Руденко Наталя Валентинівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: nataly8688@gmail.com; nataly777555@ukr.net

Навчання:

 • 2011: рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу.
 • 2008: в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив міжнародних тенденцій зайнятості на регулювання ринків праці у відкритій економіці» за спеціальністю 08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • 1997 – 2000: навчалася в аспірантурі при кафедрі економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва.
 • 1997: закінчила з відзнакою економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит».

Пройдені курси:

 • 2012-2013: English for Civil Servants, British Council, Україна, Сертифікат б/н;
 • 09-13.04.2012: тренінг “Адвокація європейської інтеграції”, КНЕУ, Сертифікат б/н;
 • 16-17.10.2012: підвищення кваліфікації з питань європейської інтеграції, Дипломатична академія України при МЗС України при МЗС УКраїни, Свідоцтво №0585
 • 09-10.10.2012: підвищення кваліфікації з питань міжнародного економічного співробітництва, Дипломатична академія України при МЗС УКраїни, Свідоцтво №0520

Стажування

 • 2020: стажування в Громадській організації «Об’єднання маркетологів України», (Київ) Довідка №5 від 3 листопада 2020р.
 • Березень 2021: Підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти», Київський національний університет імені Тараса Шевченка, (Київ), в обсязі 30 ак.год, /1 кредит ЄКТС, Сертифікат №89-21 від 11березня 2021р.;
 • Липень-серпень 2021: Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу», InternationalHistoricalBiographicalInstitute (Dubai – NewYork – Rome – Jerusalem – Beijing), в обсязі 120 ак.год /4 кредитів ЄКТС, з них 15 год. /0,5 кредиту ЄКТС інклюзивної освіти, Міжнародний сертифікат №623 від 15 липня 2021р. та присвоєння кваліфікації Міжнародний Вчитель/Викладач

Трудова діяльність:

 • Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 24 роки.
 • З вересня 2018: доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З вересня 2012: доцент кафедри міжнародної економіки та економічної дипломатії Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України.
 • З вересня 2009: доцент кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Інституту міжнародних відносин НАУ .

Викладає курси:
Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
«Міжнародна економіка»; «Світова економіка»; «Маркетингова політика комунікацій»; «Маркетинг партнерських відносин»

Наукові інтереси:
Дослідження основних тенденцій розвитку міжнародної економіки та світового господарства, теорії та практики економічної дипломатії, , впливу глобалізації світової економіки на розвиток національних ринків праці, ролі грошових трансфертів трудових мігрантів, можливостей підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили в Україні, міграції робочої сили та міграційної політики, тощо.

Основні публікації:

58 публікацій наукового та навчально-методичного характеру

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років)

Всього опубліковано 25 статей у фахових виданнях України

Навчальні підручники, посібники:

3 навчальні посібники у співавторстві,
9 навчально-методичних комплекси