Балицька Марія Валеріївна

Посада: Асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту

Науковий ступінь: кандидат  економічних наук

Навчання: 

 • 2009-2015 рр. – навчалася на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси і кредит» та здобула кваліфікацію магістра економічних наук (диплом з відзнакою).
 • Грудень 2015 р. – березень 2019 р. – навчалася в аспірантурі за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» (кафедра страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка)
 • Грудень 2019 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит» на тему: «Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії в Україні» (науковийкерівник – к.е.н., проф. Пікус Р.В.).

Трудова діяльність:

З жовтня 2017 року – асистент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курси, які викладаються:

Викладає курси: «Страхування», «Аналіз бізнес-процесів» (Business intelligence), «Менеджмент у страхових компаніях», «Ринок фінансових послуг»

Наукові інтереси:

Забезпечення фінансової стійкості страхових організацій, законодавче регулювання рівня платоспроможність страхових компаній, фінансова стійкість банків, стрес-тестування банків

Публікації:

 1. Balytska M. Specifications of the sources of securing insurance company’s financial stability / M.Balytska // Baltic Journal of Economic Studies, 2017. – Vol.3 no 1. – P. 4-10.
 2. Balytska M. Thefinancialstabilityofinsurancecompaniesas a factorinthestabilityofthefinancialmarket / Balytska M. // International scientific conference “Economic development strategy in terms of European integration”, Lithuania. – 2016. – p.282-285.
 3. Balytska M. The impact of reinsurance on financial stability of insurance companies / Balytska M. // International scientific conference «Anti-crisis management: state, region, enterprise», France, 2017. – p. 97-99.
 4. Балицька М. Методика оцінки фінансової стійкості страхової компанії / Балицька М.В. // Финансовые услуги. – 2017. – №5. – с. 32-34.
 5. Балицька М.В. Інвестування страхових резервів як фактор підвищення фінансової стійкості страховика / М.В. Балицька // Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство . Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – №12 (1). – С.19-24.
 6. Балицька М.В. Концептуальні основи фінансової стійкості страхових організацій / М.В.Балицька // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2016 р. – К., 2016. – с.206-212
 7. Балицька М.В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації. / М.В.Балицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №19/ – с.61-64.
 8. Балицька М.В. Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації / Балицька М.В. // Вісник ЧТЕІ. – 2017. – Випуск III (67). – c.217-224.
 9. Балицька М.В. Роль фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності економіки країни. / М.В.Балицька // Економіка та держава. – 2016. – №9 – с.89-92.
 10. Пікус Р.В. Фінансова стійкість страхової організації та джерела її забезпечення / Р.В.Пікус, М.В.Балицька // Науковий вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія. Економіка. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. – №180. – с. 6-10.
 11. Пікус Р.В. Характеристика джерел забезпечення фінансової стійкості страхової компанії / Р.В.Пікус, М.В.Балицька // Фінансові послуги. – 2017. – №1. – С. 2-5.
 12. Ринок фінансових послуг: підручник / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк: К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
 13. Балицька М.В., Тимошенко М.С. Перспективи імплементації світового досвіду управління фінансовою стійкістю страхових компаній в Україні. Финансовые услуги. 2019. № 6. С. 24-28