Дьячкова Яна Олегівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Освіта:

 • 2003-2008 рр.: Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов (вчитель іноземної мови (англійської, іспанської) та зарубіжної літератури)
 • 2011-2015 рр.: кафедра методики викладання іноземних мов Київського національного лінгвістичного університету, аспірантура.Спеціальність: 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови

Викладає курси:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням;
 • Upper-Intermediate Business English in International Trade

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов; сучасні технології навчання; педагогіка вищої освіти

 • Стажування у Британській Раді в Україні в рамках проекту «Англійська для університетів» (курси «Англійська для академічних цілей» й «Англійська для спеціальний цілей»)
 • участь у тренінгу «Національний семінар надзвичайних викладачів»
 • відвідування семінарів «Partners in Learning. Partners in Teaching», «Spring into Speakout» та «Reforming Higher Education in Ukraine»
 • організовані Dinternal Education і Person
 • проходження курсу «Креативний кампус» в рамках програми «Розвиток компетентнісного викладання та навчання.
 • Також була залучена до викладання англійської мови в рамках Програми професійного розвитку НАТО, реалізація якої проводилась у співпраці з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Основні роботи:

 1. Дьячкова Я.О. Короткостроковий веб-квест як засіб формування у майбутніх фахівців англомовної компетентності в монологічному мовленні / Я. О. Дьячкова // Вісник
 2. Житомирського державного університету ім. ІванаФранка. – 2015. – №2 (80). – С. 75 – 79
 3. Diachkova Y. Short-Term WebQuest as a Tool of Future Specialists’ English-Speaking Competence Development / Yana Diachkova // IntellectualArchive Vol. 4, No. 1, January 2015. – P. 110 – 117.
 4. Дьячкова Я.О. Практичне впровадження короткострокового веб-квесту в процес навчання англомовного говоріння / Я. О. Дьячкова // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: Видавництво ВП «Едельвейс», 2015. – Випуск 1-2. – 158 c. – С. 97 – 100.
 5. Дьячкова Я.О. Практичне використання короткострокового веб-квесту як засобу формування у майбутніх правознавців професійно спрямованої англомовної компетентності в говорінні / Я. О. Дьячкова // Іноземні мови. – № 1. – 2015. – С.63 – 67.
 6. Дьячкова Я.О. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах : Колективна монографія [під заг. редакцією проф. С. Ю. Ніколаєвої]. – К., Ленвіт, 2015. – 444 с. (С. 116 – 159).
 7. Дьячкова Я.О. Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній школі і вищій школі: проблеми та перспективи : Колективна монографія [під заг. редакцією проф. Л. А. Сажко]. – К., Вид. центр КНЛУ, 2015. – 225 с. (С. 173 – 196)
 8. Дьячкова Я.О. Навчання професійно спрямованого англомовного говоріння майбутніх фахівців: історико-методичний аспект // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. –  № 25. – 2016. – С. 163- 172.
 9. Diachkova Y.Innovative Educational Technologies In Higher School Teaching And Learning// 11thInternationalconferenceDisCo2016: Towardsopeneducationandinformationsociety, Prague, TheCzechRepublic, 2016. – Рр. 92-99.
 10. Дьячкова Я.О. Інформатизація процесу навчання професійно спрямованого англомовного говоріння // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди»– Вип. 37-1, Том V(73). – К.: Гнозис, 2017. – С. 102-113.
 11. Diachkova Y.Integration of computer-mediated communication into English for specific purposes teaching and learning: practical aspect/ /
 12. DiachkovaY., Sazhko L. Non-Formal Approach to Education: Higher Schooling // 13thInternationalconferenceDisCo2018: Towards open education and information society, Prague, TheCzechRepublic, 2018. – Рр. 218–225.
 13. DiachkovaY., Syzenko A. Building Cross-Cultural Competence in a Foreign Language through Technology-Enhanced Project-Based Learning // AmazoniaInvestiga– Volume9, Issue27/March2020. – Pp. 411–418.