Лобова Оксана Миколаївна

Посада: Доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Навчання:
2004-2007 рр. – навчалася в Інституті менеджменту та фінансів при КНУ імені Тараса Шевченка, отримала диплом бакалавра за спеціальністю «Фінанси» з відзнакою.
2007-2009 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук.
З жовтня 2009 року – аспірант кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (науковий керівник – к.е.н., доц. Пікус Р.В.)
Листопад 2012 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України» (науковий керівник к.е.н., доц. Пікус Р.В.).

Трудова діяльність:
З листопада 2017 – доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
З грудня 2016 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З вересня 2012 року – асистент кафедри страхування та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

«Страхування», «Управління фінансовими ризиками», «Страхування фінансових ризиків», «Управління приватним капіталом», «Показники фінансової ефективності та бізнес-моделі».

Наукові інтереси:

Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування, розвиток страхового захисту підприємницької діяльності в Україні, страхування банківських ризиків.

Основні наукові праці:
Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — К.: Логос, 2014. — 208 с.
Страхові послуги: лабораторний практикум / [Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Компринт, 2014. – 268 с.
Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 1 / [Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д. Базилевича – К.: Логос, 2014. – 496 с.
Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 2 / [Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д. Базилевича – К.: Логос, 2014. – 544 с.
Лобова О.М. Ефективність страхування ризиків підприємницької діяльності в аграрному секторі / О. М. Лобова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – № 156. – С. 70 – 76.
Лобова О.М. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні / О. М. Лобова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2015. – № 168. – С. 62 – 67.
Міждисциплінарний словник зі страхування та ризик-менеджменту / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова та ін.; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 508 с.
Страховий захист підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України: монографія / Р.В. Пікус, О.М. Лобова. – К.: Логос, 2015 – 192 с.
Страхування: опорний конспект (укр. та рос. мовами) / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Шолойко А.С., Моташко Т.П. та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. – К.: Логос, 2015. – 275 с.
Лобова О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства при здійсненні транзакцій / О. Лобова, В. Вірченко// Молодий вчений. – 2017. – №3 (43). – С. 600-604.
Лобова О. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії / О. Лобова, А.Є. Анікєєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №6 – С. 62-67.
Лобова О. Тенденції страхування життя в Україні / О. Лобова // Финансовые услуги. – 2017. – №2 – С. 27-33.
Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: Логос, 2018. — 196с.
Страхування: робочий зошит / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: ЦП Компринт, 2018. – с. 108.
Лобова О. Страхування фінансових ризиків на ринку страхових послуг в Україні / О. Лобова, А. Дуда//Финансовые услуги – 2018. – №1 (7). – С. 32-38.
Лобова О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства при здійсненні транзакцій / О. Лобова, В. Вірченко// Молодий вчений. – 2017. – №3 (43). – С. 600-604.
Лобова О. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії / О. Лобова, А.Є. Анікєєнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – №6 – С. 62-67.
Лобова О. Тенденції страхування життя в Україні / О. Лобова // Финансовые услуги. – 2017. – №2 – С. 27-33.
Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, А.С. Шолойко, О.М. Лобова. — 4-те вид., переробл. і допов. — К.: Логос, 2018. — 196с.
Страхування: робочий зошит / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, О.М. Лобова. – 4-те вид., переробл. і допов. – К.: ЦП Компринт, 2018. – с. 108.
Лобова О. Страхування фінансових ризиків на ринку страхових послуг в Україні / О. Лобова, А. Дуда//Финансовые услуги – 2018. – №1 (7). – С. 32-38.

Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.

Ринок фінансових послуг: погляд у майбутнє: монографія / колектив авторів/ К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 416с.