Журило Вікторія Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Навчання:
У 1999 році закінчила Національний технічний університет України «КПІ», факультет менеджменту та маркетингу.
У 1999 – 2002 роках навчалася у аспірантурі Національного технічного університету України «КПІ».

Трудова діяльність:
З 1999 по вересень 2007 року працювала на посаді асистента кафедри промислового маркетингу Національного технічного університету України «КПІ». З 2005 року займала посаду вченого секретаря кафедри промислового маркетингу.
З вересня 2007 року працює на посаді асистента кафедри міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 7 років

Викладає курси: “Міжнародний маркетинг промислових товарів та послуг”, “Міжнародні ринкові дослідження”, “Ринкова поведінка споживачів”, “Міжнародний промисловий маркетинг”, “Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”

Сфера наукових інтересів:
Маркетинг на ринках високих технологій, поведінка споживачів, маркетингова товарна політика, маркетингові дослідження.
Опубліковано 20 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. статі у наукових, фахових та закордонних виданнях; методичні вказівки; тези доповідей до наукових конференцій.