Булкот Оксана Вікторівна

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: Доцент

Контактна пошта: oksanabulkot@univ.net.ua

Навчання

 • 2002: диплом бакалавра з міжнародної економіки (з відзнакою), кафедра міжнародної економіки, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2004 р. – диплом магістра економічних наук (спеціальність «Міжнародна економіка»), кафедра міжнародної економіки, економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2004 -2010: аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • 2010: кандидат економічних наук, захист кандидатської дисертації «Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • 2018: отримано вчене звання доцента по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пройдені курси:

англійська (С1, сертифікат Інституту Філології КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012 р., 2018 р.), німецька (В1, сертифікат курсів іноземних мов ВК «Лінгвапакс» КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002 р.)

Стажування:

 • 2003: Міністерство Фінансів України, Департамент управління державним боргом, Відділ інформаційної підтримки державних комерційних запозичень, стажування.
 • 2015: Фінансовий департамент Іноземного підприємства «1+1 Продакшн», стажування.
 • 2015: Управління по роботі з клієнтами ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», стажування.
 • 2020 Науково-педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки тауправління» Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems, Рига(Латвія), сертифікат.
 • 2020 Прометеус, Європейська зовнішня політика: просто про складне, сертифікат.

Трудова діяльність:

 • 2003-2007: Київська торгово-промислова палата, відділ Зовнішньоекономічних зв’язків, експерт.
 • 2014: Бізнес школа «КНУ МВА» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (курс «Міжнародні фінанси»).
 • з 2017: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 

Викладає курси:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Глобальні стратегії ТНК; Інвестиційні стратегії ТНК; Міжнародна економіка; Маркетинг

Для ОП “Магістр” викладаються курси:
Міжнародні фінансові ринки; Управління корпоративними фінансами; Міжнародні фінанси

Наукові інтереси:

фінансова аналітика, міжнародні фінансові ринки, валютна політика, банківська справа, інвестування, бізнес планування, управління інвестиційними проектами, фінансовий менеджмент, діяльність ТНК.

Публікації

автор 58 наукових та науко-методичних публікацій

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Modern system of international financial management in multinational companies / O. Bulkot // Economic Annals – XXI. – №1-2(2). – 2015. – 8-11 p. 0,68 д.а.
 2. Financial Recovery In The Post Crisis Global Financial System / O. Bulkot // European Journal of Economics and Management. – №2. – 2015. (0,84). – p. 13-19
 3. O. Bulkot Total Quality Management as the New Paradigm of TNC’s Strategy / O. Bulkot // International Scientific-Practical Conference Economic Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Conference proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 p.
 4. O. Bulkot, L. Paschuk Managing economic effectivness of marketing in transnationla companies / O. Bulkot, L. Paschuk // Baltic Journal of Economic studies, Volume 3 Number 2. Riga: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017, 156 pages
 5. KEY TRENDS IN GLOBAL INVESTMENT POLICIES DEVELOPMENT II International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: Conference Proceedings, Part I, November 23th, 2018. Le Mans, France: Baltija Publishing. 144 pages.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Булкот О.В. Інвестиційний паспорт як елемент формування інвестиційного середовища країни. «Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво». Випуск 4 (121) 2021. (с. 10-14) (Index Copernicus, фахове видання)
 2. Булкот О.В. Методика аналізу міжнародної привабливості інвестиційного середовища країни. Причорноморські економічні студії. Науковий Журнал. Випуск 54, 2020 – с. 16-22 https://doi.org/10.32843/bses.54-2 (Index Copernicus, фахове видання)
 3. Булкот О.В. Міжнародна інвестиційна діяльність ТНК в умовах викликів цифрової економіки. Економічний простір: Збірник наукових праць. -№ 156. – Дніпро: ПДАБА, 2020 – 226 с. – с.32-36 (IndexCopernicus, GoogleScholar, фахове видання)
 4. Булкот О.В. Кількісніметодивимірюванняступенятранснаціоналізованостікомпанії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка. Вип. 3 (204)/2019 с.14-20.
 5. Булкот О.В. Кількісні методи вимірювання ступеня транснаціоналізованості компанії. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Економіка. Вип. 3 (204)/2019 с.14-20 (0,91 д.а.)
 6. Булкот О.В. Міжнародні інвестиційні стратегії транснаціональних корпорацій. Бізнес-навігатор. № 4 (53). – 2019. с. 16-21 (0,67 д.а.)
 7. Сталі фондові біржі – новий вектор розвитку світового фінансового ринку. Науковий вісник ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 28. Частина 1. – 2019. – 179 с. (с.76-80)

Навчальні підручники, посібники:

 1. International Finance: Study Guide. – Oksana Bulkot. Interservice. Kyiv, 2021. – 176 p. Навчальний посібник
 2. Булкот О.В., Кузёма Е. Ю., Комендант Е.В. Международная экономика : конспект лекций / Е. Ю. Кузёма, О. В. Булкот, Е. В. Комендант. Киев, 2015. – 52с.
 3. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Софіщенко І.Я. та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015 – 416 с.
 4. Міжнародна економіка. Термінологічний словник / Старостіна А.О., Каніщенко О.Л., Кузьома О.Ю. та ін. / За заг. ред. проф. А.О. Старостіної. – К.: ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 248 с.
 5. Булкот О.В., Кузёма Е. Ю., Комендант Е.В. Международная экономика : практикум / Е. Ю. Кузёма, О. В. Булкот, Е. В. Комендант. – К. : ИПЦ “Киевский универси- тет”, 2018. – 143с

Монографії, монографічні статті:

 1. How Deep the Company’s Transnationality is: Conceptual Measurement. The Potential of Modern Science. Vol 2. Monograph. / Birknerova Z., Bondarchuk Ju., Bulkot O., and others (total 39 persons). SCIEMCEE, London, 2019.
 2. BulkotDeveloping the international investment strategy of a company: a step by step model. Theoretical and Scientific approaches to the problems of modern economy: monography / Polyvana L., Lutsenko O.A., Marenych T.H., Polyvana A. etc. – International Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2020. – 371 p. (p. 258-266).

Найвизначніші конференції, круглі столи, воркшопи:

 1. International Scientific-Practical Conference Economic Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, June 30, 2016. Lisbon
 2. II International Scientific Conference Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise. November 23th, 2018. Le Mans, France