Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Склад кафедри / Семініхина Наталія Михайлівна

Семініхина Наталія Михайлівна

Посада – асистент кафедри іноземних мов

Науковий ступінь – доктор філософії PhD за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

 Освіта:

 • 1994-1999: Київський державний лінгвістичний університет Спеціальність мова та література (англійська, німецька)
 • 2018-2022: аспірантура Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

 Викладає курси:

 • Англійська мова професійного спрямування.

Наукові інтереси:

 • Порівняльна педагогіка.
 • Методика викладання англійської мови.
 • Викладання іноземної мови професійного спрямування.

 Основні публікації:

 1. Семініхина, Н. (2017). Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та психологія, 2, 214-216. http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2017_2_672. Фахове видання
 2. Cемініхина, Н. (2020). Формування лідерської компетентності магістрів освіти Австралії. Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр., 22, 170-184. https://doi.org/10.33989/2226-4051.2020.22.222018 Фахове видання
 3. Avsheniuk, N., & Seminikhyna, N. (2020). Challenges of teaching and learning Business English in Ukrainian universities. Arab World English Journal: Special Issue on English in Ukrainian Context, 68-78. https://dx.doi.org/10.24093/awej/elt3 Web of Science
 4. Семініхина, Н. (2021). Типологія магістерських програм професійної підготовки магістрів освіти в університетах Австралії. Перспективи і пріоритети педагогічної освіти в епоху соціальних викликів: Монографія (с. 98-116). Редакційно видавничий центр МДУ. ISBN 978-617-7495-45-0
 5. Avsheniuk, N., Seminikhyna, N., Svyrydiuk, T., & Lutsenko, O. (2021). ESP students’ satisfaction with online learning during the COVID-19 pandemic in Ukraine. Arab World English Journal (AWEJ) Special Issue on Covid 19 Challenges, (1), 222-234. https://dx.doi.org/10.24093/awej/covid.17 Web of Science
 6. Avsheniuk, N., & Seminikhyna, N. (2021). Teachers’ professional identity for inclusive education: Australian and Ukrainian approaches. Порівняльна професійна педагогіка 11(2), 6-19. DOI: 10.3189/2308-4081/2021- 11(2)-1 Фахове видання
 7. Семініхина, Н. (2022). Особливості підготовки магістрів освіти в університетах Австралії до роботи в умовах культурного розмаїття на прикладі вивчення іноземних мов. Порівняльна професійна педагогіка 2(2), 106-114. https://doi.org/10.31891/2308-4081/2022-12(2)-12 Фахове видання
 8. Seminikhyna, N., Lutsenko, O., & Svyrydiuk, T. (2023). Teachers’ perspectives on teaching and learning methods in a changing world. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 60(2), 298-303. https://doi.org/10.24919/2308-4863/60-2-46 Фахове видання
 9. Seminikhyna, N. Lutsenko, O., & Svyrydiuk, T. (2023). Challenges of student assessment in online learning. Інноваційна педагогіка. Науковий журнал Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій, 56(2), 210-213. https://doi.org/10.32782/2663-6085/2023/56.2.45 Фахове видання
 10. Seminikhyna, N., Lutsenko, O. (2023). Professional future teacher training in the context of the current education trends. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 86, 70-74. https://angl.khnu.km.ua/fs/5/1/12(2)%202022.pdf Фахове видання
 11. Avsheniuk, N., Lutsenko, O., Seminikhyna, N., & Svyrydiuk, T. (2023). Fostering intercultural communicative competence and student autonomy through project-based learning. Arab World English Journal (AWEJ). Special Issue on Communication and Language in Virtual Spaces, January 2023, 130-143. https://dx.doi.org/10.24093/awej/comm1.10 Web of Science
 12. Seminikhyna, N., & Lutsenko, O. (2023). Navigating challenges and maximising opportunities: English language teaching in large university classes. Актуальні питання гуманітарних наук. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка,65(2), 305-310. https://doi.org/10.24919/2308-4863/65-2-43 Фахове видання