Діденко Ірина Олексіївна

Посада – завідувач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь – кандидат педагогічних наук

Вчене звання – доцент

 

Освіта:

 • факультет іноземної філології Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (кваліфікація – філолог)
 • здобувач кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, PhD in Education
 • Professional Award in Teacher Development (British Council)
 • Національний технічний університет «Харківский політехнічний інститут», Спеціальність: 073 – Менеджмент. ОП «Міжнародний бізнес», ОКР «Магістр»

Викладає курси:

 • Англійська мова професійного спрямування (Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Спецкурс Upper-Intermediate Business English in International Investment (Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка)
 • Англійська мова у проекті Британської Ради «English for Civil Servants» (органи влади та управління)
 • Тренер курсу CiVELT для викладачів англійської мови вищих навчальних закладів у проекті Британської Ради «English for Universities» (2017 – 2019)
 • Майстер-тренер, ментор у проекті Британської Ради  Teaching English in the New Context (2020 – 2023)
 • Майстер-тренер у проекті Британської Ради Teaching and Learning in Difficult Times (2022 – 2023)
 • Майстер-тренер у проекті Британської Ради SWITLO: skills and Well-being in Teacher Learning Opportunities (2024 – т.ч.)

Наукові інтереси:

 • Педагогіка ІІ половини ХІХ ст. – І половини ХХ ст.
 • Підготовка викладачів курсу «Англійської мови професійного спрямування»
 • Викладання курсу ESP
 • Забезпечення якості вищої освіти

З 2019 року – експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм (Спеціальності: 035- Філологія, 011 – Освітні, педагогічні науки)

01.12.2022-30.11.2023 – виконання грантового проекту «Сталий університет: модель розвитку у повоєнний період» за фінансування ЄАДО та УАДО.

Стажування:

 • Квітень 2016 року – стажування на тему «Публікаційна та проектна діяльність у країнах Європейського Союзу» у Празькому інституті підвищення кваліфікації, м. Прага, Чеська республіка (2016 р.).
 • Березень 2017 року – стажування на кафедрі іноземних мов за фахом Гуманітарного інституту Національного авіаційного університету.
 • Січень 2020 року – наукове стажування у ІІІ Зимовій школі Укрансько асоціації дослідників освіти «Європейські індикатори якості освітніх досліджень» м. Луцьк, Україна.
 • Вересень – жовтень 2020 року – закордонне онлайн стажування у Краківському економічному університеті (120 год., 4 кредити ЄКТС) на тему «Нові та інноваційні методи викладання» (Сертифікат NR2491/MSAP/2020).
 • Жовтень – грудень 2020 року –  стажування на кафедрі іноземних мов математичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС).
 • Жовтень – листопад 2021 року – закордонне онлайн стажування на факультеті освіти університету Бялистоку (Польща) на тему “Teaching and research in a contemporary university: challenges, solutions, and perspectives” (180 годин, 6 кредитів ЄКТС, сертифікат № 85).
 • Жовтень 2023 – січень 2024 – акадкмічна мобільність в рамках Leadership Fellowship Programme у Кельнському університеті (Німеччина)

Основні публікації:

 1. Game-based Learning in English for Specific Purposes Classroom. DisCo 2017: Open education as a way to a knowledge society.Prague, Czech Republic: Centre for Higher Education Studies, 2017. – Reader. 12. – P. 273 – 278. (Web of Science)
 2. Communication as one of the core skills to be mastered in an ESP course.(У співавторстві з Олійник І.В.)Conference Proceedings of the International Scientific Conference ‘Economic and Social – Focused Issues of Modern World’. – October 24 – 25, 2018. – Bratislava, Slovak Republic: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. – P. 236 – 238.
 3. Challenges of Grading in an ESP Course. (У співавторстві з Жуковою Н.М.) Proceedings Book. 16th International Conference on Social Sciences. 23 – 24 November 2018.–Paris, France: EUSER, 2018. – P. 251 – 253.
 4. Teaching Public Speaking in the English for Specific Purposes Course through Blended LearningDisCo 2018: Overcoming the Challenges and Barriers in Open Education. Prague, Czech Republic: Centre for Higher Education Studies, 2018. – P. 233 – 239. (Web of Science)
 5. Do we really know what to focus on in an ESP course?EFBM 2019 Economics. Finance. Business. Management. Global Economic Challenges and Opportunities in the Digital Age. Proceedings of the International Economic Forum. 21 – 24 May 2019.– Kyiv, 2019. – Vol. I, – Part II. – P. 138.
 6. Роль освітянських з’їздів 1911-1914 рр. у розв’язанні проблем учительства. (У співавторстві з Філатовою О.О.)Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – № 2 (59). – С. 22 – 27.
 7. Challenges of teaching English for Specific Purposes to adult students.E-learning: Unlocking the Gate to Education around the Globe.– Centre for Higher Education Studies. – Prague. – Czech Republic. – 2019. – Pp. 60-64. (Web of Science)
 8. Designing the reading module in an ESP course for the students majoring in Radio Engineering, Telecommunications and Economic Studies. (У співавторстві з Жуковою Н.М.) Language for International Communication: Linking interdisciplinary perspectives. – University of Latvia. – Riga. – Latvia. – 2020. – Vol. 3. – Pp. 119 – 134. (Web of Science)
 9. Covid-19 Lockdown Challenges or New Era for Higher Education (У співавторстві з Філатовою О.О. та Анісімовою Л.А.) Propósitos y Representaciones. Journal of Educational Psychology, Online. Lima, Peru, January 2021. Vol. 9 (SPE 1). p. e914. (Web of Science)
 10. Teaching writing and error correction in an English for Specific Purposes classroom in 2014-2020 in Ukraine (У співавторстві з Жуковою Н.М.) The Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. Vol. 9. No. 3. 2021. Serbia. Pp. 363 – 375. (Web of Science, Scopus)
 11. Mathematical Support for Human Resource Management in IT Projects (У співавторстві з Чорноус Г.О., Анісімовою Л.А., Білоус К.Р) 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. Conference Proceedings. Deggendorf. Germany. 15-17 September,  2021. Pp. 265 – 269. (Scopus)
 12. Quality assurance of teaching and learning process in economic higher education under the pandemic (У співавторстві з Анісімовою Л.А.,Любкіною О.В.,Кнір М.О.) Amazonia Investiga. Columbia. Volume 10. Issue 39.  March, 2021. Pp. 194 – 204.. (Web of Science)
 13. Чорноус Г.О., Банна О.Л, Федоренко І.К. Діденко І.О. Implementation of ERP Simulation Games in Economic Education: Ukrainian Dimension. International Conference on Information and Communication Technologies in Education, Research, and Industrial Applications. ICTERI 2021 Workshops. ICTERI 2021. Communications in Computer and Information Science. Springer, Cham. 2022. Vol. 1635. Pp. 112 – 132. (Scopus)
 14. Діденко І.О., Філатова О.О. Естетичне виховання учнівської молоді в контексті педагогічних з’їздів 1862 – 1919 років. Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки».  Полтава, 2021. Вип. 27. C. 92 – 96. Фахове видання (Index Copernicus)
 15. Філатова О.О., Діденко І.О., Загоруйко Л.О. Мотивація під час навчання ESP у період воєнного стану. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 59. Том 3. 2023. С. 285 – 290. Фахове видання (Index Copernicus)
 16.  Діденко І.О., Холявко Н.І. Теоретичні аспекти сталого розвитку закладів вищої освіти України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. № 1 (127). 2023. С. 98 – 102. Фахове видання (Index Copernicus)
 17. Nataliia Kholiavko, Iryna Didenko (2023) World Experience of University Sustainable Development. Economics & Education, Latvia, 2023. Volume 08. No. 01. Pp. 89 – 104. Іноземне видання (Index Copernicus)
 18. Nataliia Kholiavko, Iryna Didenko (2023)  Conceptual model of the university sustainable development Порівняльно-педагогічні студії. – Умань, 2023. – № 1 (45) – С. 40 – 53. Фахове видання (Index Copernicus)
 19. Sereda, V., Kuzioma O., Didenko I. (2023) Ukrainian IT sector: trends and prospects for export promotion.  Contemporary technologies and society: innovations, artificial  ntelligence, and challenges. Collective Scientific Monograph. The University of Technology in Katowice Press.  Katowice. Poland. Pp. 433 – 441. (Іноземне видання)