Версаль Наталія Іванівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

E-mail: natalia_versal@knu.ua

Навчання:

 • – 2001 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності «Фінанси, грошовий обіг і кредит» на тему «Фінансові методи державного регулювання банківської діяльності», Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • – 1998 – 2001 рр. – навчання в аспірантурі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – 1996 – 1997 рр. – навчання на економічному факультеті Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана (Ludwig-Maximilians-Universität München)
 • – 1993 – 1998 рр. – студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка, економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра з економіки. Диплом магістра з відзнакою
 • захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит» на тему «Адаптація банківської системи до фінансових шоків», Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Трудова діяльність:

 • – З вересня 2016 р. – доцент кафедри страхування та ризик – менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – Грудень 2009 – серпень 2016 р. – доцент кафедри банківської справи економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – Грудень 2005 – грудень 2009 рр. – доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – Вересень 2002 – грудень 2005 рр. – асистент кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • – з жовтня 2018 р. – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту
 • – з жовтня 2016 р. по жовтень 2018 р. – докторант кафедри страхування та ризик-менеджменту

Викладає курси:

«Financial Stability and Financial Shocks», «Центральний банк та грошово-кредитна політика», «Фінансова аналітика», «Основи банківського менеджменту», «Гроші та кредит»

Навчальні дисципліни:
«Основи банківського менеджменту», «Фінансовий менеджмент у банку», «Гроші та кредит»

Нагороди та відзнаки:

 1. Подяка за багаторічну сумлінну працю до 180-річчя від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка та з нагоди створення 70-річчя створення економічного факультету
 2. Подяка за участь у роботі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», Університет банківської справи Національного банку України, 2013 р.
 3. Грамота наукового керівника переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/2011 н. р. з напряму «Банківська справа», Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2011 р.
 4. Сертифікат участі у складі журі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», Університет банківської справи Національного банку України (2009 р., 2010 р., 2011 р., 2012 р.)
 5. Грамота за активну громадську діяльність, самовіддану працю та вагомий особистий внесок у роботу профспілкової організації, Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України, 2009 р.
 6. Грамота кращого куратора економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 2005 – 2006 р.
 7. Подяка ректора за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі науково-освітні досягнення, особистий внесок у розвиток освіти і науки України з нагоди святкування професійного свята Дня науки 2021 року

 

Стажування та участь у проектах:

 1. Травень 2016 р. – 20-hour training «Participation in international conferences», organized and delivered by the British Council of Ukraine and the Faculty of Economics of Taras Shevchenko National University of Kyiv in the framework of the English for Universities project.
 2. Липень 2016 р. – 35-hour course «Academic Teaching Excellence: English as the Medium of Instruction», delivered by the British Council of Ukraine in the framework of the English for Universities project.
 3. 2015 р. – USAID/FINREP II, Financial Sector Development Program, Kyiv, Ukraine
  2011 р. – АБ «Укргазбанк», Київ, Україна
 4. червень 2021 р. – успішне проходження тренінгу «Від освіти до кар’єри: мій вибір!» від EducationUSA, консультативного центру Державного Департаменту США
 5. березень 2021 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Роль гарантів освітніх програм у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти»
 6. 2020 р., 2021 р. – викладачка курсу «Financial shocks, Financial Stability and Irrationality in Decision Making» у Міжнародній літній школі Університету Ла Корунья (м. Ла Корунья, Іспанія)
 7. 2019 – 2021 рр. – експертка Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»
 8. 2020 р. – співавтор онлайн курсу з громадянської освіти
 9. 2020 р. – успішне завершення курсу «Inspiring and Motivating Individuals» (Coursera, University of Michigan)

Наукові інтереси: Фінансові посередники та фінансові ринки, банки в системі фінансового посередництва, реструктуризація банківської системи, фінансові шоки та банківська система

Наукові семінари:
‘KSE Scientific Workshop ‘Enhancing Teaching and Learning Experience: Modern Techniques, Resources, Grants’, 2015

38 EERC Research Workshop ‘Foreign banks entry and financial soundness: case of Ukraine’, 2015

34 EERC Research Workshop ‘Currency Exchange Rate Risk and Performance of Banks: Evidence from Russia, Ukraine and Kazakhstan’, 2013

Публікації:

Підручники, навчальні посібники, практикуми:

 1. Фондовий ринок : Підручник : у 2 кн. — Кн. 2 / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2016. – 686 с.
 2. Версаль Н.І. Фінансовий менеджмент у банку : практикум / Н.І. Версаль. – Київ: Компринт, 2015. – 144 с.
 3. Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту : практикум : навч. посіб. / Н.І. Версаль. – К. : Фітосоціоцентр, 2013. – 184 с.
 4. Цінні папери : практикум : навч. посіб. / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича ; Київ. Нац. Ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Знання, 2013. – 791 с.
 5. Цінні папери: підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 1094 с.
 6. Гроші та кредит: підручник / І. О. Лютий, Н. І. Версаль, О. В. Любкіна, О. Д. Рожко; за заг. ред. І. О. Лютого. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 559 с.
 7. Банківська справа: Підручник / І.О. Лютий, А.С. Криклій, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, Н.І. Версаль. – К. : Видавництво «Київський університет», 2009. – 384 с.
  Версаль Н.І., Дорошенко Т.В. Теорія кредиту / Навчальний посібник. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 483 с.
 8. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 9. Версаль Н. І. Фінансові шоки в банківській системі України: теорія, практика та шляхи адаптації: монографія / Версаль Н. І.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ: Ямчинський О. В., 2019. – 470 с.
 10. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.

Статті:

 1. Версаль Н., Шолохова Г. Переваги та недоліки зовнішніх джерел фінансування малих і середніх підприємств в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 1. С. 182-194.
 2. Версаль Н.І., Багрінцев І.А. Вплив глобальних конфліктів на розвиток банківськогосектору в країнах, що розвиваються. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. № 17(45). С. 67–78.
 3. Londar, Lytvynchuk A., Versal N., Posnova T., Tereshchenko H. Investment in Human Capital Within the Creative Economy Formation: Case of the Eastern and Central Europe Countries.ComparativeEconomicResearch. Central and Eastern Europe, 2020, № 23, p. 129-148.
 4. Versal N., Erastov V., Balytska M. Digital transformation in banks as a helpinghand in withstanding the COVID-19. ScientiaIuventa 2021. Book of extended abstractsfrom the internationalscientificconference of doctoralstudents and youngscientists. MatejBelUniversity in BanskáBystrica. P. 41-49. URL: http://si.umb.sk/wp-content/uploads/2021/08/Book-of-Extended-Abstracts-SI_2021.pdf.
 5. Versal N., Erastov V., Balytska M. Is digital ‘new normal’ or ‘challenge’ for banks under COVID-19? International Scientific Conference «Contemporary Issues on Business, Management and Economics Engineering» May 13, 2021 – May 14, 2021, Business Management Faculty, Vilnius Tech University, Vilnius. URL: http://cibmee.vgtu.lt/index.php/verslas/2021/paper/viewFile/608/259.
 6. Kaminskyi A., Versal N., Petrovskyi O. Modelling the Dynamic of Consumer Lending System in the Banking Sector. The 2021 System Dynamics Conference. 25-29 July 2021. Chicago. URL: https://webportal.systemdynamics.org/documents/Tentative_Schedule.html.
 7. Версаль Н.І. Європейський ринок іпотечних цінних паперів : сучасний стан та перспективи розвитку в умовах глобалізації / Н.І. Версаль // Фінанси України. – 2008. – № 9. – С. 70 – 80. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2008_9_9
 8. Версаль Н.І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України / Н.І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – № 12. – С. 89 – 95. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_12_13
 9. Версаль Н.І. Особливості формування банками ресурсів із використанням боргових цінних паперів в умовах банківської кризи / Н.І. Версаль, В.П. Кирій // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 71 – 85. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2009_10_8
 10. Версаль Н.І. Сек’юритизація та її роль у відновленні фінансової стабільності / Н.І. Версаль // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 4. – С. 28 – 35. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=60947
 11. Версаль Н.І. Визначення придатності фінансових активів українських банків для проведення сек’юритизації / Н.І. Версаль, В.П. Кирій // Фінансово-кредитна діяльність : проблеми теорії та практики. – Зб. наук. праць Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ, Вип. 1 (10). – 2011. – С. 46 – 52. – Режим доступу : http://fkd.org.ua/article/view/29115
 12. Версаль Н.І. Особливості функціонування міжнародного ринку боргових цінних паперів // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія «Економіка і управління». – 2012. – Вип. 19. – С. 317 – 325.
 13. Версаль Н.І. Міжнародний ринок державних цінних паперів : специфіка функціонування / Н.І. Версаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. – № 12 (153). – С. 10 – 13. – Режим доступу : http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/3020
 14. Версаль Н.І. Проблемні банки в Україні : наслідки банківської кризи 2008-2009 рр. та ефективність відновлення їх функціонування [Електронний ресурс] / Н.І. Версаль, А.Г. Бондар // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_1_9
 15. Версаль Н.І. Вплив змін валютного курсу на залучення та розміщення банками коштів в іноземних валютах / Н.І. Версаль, М.Д. Самсонова // Науковий вісник : Фінанси. Банки. Інвестиції. – 2013. – №3 (22). – С. 83 – 90. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvfbi_2013_3_18
 16. Версаль Н.І. Діяльність банків на ринку цінних паперів в кризовий та посткризовий періоди / Н.І. Версаль, Р.І. Данілов // Економічний форум. – 2013. – № 2. – С. 201 – 212.
 17. Versal N. The Global Financial Crisis and Profitability of Banks: Evidence from Russia, Ukraine and Kazakhstan / N. Versal // Journal of Economy and Entrepreneurship. – 2013. – Volume 7, Number 5. – 287 – 291 pp.
 18. Версаль Н.І. Проблемні банки в Україні: причини появи та особливості функціонування в 2008 – 2014 рр. / Н.І. Версаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 10 (163). – С. 10 – 17. – Режим доступу : http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/ru/archives/1921
 19. Версаль Н.І. Прибутковість капіталу та активів банків в Україні: 2006 – 2013 рр. / Н.І. Версаль, Я.Г. Прохорова-Лукіна // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 7–8 (158-159): 2014. – С. 83 – 90.
 20. Версаль Н.І. Боргові цінні папери у фондуванні супранаціональних інститутів / Н.І. Версаль // Банківська справа. – 2014. – № 1–2. – С. 26 – 40.
 21. Версаль Н.І. Банківське кредитування корпоративних клієнтів: адекватність відповіді на виклики / Н.І. Версаль, О.С. Заваруєва // Наукові праці НДФІ. – 2015 – № 3 (72). – С. 68 – 80. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2015_3_7
 22. Версаль Н.І. Вплив фінансової кризи 2008 – 2009 рр. на структуру банківського сектора України / Н.І. Версаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – № 12 (177). – С. 6 – 11. – Режим доступу : http://bulletin-econom.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/04/177_1-1.pdf
 23. Версаль Н.І. Ефективність діяльності державних банків в Україні / Н.І. Версаль // Банківська справа. – 2015. – № 4/5. – С. 47 – 55.
 24. Versal, N. Public Banks in Ukraine: Supports & Challenges / N. Versal // Financial Studies. – 2015. – Issue 2A (68A). – P. 180 – 193. – Retrieved from http://fs.icfm.ro/vol19i2ap180-193.pdf
 25. Versal, N. Financial Dollarization: Trojan Horse for Ukraine? / N. Versal, A. Stavytskyy // Ekonomika. – 2015. – # 94 (3). – P. 21 – 45. – Retrieved from http://www.zurnalai.vu.lt/ekonomika/article/view/8786/6477
 26. Версаль Н.І. Достатність фондування банківських кредитів / Н.І. Версаль, О.С. Заваруєва // Наукові праці НДФІ. – 2015. – № 1 (70). – С. 118 – 127. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2015_1_13
 27. Версаль Н.І., Ставицький А.В. Тенденції доларизації банківського сектора України. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 106 – 117.
 28. Версаль Н.І. Фінансова система як продуцент фінансових шоків. Бізнес Інформ. 2017. №1. C. 218–223.
 29. Версаль Н.І. Підходи до визначення фінансових шоків.Финансовые услуги: наук.-практ. збірник. 2017. Вип. 1. С. 15-20.
 30. Версаль Н.І. Фінансові шоки в контексті рівня розвитку фінансового сектора країн Східного партнерства. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2017.Том 22. № 2(55). С. 147 – 151.
 31. Версаль Н.І. Трансмісійні канали шоків монетарної політики. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2017. Випуск 25. Частина 2. С. 83 – 87.
 32. Версаль Н.І., Глущенко Г. В. Компаративний аналіз кредитної діяльності банків з вітчизняним та іноземним капіталом. Банківська справа. 2017. № 4. С. 101 – 111.
 33. Версаль Н.І., Овсянникова Я. О. Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України. Вісник АПСВТ. 2018. №3. С. 14–26. 13 с.
 34. Kaminskyi A., Versal N. Risk management of dollarization in banking: case of the Eastern Partnership countries. Montenegrin Journal of Economics. 2018. Vol. 14. №. 2. P. 21-40. URL: https://ideas.repec.org/s/mje/mjejnl.html.