Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Склад кафедри / Свиридюк Тетяна Володимирівна

Свиридюк Тетяна Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

  • – 1999-2004: факультет іноземних мов Житомирського державного університету імені Івана Франка
  • – 2004-2008: аспірантура при кафедрі англійської філології та перекладу імені проф. Д. І. Квеселевича інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка

Викладає курси: Англійська мова за професійним спрямуванням.

Наукові інтереси: Когнітивна лінгвістика, дослідження міжкультурної комунікації.

Основні публікації:

1. Ідіоматика англомовного публічного виступу в епоху глобалізації: лінгвориторичний аспект (на матеріалі промов британських прем’єр-міністрів) (дис. на здобуття наук. ступ. канд. філол. наук, 2011).
2. Свиридюк Т.В., Рубан Л.М., Семініхина Н.М. Апелятивна функція ідіоматичних засобів у виступах британських прем’єр-міністрів. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – №43. – Том 3. – С. 63-66. Фахове видання

3. Семініхина Н. М., Свиридюк Т. В., Рубан Л. М., Грищенко Ю. Ю. Move forward. Teaching and learning handbook. Навчальний посібник з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» (для студентів 1-2 курсу бакалаврату економічних спеціальностей) / Семініхина Н. М., Свиридюк Т. В., Рубан Л. М., Грищенко Ю. Ю. – К., 2020. – 243 с.

4. Diachuk N.V., Kryvoruchko T.V., Svyrydiuk T.V. Analyzing the rhetoric of Donald Trump’s inaugural speech: psycholinguistic aspect // The 14th International youth conference: Perspectives of science and education (January 17, 2020). – New York, SLOVO\WORD, 2020. – Pp. 238-245. Іноземне видання

5. Sandyha L.O., Ruban L.M., Svyrydiuk T.V., Shevchenko L.O. Covid-19 neologisms as a new cultural phenomenon // Eurasian scientific congress. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain. 2020. Pp. 274-280.Іноземне видання

6. Сандига Л. О., Свиридюк Т. В., Романчук С. В. Англійські неологізми коронавірусної кризи. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. Харк. нац. пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди. Харків, 2020. Вип. 53. С. 117–126. DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2020.53.11 Фахове видання

7. Diachuk, N., Svyrydiuk, T., Kryvoruchko, T., Biliuk, I., & Levchenko, O. (2021). Frame analysis as one of the effective methods of newspaper discourse studying. Amazonia Investiga, 10(38), 130-137. https://doi.org/10.34069/AI/2021.38.02.12 Web of Science

8. Avsheniuk, N., Seminikhyna, N., Svyrydiuk, T., & Lutsenko, O.  (2021). ESP Students’ Satisfaction with Online Learning during the COVID-19 Pandemic in Ukraine. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on Covid 19 Challenges. (1) 222-234. DOI: https://dx.doi.org/10.24093/awej/covid.17 Web of Science