019)
 5. Oleksandr Chernyak, Yevgen Chernyak. The influence of remittances on macroeconomical figures in Ukraine// Advances in Economics Business and Management Research ,2019, vo95 p.20-24 .
 6. Chernyak Y. “The Golden Migrant Concept in Governmental Regulation of the Labor Force Migration // Studia Securitatis.-2014.- Tome VIII, №1.- P.118-122.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Черняк Є.О.Міжнародна трудова еміграція та «відтік мізків»: економічне обґрунтування еміграції з України // Економіка та держава. –2015. –№ 5. – С.120-123.
 2. Черняк Є.О. Зростання внутрішньої міграції в Україні: переваги та недоліки для вітчизняних підприємств, вплив на конкурентоспроможність країни // Ефективна економіка.-2014.-№11. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3534.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Методи кількісних досліджень ринку: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього рівня бакалавр / упорядник Є.О. Черняк. – Київ, 2019. – 27 c.

Монографії, монографічні статті:

 1. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. -Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016, 512 с.
 2. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2017, 371 с.
 3. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018, 432 с.
 4. Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. – Мелітополь : 2019. – 458 с.