Прокоф’єва Олена Володимирівна

Посада: Асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Дата народження: 01 лютого 1987 року

Електронна адреса: Velz.ellena@gmail.com

Навчання:
2004-2010 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.
З листопада 2011 року – аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник –д.е.н., проф. Гаманкова О.О.)

Трудова діяльність:
З вересня 2014 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З грудня 2016 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

«Страхування», «Облік та аудит у страхових компаніях», «Фінансова звітність страхових компаній», «Господарські рішення та оцінка ризиків», «Ринок фінансових послуг», «Управління ризиками міжнародних інвестицій».

Наукові інтереси:

Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування, розвиток ринку перестрахування в період глобальної рецесії, розвиток ринку фінансових послуг, управління ризиками міжнародних інвестицій

Основні наукові праці:

  1. Страхування: опорний конспект лекцій (українською та російською мовами) / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С. Шолойко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 276 с.
  2. Страхові послуги: лабораторний практикум. / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. — К.: ЦП «Компринт», 2014. — 268 с.
  3. Прокоф’єва О.В. Сутність ринку перестрахування та особливості його формування / О.В. Прокоф’єва // Финансовые услуги. – 2017. – № 2. – С. 38 – 41.
  4. Prokofjeva O. Entwicklungsperspektiven Des Marktes der Rückversicherung In Der Ukraine / International Scientific Conference Economy and Society: modern foundation for human development: Conference Proceedings / Leipzig, Germany: Baltija Publishing. 272 pages., 2016. – С. 211 -213.
  5. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
  6. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.