Дербеньова Яна Валеріївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування

Контактна пошта: yanaderbenova@ukr.net

Навчання:

 • 2015- 2018: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, аспірантура, спеціальність “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”.
 • 2009-2015: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Міжнародна економіка”, диплом магістра з відзнакою.

Трудова діяльність:

 • З 2018 р. – асистент кафедри міжнародної економіки та маркетингу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Громадська діяльність

Стажування

 • 21.09.2020 р. по 2.11.2020 р. стажування в Громадській організації «Об’єднання маркетологів України», довідка №5 від 3 листопада 2020р.

Викладає дисципліни:

Для ОП “Бакалавр” викладаться курси:
Маркетинг, Міжнародний Маркетинг, Креативні стратегії реклами, Креативні технології міжнародної реклами.

Для ОП “Магістр” викладаються курси:
Маркетингове планування, Міжнародний Маркетинг.

Наукові інтереси:

 • Міжнародна економічна інтеграція та дезінтеграція
 • розвиток зон вільної торгівлі
 • транскордонне співробітництво
 • регіональні торговельні угоди.

Основні наукові праці:

Автор 20 публікацій, в тому числі у фахових виданнях

Статті у МІЖНАРОДНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. ДербеньоваЯ.В. Проблемипереорієнтаціїзовнішньоторговель-ноїдіяльностіУкраїни. Проблемиінноваційно-інвестиційногорозвитку. Серія: Економікатаменеджмент.−Вип.22.−С. 12-2. Фахове видання України
 2. Derbenova Y. Bludova T., Usherenko S.,Hromozdovа L. Approaches to Foreign Trade Risk Assessment Between Ukraine and South Asia. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. −Vol.6.− 571-585. Іноземне  фахове видання
 3. Derbenova Y., Franiv I., Darmograi V, Chechetova N. et.al. Regional transformational processes in the system of modern international relations. International Journal of Management. 2020. – Vol.11 (5). − 230-239. Іноземне фахове видання (SCOPUS)
 4. Дербеньова Я.В., Зарубіна А.В., Волотівський П.Б., Громоздова Л.В. та ін. Особливості реформування в країнах Східної Азії в контексті їх стрімкого економічного розвитку . International science journal «Polish science journal». 2021. – Issue 7 (40). –  Р. 55-67 . Іноземне фахове видання
 5. Starostina A., Bilovodska O., Nagachevska T., Derbenova Y., Pashchuk L. Eu-Ukraine Economic Relations in Context of Desintegration Processes, Informatization and Innovative Development. Journal of Information Technology – Vol.13.- P 1-19. Іноземне фахове видання (SCOPUS)
 6. Derbenova Y. Cross-border co-operation in conditions of disintegration processes in the global economy. European Journal of Economics and Management. 2018. Volume 4. Issue 4. Р.5-9.
 7. Derbenova Y. The essence and types of free trade areas in the system of modern international relations. European Journal of Economics and Management. 2017. Volume 3. Issue 4. Р. 27-31.
 8. Derbenova Y. et al. Regional trade agreements in the system of the world trade liberalization. Journal for Economics and Management science of Economics faculty of South-Western University. Blagoevgrad, 2017. Volume 13. Issue 2. pp.76-81.

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях (за останні 5 років):

 1. Сучасні світові тенденції в digital середовищі: можливості для SMM. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо-і мікрорівнях економіки: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф.− Д.:2021.− 71-74.
 2. Світові тенденції споживчої поведінки: виклики та можливості для бізнесу. Економіка, облік, фінанси і право: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.−П.:,2021.− 14-16
 3. Дербеньова Я.В. Індустріальні парки в Україні та їх роль в забезпеченні розвитку регіональної економіки. Proceedings of I International Scientific and Practical Conference “Science, innovations and education: problems and prospects”. – CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. – P.203 -211.
 4. Дербеньова Я.В. Загрози та можливості функціонування поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС в умовах дезінтеграційних викликів. Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум.− К.:2019.−119-120.
 5. Дербеньова Я.В. Транснаціональні кластери як інноваційний інструмент розвитку прикордонних територій. Інноваційно-інвестиційні проблеми розвитку економіки України: Матеріали VВсеукр. наук.-практ. Конф.−К.:2019.− 104-108.
 6. Дербеньова Я.В. Сутність і зміст зон вільної торгівлі в сучасних міжнародних відносинах. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. №25, Ч.1. С.16-19
 7. Дербеньова Я.В. Форми і види зон вільної торгівлі в системі сучасних зовнішньо-торгівельних відносин. Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». 2017. №18. С.6-9
 8. Дербеньова Я.В. Особливості формування зон вільної торгівлі у ХХ та ХХІ столітті. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2017. №22 (1). С. 24-27
 9. Дербеньова Я.В. Розвиток регіональної економічної інтеграції в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. №9.С.46-50