Міжнародні зв’язки

Міжнародні освітні та наукові зв’язки кафедри міжнародної економіки та маркетингу є важливим фактором постійного удосконалення підготовки фахівців за освітніми програмами на рівні сучасних міжнародних вимог.

Міжнародні зв’язки кафедри міжнародної економіки та маркетингу здійснюються у межах нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Статуту Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, наказів та положень економічного факультету та згідно укладених угод.

Основними напрямами міжнародного співробітництва є:

 • навчання та підвищення кваліфікації викладачів;
 • стажування та обмін викладачами;
 • участь у міжнародних конференціях, круглих столах і семінарах;
 • участь у спільних наукових дослідженнях;
 • підготовка спільних наукових і навчально-методичних праць;
 • участь у міжнародних програмах і проектах;
 • забезпечення участі студентів в міжвузівських програмах обміну, грантах, тощо.

Метою міжнародного співробітництва є стандартизація певних видів наукової та викладацької діяльності згідно з міжнародними правилами і вимогами, організація викладання курсів відповідно до сучасних вимог та технологій, що застосовуються провідними світовими  закладами вищої освіти.

Колектив кафедри підтримує тісні наукові зв’язки з національними та зарубіжними установами і закладами вищої освіти. Викладачі кафедри проходили стажування, читали лекції, брали участь у наукових конференціях в університетах США, Німеччини, Італії, Чехії, Фінляндії, Південної Кореї, Китаю, серед яких University of Toronto, University of Birmingham, Renssellaer Polytechnic Institute, San Diego Sate University, University of California at San Diego, University of South Florida in Tampa, University of Alabama in Huntsville, University of Dallas, Witrshatstuniversitat im Wien, University of Helsinki, Brno Mendel University, University of Cagliari (UNICA) та багатьох інших.

Зокрема, завідувачка кафедри доктор економічних наук, професор Старостіна Алла Олексіївна виступає керівником програми  подвійного дипломування Business Administration and Consulting /Global Politics and International Relations між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  та Універитетом Мачерата (Італія) згідно Угоди між відповідними університетами від 29 травня 2013 року та додаткових угод (від 9 грудня 2014 року й 23 квітня 2018 року).

Слід зазначити, що з 2019 року захист кваліфікаційних магістерських робіт студентів відбувається за участі комісії, до складу якої входять представники Університету Мачерати завдяки засобам дистанційного онлайн-зв’язку.

Викладачі кафедри міжнародної економіки та маркетингу підтримують зв’язки з міжнародними громадськими фондами: Fulbright (Київський офіс), IREX (Київський офіс), DAAD (Київський офіс), VOLKSWAGEN Stiftung (Німеччина), Fridrich Ebert Stiftung (Київський офіс), CEUME (Міжнародний американо-польсько-український консорціум з удосконалення бізнес освіти) – USAID, Фонд «Відродження», Фонд «Євразія».

Зокрема, завідуючою кафедрою міжнародної економіки проф. Старостіною А. О. встановлено партнерські відносини з польськими вузами, серед яких Краківський Економічний Університет (Cracow University of Economics, Faculty of Management, Trade and Market Institutions Department, prof. dr hab. Szromnik Andrzej, Had of Department) та Краківська Академія ім. А.Ф. Модржевського (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra: Katedra Gospodarki Przestrzennej, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Makieła).

Окрім цього, члени кафедри протягом останніх років є постійними учасниками широкого спектру проектів із зарубіжними партнерами, зокрема:

 • наукова співпраця з Finnish Association of Consumer Research в межах гранту у University of Helsinki (Фінляндія);
 • visiting professor program в University of Macherata таUniversity of Cagliari (Італія), Brno Mendel University (Чехія);
 • програма стажування у London South Bank University (Велика Британія);
 • Warwik Business School, exchange program, Great Britain; Харбінський інститут технологій, Харбін – читання лекцій;
 • програма «Жінки бізнес-лідери», Мюнхен, Німеччина (сертифікат);
 • The Advanced International Training Program for Central and Eastern Europe in the field of Total Quality Management, Swedish International Development Cooperation Agency organized by ISO Swedish Management Group, Stockholm (certificate);
 • укладання договору про співробітництво між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка і Університетом м. Сучжоу, КНР.

На кафедрі розроблена та активно впроваджується програма «Visiting professor», яка передбачає підготовку коротких курсів лекцій та викладання в зарубіжних університетах, а також запрошення іноземних викладачів, що є провідними спеціалістами в галузі міжнародної економіки, бізнесу та маркетингу.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу встановила і підтримує зв’язки із міжнародними організаціями: ESOMAR, Європейською конфедерацією маркетингу та національними професійними асоціаціями у сфері бізнесу (асоціаціями маркетингу) багатьох країн світу.

До міжнародного співробітництва в галузі науково-дослідної діяльності широко залучаються студенти та аспіранти, зокрема:

 • до участі у міжнародних студентських конференціях;
 • до виконання курсових та випускних робіт англійською мовою з урахуванням останніх зарубіжних наукових досліджень,
 • до участі у міжнародному дослідницькому проекті X-Culture (Університет Північної Кароліни у Грінсборо, США)
 • до використання пропозицій щодо програм академічної мобільності (Гранадський університет (Іспанія), програма мобільності Erasmus+ , University of Groningen, Pre-msc in Marketing, Netherlands, IMC University of Applied Science Krems, Austria та інші);
 • до стажування у провідних українських та міжнародних компаніях, у т.ч. створених випускниками кафедри.

Викладачі кафедри надають студентам інформацію про міжнародні студентські програми, здійснюють допомогу в оформленні документів для участі в міжнародних студентських освітніх програмах.