Моташко Тетяна Петрівна

Посада:  Доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Навчання:

 • – 2002 -2008 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Фінанси” та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.
 • – 2008-2011 рр. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» (кафедра фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • – Лютий 2012 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні» (науковий керівник д.е.н., проф. Лютий І.О.).

Трудова діяльність:

 • З грудня 2016 року – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • З вересня 2011 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса
 • З липня 2020 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси:

«Ринок страхових послуг», «Страхові ринки зарубіжних країн», «Гроші і кредит», «Навики бізнес-презентацій фінансових проектів», «Управління змінами»

Наукові інтереси:

Гроші, кредит, страхування

Основні публікації:

 1. Страхове право: навчально-методичний комплекс / О.Ф. Філонюк, Т.П., Моташко. – К.: Логос, 2013. – 48 с.
 2. Страхові послуги: лабораторний практикум / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Компринт, 2014. – 268 с.
 3. Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 1 / [Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д. Базилевича – К.: Логос, 2014. – 496 с.
 4. Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 2 / [Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д. Базилевича – К.: Логос, 2014. – 544 с.
 5. Страхування: опорний конспект (укр. та рос. мовами) / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Шолойко А.С., Моташко Т.П. та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 275 с.
 6. Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с.
 7. Страхові послуги: опорний конспект лекцій / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, Т.П. Моташко — К.: Логос, 2017. — 290 с.
 8. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 9. Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.

Наукові статті:

 1. Страховий ринок як альтернативний напрям вкладання коштів населення / Т.П. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – № 113. -С. 47-50.
 2. Доходи населення та їх місце у фінансовій системі України/ І.О. Лютий, Т.П. Моташко // Світ фінансів. – 2011.- №5.- С. 57-59.
 3. Вітчизняний досвід залучення грошових доходів населення шляхом емісії державних цінних паперів / Т.П. Моташко // Формування ринкових відносин в Україні – 2011.- № 3.- С. 150-153. –
 4. Напрями підвищення активності населення на внутрішньому ринку державних запозичень України / Т.П. Моташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011.- № 6.- С. 45-47.
 5. Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти / Т.П. Моташко // Економіка та держава. – 2011.- № 4.- С. 56-58.
 6. Медичне страхування: європейський досвід та вітчизняні реалії / Т.П. Моташко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2013. –-.№ 135. – С. 34-38.
 7. Роль інтернету в реалізації страхових послуг / Т. Моташко, Н. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 52 – 56.
 8. Моташко Т.П. Державне регулювання страхової діяльності: теоретичний аспект / Т.П. Моташко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014.- № 12.- С. 25-28
 9. Prikazyuk Natalia, Motashko Tatiana Stress testing as an integral component of risk management in insurance company // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. Volume 2. – 2014. – №4. – С. 109-112.
 10. Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Нові вектори розвитку автотранспортного страхування в Україні // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2015. – №3(168). – С. 37-47.
 11. Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Інтернет-продаж страхових послуг: тенденції та перспективи розвитку // Економіка і фінанси. – 2015. – №1. – С. 42-47. – Режим доступу: http://ecofin.at.ua/maket_2015-01.pdf
 12. Prikazyuk N., Motashko T. Security of the Insurance Market of Ukraine and the Determining Factors. // Procedia Economics and Finance. – Volume 27, 2015. – Pages 288 – 310. – Source: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115010011
  doi:10.1016/S2212-5671(15)01001-1
 13. Моташко Т.П. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації / Т.П. Моташко // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2016. – № 182. – С. 18 – 24.
 14. Моташко Т.П. Нові можливості для розвитку страхової системи України / Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – Том 1. –- №4. – С. 177-192.
 15. Моташко Т.П. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення України / Т.П. Моташко, В.О. Михайленко // Финансовые услуги. – 2018. – № 3. – С. 42-48.
 16. Автострахування: сучасні тренди/ Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2020. – №43. – С. 139-148.
 17. Моташко Т. П. Агрострахування в умовах зміни клімату // Моташко Т. П., Панчулідзе Х. Р. – Агросвіт. – 2020.  – № 10. С. 99–104. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.99
 18. Adaptation of insurance distribution to the new challenges // Nataliia Prykaziuk, Tetiana Motashko, Oksana Lobova. – 2021. – URL: http://cbme.vgtu.lt/index.php/verslas/2021/paper/viewFile/602/228. DOI: 10.3846/cibmee.2021.602
 19. Optimization of the Mechanism of Natural and Climate Risk Insurance at the Macro- and Meso-levels of the National Economy // N. Prykaziuk. O. Lobova, T. Motashko, O. Prokofieva, H. Diachuk. Estudios de Economia Aplicada. – Vol. 39 No. 3 (2021): Sustainable Economics