Головна / Кафедри / Кафедра іноземних мов / Склад кафедри / Сандига Лілія Олександрівна

Сандига Лілія Олександрівна

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:
2002-2007: Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2007-2012: Здобувач при кафедрі англійської філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Викладає курси:
Англійська мова за професійним спрямуванням.
Ділова англійська мова.

Спецкурси: Innovation Management, Advanced Topics of Economics, Письмовий та усний переклад економічної інформації.

Наукові інтереси: Теорія і практика перекладу, стилістика і лексикологія, дослідження ролі іноземних мов у професійній підготовці фахівців з економіки.

Основні публікації:
1. Сандига Л. О. Когнітивна метафора як спосіб утворення евфемізмів тематичного поля “СМЕРТЬ” (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. ст. — 2007. — № 12. — С. 359—363.
2. Сандига Л. О. Метафорична репрезентація концепту “DEATH” в мовній картині світу англійців / Л. О. Сандига // Мовні і концептуальні картини світу. — 2009. — № 25, Ч. 3. — С. 259—264.
3. Сандига Л. О. Культурно-специфічні особливості вербалізації концепту DEATH за допомогою евфемізмів (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига // Мовні і концептуальні картини світу. — 2009. — № 26, Ч. 3. — С. 78—83.
4. Сандига Л. О. Спортивні” евфемізми на позначення смерті крізь призму когнітивної метафори (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига // Лінгвістика (Зб. наук. праць). — 2010.— № 1 (19). — С. 26—31.
5. Сандига Л. О. Символи смерті та англомовні реалії в евфемізмах, що вербалізують когнітивну метафору “Death is a journey” (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига // Нова філологія. — 2010. –– № 37. — С. 59—63.
6. Сандига Л. О. Концептуальні метафори на позначення смерті в евфемізмах у журналістиці, комп’ютерних технологіях та кулінарії (на матеріалі англійської мови) / Л. О. Сандига // Мовні і концептуальні картини світу. — № 31. — С. 249—254