Коваленко Дар’я Павлівна

 

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Контактна пошта: Dkovalenko.study@gmail.com

Навчання:

 • У 2016 р.  закінчила економічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобула  кваліфікацію науковий співробітник (економіка), економіст за спеціальністю «Міжнародна економіка».
 • У 2020 році захистила дисертацію на здобуття ступеню кандидата на тему «Розвиток пруденційного регулювання страхового ринку України».

Трудова діяльність:

 • З липня  2015 року  до серпня 2017 року працювала на позиції проектного менеджера, а з вересня 2017 року до березня 2018 року – на позиції піар-менеджера артистів, у продюсерському центрі «Мамамьюзік».
 • З березня  2018 року до липня 2018 року працювала на позиції маркетолога бренду New Balance у ТОВ «Старлінк-Груп».
 • З вересня 2018 року до сьогодні проектний менеджер у сфері управління комерційною нерухомістю.
 • грудня 2018 року до серпня 2020 р. працювала на посаді викладача економічних дисциплін у Оптико-механічному коледжу при Київському університеті Т.Г.Шевченка.
 • З вересня 2019 року до червня 2020 року викладала на посаді асистента кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету Київського університету Т.Г.ШевченкаПройдені курси
 • Жовтень-листопад 2020 року – онлайн-курс LABA «Управління фінансами», сертифікат.
 • Грудень 2020 року – онлайн-курс LABA «Excel для фінансів», сертифікат..

Викладає курси:

БЛОК 1 – для бакалаврів
Маркетинг, Міжнародні інвестиції, Стратегічне бізнес-планування, Глобальні стратегії ТНК, Економічне обгрунтування маркетингових стратегійі

Наукові інтереси:

 • Бренд-менеджмент
 • Маркетинг
 • Фінансова ефективність та стійкість компанії
 • Пруденційне регулювання

 

 

Публікації у міжнародних виданнях, монографії:

 1. «Проблемні питання функціонування страхового ринку України та особливостей пруденційного регулювання. Маргасова В.Г. Коваленко Д.П. // Науковий вісник Полісся. 2019.№3(19). С. 158-165. [Міжнародна наукометрична база:  Google Scholar, Index Copernicus, фахове видання]

Статті у ВІТЧИЗНЯНИХ виданнях:

 1. «ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ» Н.Ю. Кочкіна, Д.П. Коваленко // Фаховий науковий журнал  «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». – 2017, №25. – C. 57 – 68.
 2. Маркетингові дослідження рекламних кампаній світових брендів побутової техніки надруковано в статті«SMM-СТРАТЕГІЇ ТНК НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ» Н.Ю. Кочкіна, Д.П. Коваленко// – Дев’ятнадцяті економіко-правові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Львів, 2017. – С. 66-70
 3. «Проблеми та шляхи покращення умов розвитку українського ринку перестрахування відповідно до світовихтенденцій» Д.П.Коваленко // Страховий ринок: потенціал розвитку в умовах економічної нестабільності, збірниктез доповідей VIII Міжнародної  науково-практична конференції.
 4. «Полярність результатів та наслідків глобалізації в залежності від рівня соціально-економічного розвиткукраїн» Д.П.Коваленко // Шевченківська весна. Економіка , матеріали  XII Міжнародної  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених \ За ред.. проф.. В.Д.Базилевича: – К.,[б.в],2014. – Вип ХІІ. –  С. 113-115
 5. «Науково-методичні засади пруденційного регулювання страхової діяльності. Д.П.Коваленко // «Юність науки 2016:соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства»: матерали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернігів,  р. 2016 С. 55-57.
 6. «Пруденційне регулювання діяльності страхових компаній: сучасна конфігурація та перспективи розвитку Д.П.Коваленко // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. №30.Том.2 С.123-128. [фахове видання]
 7. Напрями вдосконалення пруденційного регулювання страхового ринку в умовах цифровізації Д.П.Коваленко // «Інноваціний розвиток інформаційного суспільства: економічні-управлінські, правовві та соцікультурні аспекти»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернігів,  2018 р. С. 107-108
 8. Диспропорції розвитку страхового ринку України Д.П.Коваленко // «Issues and trendsinmodern economy underintegration: theoretical and practical aspects»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м.Чернігів, 2018 р. С. 152 -154
 9. «Сучасні тенденції та детермінанти пруденційного регулювання страхового ринку України» Коваленко Д.П. // Причорноморські економічні студії.2019. Вип.38(2). С.103-109.
 10. «Теоретичний вимір пруденційного регулювання страхового ринку» Д.П.Коваленко // Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №4. Том2. С.185-189. [фахове видання]
 11. «Стратегічні орієнтири формування ефективного пруденційного регулювання діяльності страхових компаній»). Д.П. Коваленко // Фінансові дослідження. 2019. №2. [фахове видання]