Гудзь Генріх Олександрович

Посада: Кандидат економічних наук, асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: 

Навчання:

2008-2012 рр. – навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Фінанси і кредит»

2012-2014 рр. – навчався на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобув кваліфікацію магістра фінансів та кредиту, економіста з фінансової роботи (за спеціалізацією управління ризиками та страхування) (диплом з відзнакою).

Грудень 2014 р. – грудень 2017 р.- навчався в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» (кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

Листопад 2018 – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук заспеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Формування страхових послуг в аграрному підприємництві» (науковий керівник д.е.н., проф., академік НААН Малік М.Й.).

Трудова діяльність:

З листопада 2012 по вересень 2013 року – аналітик ТОВ «ФортПоліс»

З березня 2018 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

Викладає курси: «Страхування», «Теорія портфеля», «Основи венчурного фінансування», «Управління портфелем фінансових активів»

Наукові інтереси:

Проблеми та перспективи розвитку ринку страхування, формування страхових послуг в аграрному підприємництві, інформаційні системи та технології у страхуванні, банківський ризик-менеджмент

Основні наукові праці:

  1. Гудзь Г.О. Теоретичні засади формування страхових послуг у аграрному секторі / Г.О. Гудзь // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. Вип. 28. Ч. 2. – Чернівці, 2015. – С. 164-170.
  2. Малік М.Й., Гудзь Г.О. Організація страхового захисту в аграрному підприємництві – зарубіжний досвід / М.Й. Малік, Г.О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – №174, С. 19-25.
  3. Гудзь Г.О. Сучасний стан розвитку страхових послуг в аграрному підприємництві України / Г.О. Гудзь // Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка» Том 20. Вип. 3. – Одеса, 2015, С. 218-224.
  4. Малік М.Й., Гудзь Г.О. Ризик трансферу генів у страховому захисті сільського господарства / М.Й. Малік, Г.О. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Економіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – №180, С. 10-18.
  5. Гудзь Г.О. Інформаційні системи та технології у страховому захисті аграрного підприємництва / Г.О. Гудзь // Науково-виробничий журнал «Облік і фінанси». К.:, 2016 – №2 (72), С. 95-104.
  6. Гудзь Г.О. Взаємовідносини страхових компаній і сільськогосподарських товаровиробників / Г.О. Гудзь // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки»,Випуск №23, Ч. 3 – Херсон, 2017, С. 64-68.
  7. Гудзь Г.О. Розвиток страхових послуг в аграрному підприємництві / Г.О. Гудзь // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Випуск №12 – Ужгород, 2017, С. 91-94.
  8. Гудзь Г.О. Множинність ризиків в аграрному підприємництві / Г.О. Гудзь // Науково-аналітичний журнал «Фінансові послуги». Науково-практичний збірник №2, К.: ТОВ «Україна Бізнес», 2017, С. 10-13.
  9. Hudz H. Business relations of insurancecompanies and agricultural producers // Magyar Tudományos Journal. Budapest, Hungary, 2017 – No. 10, p. 17-21.
  10. Hudz H. The risk transfer of genes in the insurance protection of agricultural producer// BalticJournalofEconomicStudies. 3 (2017) No. 4 September, p. 45-53.