Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: yla.study@gmail.com

Навчання:

 • 2005-2011: аспірантура при кафедрі міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка без відриву від виробництва, кандидат економічних наук
 • 2004-2008: Інститут післядипломної освіти при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, за спеціальністю “Правознавство”, кваліфікація юриста
 • 1999 — 2005: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Міжнародна економіка”, магістр економічних наук

Пройдені курси: 

 • 2017 Курси іноземних мов, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Стажування

 • Січень 2020 р.- науково-педагогічне стажування «Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management», Польща, сертифікат.

Трудова діяльність:

 • з 2009: КНУ ім.Тараса Шевченка, асистент кафедри Міжнародної економіки та маркетингу
 • 2005 — 2009: Державне підприємство Завод 410 Цивільної авіації, інженер відділу зовнішньоекономічних зв’язків
 • 2005: ТОВ “ЕРІДАН”, економіст

Викладає дисципліни:
«Міжнародна економіка», «Маркетингова цінова політика», «Промисловий маркетинг», «Международное ценообразование», «Маркетингова товарна політика», «Маркетинг»

Наукові інтереси:

міжнародна торгівля, зовнішньоекономічні відносини, проблеми підвищення конкурентоспроможності в міжнародній торгівлі, конкурентні переваги

Основні публікації:

Автор 41 публікації, в тому числі у фахових виданнях

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Prygara O., Yarosh-Dmytrenko L. Innovations in positioning of services / O. Prygara, L. Yarosh-Dmytrenko // European Journal of Economics and Management – Vol. 7, Issue 1. – 2021. – P. 57-63. (Index Copernicus – ICV 2019: 72.05)
 2. Prygara O., Yarosh-Dmytrenko L. Choice of attractive markets for the Ukrainian Manufacturers of Machine-Building Industry in Central and Eastern Europe / O. Prygara, L. Yarosh-Dmytrenko // Evropský časopis ekonomiky a managementu. – Vol. 4, issue 1. – 2018. – P. 87-92.
 3. Pashchuk, L.V., Yarosh-Dmytrenko, L.O. Strengthening Competitiveness of Small and Medium Enterprises in Municipalities / L.V. Pashchuk, L.O. Yarosh-Dmytrenko // Journal of Applied Economic Sciences. – Volume XII, Issue 6(52). – 2017. – P. 1713-1724.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Ярош-Дмитренко Л.О. Діджиталізація маркетингу в умовах протидії поширенню пандемії COVID-19 // Л.О. Ярош-Дмитренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» №45/2020. – Одеса, 2020. – С. 147 – 152.
 2. Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. Міжнародна ринкова стратегія діяльності підприємств української машинобудівної галузі на ринках Центральної та Східної Європи / О.Ю. Пригара, Л.О. Ярош-Дмитренко // Економіка та суспільство. – № 14. – 2018. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua
 3. Ярош-Дмитренко Л.О. Розроблення міжнародної конкурентної стратегії машинобудівного підприємства на ринку Європи / Л.О. Ярош-Дмитренко // Вісник ОНУ. Серія “Економіка” Том 22 Випуск 3(56). – Одеса, 2017. – С. 39-42.
 4. Ярош-Дмитренко Л.О. Зовнішньоторговельні відносини України з країнами Євросоюзу у контексті інтеграції до Європейського економічного простору / Л.О. Ярош-Дмитренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» №25/2017. – Одеса, 2017. – С. 48-52.
 5. Yarosh-Dmytrenko L.O. Export activity of mashine-building enterprises within transformation of Ukrainian foreign trade / L.O. Yarosh-Dmytrenko // Scientific bulletin Polissia. – 2017. – Vol. 3(11), part 1. – P.99-106.
 6. Ярош-Дмитренко Л.О. Підвищення міжнародної конкурентоспроможності як фактор розвитку промислового підприємства / Л.О. Ярош-Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 4(193). – Київ, 2017. – С. 50-57.

Навчальні підручники, посібники:

 1. Маркетинг / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, О.Ю. Пригара, Л.О. Ярош-Дмитренко / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К. : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2018. – 216 с.
 2. Маркетинг: термінологічний словник / А.О. Старостіна, Н.Ю. Кочкіна, В.В. Журило та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 154 с.
 3. Міжнародна економіка: Практикум. Навчальний посібник / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, І.Я. Софіщенко та ін. // За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2015. – 416 с.

Монографії, монографічні статті:

 1. 7 сходинок підготовки успішної дисертації. Монографія / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко, Т.В. Нагачевська та ін. / За заг. ред. проф. Старостіної А.О. – К.: «НВП «Інтерсервіс», 2017. – 276 с.